Cesta

Jak pracujeme

Úředníci pracují v různých útvarech, takzvaných generálních ředitelstvích (GŘ). Každé GŘ je příslušné pro určitou oblast společné politiky, například pro zemědělství, hospodářskou soutěž, hospodářství a finance atd. Každé GŘ je přímo podřízeno jednomu z členů Komise, kterému pomáhá jeho soukromý úřad neboli "kabinet".

Návrhy nových zákonů EU zpracovávají úředníci Komise ve spolupráci se svým komisařem a jeho kabinetem. Sbor komisařů se schází jednou týdně. Tyto schůzky se konají v Bruselu každou středu. Každý bod na pořadu jednání představí komisař odpovědný za danou oblast a sbor komisařů k němu přijme společné rozhodnutí.

Více informací o práci Komise:

Při práci musíme vždy jednat objektivně, nestranně, v zájmu Společenství a pro blaho veřejnosti. V praxi jsme vázáni zvláštními kodexy chování, pravidly a zásadami, které se týkají našich činností a vztahů s veřejností, s tiskem, s občanskou společností atd. Stručně řečeno, naše činnosti se řídí těmito zásadami:

 

Commission civil service