Навигационна пътека

Как работим

Служителите на публичната администрация работят в операционни отдели, наречени Генерални дирекции.Всяка генерална дирекция отговаря за конкретна област на политиката:земеделие, конкуренция, икономика и финанси и така нататък.
Всяка ГД попада сред отговорностите на един от комисарите, всеки от които разполага със свой личен екип от сътрудници или „кабинет“.

Предложенията за нови закони на ЕС се съставят от публичната администрация на Комисията в сътрудничество със съответния комисар и неговия/нейния кабинет.„Колегията“ на комисарите заседава веднъж седмично.Тези заседания обикновено се провеждат в сряда в Брюксел.Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, който отговаря за съответната област на политиката, след което колегията взема колективно решение по нея.

Разгледайте работата на Комисията по-отблизо:

Във всеки един момент от работата ни от нас се очаква да действаме обективно, безпристрастно, в интерес на Общността и за общественото благо.На практика сме задължени да спазваме специфичен кодекс за поведение, правила и принципи, регулиращи действията и отношенията ни с обществеността, пресата, гражданското общество и т.н. Като цяло се водим от следните принципи в своите действия:

 

Commission civil service