Kruimelpad

Kabinet

Het "kabinet" werkt als een politiek uitvoerend orgaan.Iedere commissaris heeft een zestal adviseurs, waarvan sommigen ambtenaar zijn. Elk van hen richt zich op verscheidene beleidsterreinen.Zij houden de commissaris op de hoogte van hun beleidsterreinen en helpen de Commissie bij het vastleggen van prioriteiten.Voor de feitelijke uitvoering van het beleid zijn de ambtenaren in het betrokken DG bevoegd.

Aangezien alle commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beslissingen van de Commissie, moeten de adviseurs hun commissaris ook op de hoogte houden van andere beleidsterreinen.

Commission civil service