Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Kabinett

Il-"kabinett" jopera bħala entità politika esekuttiva.Kull Kummissarju għandu/ha madwar sitt konsulenti, li fosthom xi wħud ikunu wkoll impjegati ċivili, b'kull wieħed minnhom jiffoka fuq għadd ta' oqsma politċi differenti.L-inkarigu ewlieni tal-konsulenti huwa li jżommu lill-Kummissarju informat/a dwar il-qasam politiku tiegħu/tagħha, u li jidentifikaw il-prijoritajiet politiċi għall-Kummissjoni in konnessjoni mal-qasam rispettiv tagħhom.L-implimentazzjoni nfisha tal-politika taqa' taħt ir-responsabbiltà ta' l-impjegati ċivili fid-Direttorat Ġenerali rispettiv.

Peress li l-Kummissarji kollha huma responsabbli kollettivament mid-deċiżjonijiet li tieħu l-Kummissjoni, il-konsulenti jżommu lill-Kummissarju informat/a dwar oqsma politiċi oħra wkoll.

Commission civil service