Navigācijas ceļš

Kabinets

Kabinets ir politiska izpildstruktūra.Katrā kabinetā ir kādi seši padomdevēji, daži no viņiem ir arī ierēdņi, un katram ir savas kompetences jomas.Padomdevēju uzdevums pirmām kārtām ir informēt komisāru par pārmaiņām viņa/viņas politikas jomā un palīdzēt apzināt Komisijas politiskās prioritātes šajā jomā.  Ierēdņi, kas strādā dažādos ģenerāldirektorātos, atbild par politisko lēmumu konkrētu īstenojumu.

Tā kā komisāri kopīgi atbild par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem, padomdevējiem viņi ir jāinformē arī par citām politikas jomām.

Commission civil service