Naršymo kelias

Kabinetas

Kabinetas yra politinis vykdomosios valdžios organas.Kiekvienas Komisijos narys turi po šešis patarėjus, tarp kurių yra ir valstybės tarnautojų.Kiekvienas patarėjas atsakingas už keletą politikos sričių.Pagrindinė patarėjų užduotis – Komisijos narį nuolat informuoti apie atitinkamą politikos sritį ir padėti nustatyti Komisijos politinius prioritetus toje srityje.Už politikos vykdymą atsakingi atitinkamo generalinio direktorato tarnautojai.

Kadangi kolektyvinę atsakomybę už Komisijos priimamus sprendimus prisiima visi Komisijos nariai, patarėjai juos nuolat informuoja ir apie kitas politikos sritis.

Commission civil service