Cesta

Kabinet

„Kabinet“ funguje jako výkonný politický orgán. Každý komisař má asi půl tuctu poradců, z nichž někteří jsou také úředníky, a každý z nich se zaměřuje na několik různých oblastí společné politiky. Hlavním úkolem poradců je informovat komisaře o jeho oblasti působnosti a pomáhat určovat politické priority Komise v dané oblasti. Konkrétní realizaci politiky pak zajišťují odpovědní úředníci na příslušném generálním ředitelství.

Jelikož všichni komisaři jsou společně zodpovědní za rozhodnutí přijatá Komisí, informují je poradci také o ostatních oblastech společné politiky.

Commission civil service