Навигационна пътека

Кабинет

„Кабинетът“ действа като изпълнителен политически орган.Всеки комисар има половин дузина съветници, някои от които също са длъжностни лица, като всеки от тях се съсредоточава върху няколко различни политически области.Основната задача на съветниците е редовно да информират комисаря за областите от политиката, за които отговарят, и да помагат за определяне на политически приоритети за Комисията във връзка с тези области.За самото изпълнение на политиката отговарят служителите в съответните генерални дирекции.

Тъй като всички комисари носят колективна отговорност за решенията, взети от Комисията, съветниците осведомяват комисаря и по други области на политиката.

Commission civil service