Sökväg

Personalstatistik

Letar du efter statistik om EU-kommissionens anställda?Hur många anställda har kommissionen?Vilka länder kommer de ifrån?Hur stor andel är kvinnor?

Svaren hittar du i vår snabböverblick (Human Resources Key Figures Card, HR KFC), som varje år publiceras på Europa-webbplatsen av generaldirektoratet för personal och säkerhet. Läs statistik om våra anställda i pdf-dokumentet: HR KFC pdf - 6 MB [6 MB] English (en) .  

Här finns mer detaljerad statisik över personalen:

  • Kön och ålder pdf - 74 KB [74 KB] English (en)
  • Kön, nationalitet och lönegrad pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och tjänstegrupp pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • Anställningsort pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och nationalitet pdf - 96 KB [96 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och anställningsform pdf - 63 KB [63 KB] English (en)

Så här läser du tabellerna

Konstiga akronymer och förkortningar?Här är några förklaringar:

 

Commission civil service