Sökväg

Personalstatistik

Letar du efter statistik om EU-kommissionens anställda?Hur många anställda har kommissionen?Vilka länder kommer de ifrån?Hur stor andel är kvinnor?

Svaren hittar du i vår snabböverblick (Human Resources Key Figures Card, HR KFC), som varje år publiceras på Europa-webbplatsen av generaldirektoratet för personal och säkerhet. Läs statistik om våra anställda i pdf-dokumentet: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] .  

Här finns mer detaljerad statisik över personalen:

  • Kön och ålder pdf - 260 KB [260 KB] English (en)
  • Kön, nationalitet och lönegrad pdf - 175 KB [175 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och tjänstegrupp pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
  • Anställningsort pdf - 91 KB [91 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och nationalitet pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
  • Generaldirektorat och anställningsform pdf - 110 KB [110 KB] English (en)

Så här läser du tabellerna

Konstiga akronymer och förkortningar?Här är några förklaringar:

 

Commission civil service