Navigačný riadok

Počty pracovníkov

Hľadáte štatistické informácie o pracovníkoch Európskej komisie?Koľko ľudí Komisia zamestnáva?Akej sú štátnej príslušnosti?Koľko z nich je žien?

Odpovede na tieto otázky nájdete v kľúčových údajoch z oblasti ľudských zdrojov (HR KFC), ktoré na portáli Europa každý rok uverejňuje generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť. Bližšie informácie o pracovníkoch Európskej komisie nájdete v PDF dokumente: HR KFC pdf - 9 MB [9 MB] English (en) .  

Klasifikácia zamestnancov (úradníci a dočasní zamestnanci) podľa:

  • pohlavia a veku pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • pohlavia, štátnej príslušnosti a triedy pdf - 138 KB [138 KB] English (en)
  • GR a kategórie pdf - 111 KB [111 KB] English (en)
  • miesta výkonu práce pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
  • GR a štátnej príslušnosti pdf - 97 KB [97 KB] English (en)
  • GR a druhu zmluvy pdf - 65 KB [65 KB] English (en)

Návod na používanie tabuliek:

Stratili ste sa v akronymoch a skratkách?Na lepšie porozumenie vám ponúkame tieto vysvetlenia:

Commission civil service