Navigācijas ceļš

Daži skaitļi

Meklējat statistikas informāciju par Eiropas Komisijas darbiniekiem? Gribat zināt, cik cilvēku tur strādā?Uzzināt, kāda ir viņu tautība?Cik no viņiem ir sievietes?

Atbildes uz šiem jautājumiem atrodamas bukletā “Human Resources Key Figures Card” (HR KFC), ko Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts ik gadu publicē portālā “Europa”. Lai atrastu statistikas datus par Komisijas darbinieku, atveriet “pdf” dokumentu: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] .  

Personāla (ierēdņu un pagaidu darbinieku) sadalījums pēc:

  • dzimuma un vecuma pdf - 260 KB [260 KB] English (en)
  • dzimuma, pilsonības un pakāpes pdf - 175 KB [175 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un kategorijas pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
  • darba vietas pdf - 91 KB [91 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un pilsonības pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un līguma veida pdf - 110 KB [110 KB] English (en)

Kā izmantot tabulas:

Jūtaties apjukuši daudzajos akronīmos un saīsinājumos?Te būs daži padomi, lai jums palīdzētu saprast:

Commission civil service