Navigācijas ceļš

Daži skaitļi

Meklējat statistikas informāciju par Eiropas Komisijas darbiniekiem? Gribat zināt, cik cilvēku tur strādā?Uzzināt, kāda ir viņu tautība?Cik no viņiem ir sievietes?

Atbildes uz šiem jautājumiem atrodamas bukletā “Human Resources Key Figures Card” (HR KFC), ko Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts ik gadu publicē portālā “Europa”. Lai atrastu statistikas datus par Komisijas darbinieku, atveriet “pdf” dokumentu: HR KFC pdf - 6 MB [6 MB] English (en) .  

Personāla (ierēdņu un pagaidu darbinieku) sadalījums pēc:

  • dzimuma un vecuma pdf - 74 KB [74 KB] English (en)
  • dzimuma, pilsonības un pakāpes pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un kategorijas pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • darba vietas pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un pilsonības pdf - 96 KB [96 KB] English (en)
  • ģenerāldirektorāta un līguma veida pdf - 63 KB [63 KB] English (en)

Kā izmantot tabulas:

Jūtaties apjukuši daudzajos akronīmos un saīsinājumos?Te būs daži padomi, lai jums palīdzētu saprast:

Commission civil service