Naršymo kelias

Darbuotojų statistika

Ieškote statistinių duomenų apie Europos Komisijos darbuotojus? Kiek Komisijoje darbuotojų?Kokių jie tautybių?Kiek iš jų moterys?

Juos rasite Žmoniųišteklių pagrindinių statistinių duomenų kortelėje (HR KFC), kurią kasmet portale „Europa“ skelbia Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas. Atsiverskite PDF formato dokumentą, kuriame pateikiama duomenų apie mūsų darbotojų: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] English (en) .  

Personalas (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai) klasifikuojami pagal:

  • Lytį ir amžių pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
  • Lytį, tautybę ir laipsnį pdf - 176 KB [176 KB] English (en)
  • GD ir kategoriją pdf - 114 KB [114 KB] English (en)
  • Darbo vietą pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • GD ir tautybę pdf - 110 KB [110 KB] English (en)
  • Skirstymas pagal GD ir sutarties tipą pdf - 68 KB [68 KB] English (en)

Kaip naudotis lentelėmis

Per daug nežinomų akronimų ir trumpinių?Pateikiame keletą paaiškinimų:

 

Commission civil service