Navigatsioonitee

Arvandmed töötajate kohta

Kas te otsite Euroopa Komisjoni töötajate kohta statistikaandmeid?Kui palju inimesi töötab komisjonis?Mis kodakondsus neil on?Kui paljud neist on naised?

Vastused leiab personali käsitlevate põhiandmete hulgast (Human Resources Key Figures Card - HR KFC), mille personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat avaldab igal aastal portaalis Europa. liikmelist personali käsitlevate andmetega tutvumiseks lugege pdf-vormingus dokumenti: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] English (en) .

 

Töötajate (alalised ja ajutised ametnikud) jaotus järgmiste näitajate alusel:

  • sugu ja iga pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
  • sugu, kodakondsus ja palgaaste pdf - 176 KB [176 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kategooria pdf - 114 KB [114 KB] English (en)
  • asukoht pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kodakondsus pdf - 110 KB [110 KB] English (en)
  • Jaotus peadirektoraadi ja lepinguliigi järgi pdf - 68 KB [68 KB] English (en)

Kuidas tabeleid kasutada

Eksite akronüümide ja lühendite vahele ära?Allpool on abistamiseks mõned selgitused.

 

Commission civil service