Navigatsioonitee

Arvandmed töötajate kohta

Kas te otsite Euroopa Komisjoni töötajate kohta statistikaandmeid?Kui palju inimesi töötab komisjonis?Mis kodakondsus neil on?Kui paljud neist on naised?

Vastused leiab personali käsitlevate põhiandmete hulgast (Human Resources Key Figures Card - HR KFC), mille personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat avaldab igal aastal portaalis Europa. liikmelist personali käsitlevate andmetega tutvumiseks lugege pdf-vormingus dokumenti: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] .

 

Töötajate (alalised ja ajutised ametnikud) jaotus järgmiste näitajate alusel:

  • sugu ja iga pdf - 260 KB [260 KB] English (en)
  • sugu, kodakondsus ja palgaaste pdf - 175 KB [175 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kategooria pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
  • asukoht pdf - 91 KB [91 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kodakondsus pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
  • Jaotus peadirektoraadi ja lepinguliigi järgi pdf - 110 KB [110 KB] English (en)

Kuidas tabeleid kasutada

Eksite akronüümide ja lühendite vahele ära?Allpool on abistamiseks mõned selgitused.

 

Commission civil service