Navigatsioonitee

Arvandmed töötajate kohta

Kas te otsite Euroopa Komisjoni töötajate kohta statistikaandmeid?Kui palju inimesi töötab komisjonis?Mis kodakondsus neil on?Kui paljud neist on naised?

Vastused leiab personali käsitlevate põhiandmete hulgast (Human Resources Key Figures Card - HR KFC), mille personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat avaldab igal aastal portaalis Europa. liikmelist personali käsitlevate andmetega tutvumiseks lugege pdf-vormingus dokumenti: HR KFC pdf - 9 MB [9 MB] English (en) .

 

Töötajate (alalised ja ajutised ametnikud) jaotus järgmiste näitajate alusel:

  • sugu ja iga pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • sugu, kodakondsus ja palgaaste pdf - 138 KB [138 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kategooria pdf - 111 KB [111 KB] English (en)
  • asukoht pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
  • peadirektoraat ja kodakondsus pdf - 97 KB [97 KB] English (en)
  • Jaotus peadirektoraadi ja lepinguliigi järgi pdf - 65 KB [65 KB] English (en)

Kuidas tabeleid kasutada

Eksite akronüümide ja lühendite vahele ära?Allpool on abistamiseks mõned selgitused.

 

Commission civil service