Διαδρομή πλοήγησης

Στοιχεία για το προσωπικό

Ψάχνετε στατιστικά στοιχεία για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Πόσοι εργάζονται στην Επιτροπή; Ποιες είναι οι εθνικότητές τους; Πόσες είναι οι γυναίκες υπάλληλοι;

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας βρίσκονται στο δελτίο στατιστικών στοιχείων του προσωπικού της Επιτροπής (HR KFC), το οποίο δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον Europa από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας. Λεπτομερέστερα στοιχεία για τους υπαλλήλους μας μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο PDF: HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] .

Τοπροσωπικό (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), καταχωρισμένο ανάλογα με:

  • Το φύλο και την ηλικία pdf - 260 KB [260 KB] English (en)
  • Το φύλο, την ιθαγένεια και τον βαθμό pdf - 175 KB [175 KB] English (en)
  • Τη ΓΔ και την κατηγορία pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
  • Τον τόπο διορισμού pdf - 91 KB [91 KB] English (en)
  • Τη ΓΔ και την ιθαγένεια pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
  • Κατανομή ανά ΓΔ και τύπο σύμβασης pdf - 91 KB [91 KB] English (en)

Πώς να χρησιμοποιείτε τους πίνακες:

Έχετε πρόβλημα με τα ακρωνύμια και τις συντομογραφίες; Οι παρακάτω επεξηγήσεις θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε:

 

Commission civil service