Διαδρομή πλοήγησης

Στοιχεία για το προσωπικό

Ψάχνετε στατιστικά στοιχεία για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Πόσοι εργάζονται στην Επιτροπή; Ποιες είναι οι εθνικότητές τους; Πόσες είναι οι γυναίκες υπάλληλοι;

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας βρίσκονται στο δελτίο στατιστικών στοιχείων του προσωπικού της Επιτροπής (HR KFC), το οποίο δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον Europa από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας. Λεπτομερέστερα στοιχεία για τους υπαλλήλους μας μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο PDF: HR KFC pdf - 9 MB [9 MB] English (en) .

Τοπροσωπικό (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), καταχωρισμένο ανάλογα με:

  • Το φύλο και την ηλικία pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • Το φύλο, την ιθαγένεια και τον βαθμό pdf - 138 KB [138 KB] English (en)
  • Τη ΓΔ και την κατηγορία pdf - 111 KB [111 KB] English (en)
  • Τον τόπο διορισμού pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
  • Τη ΓΔ και την ιθαγένεια pdf - 97 KB [97 KB] English (en)
  • Κατανομή ανά ΓΔ και τύπο σύμβασης pdf - 58 KB [58 KB] English (en)

Πώς να χρησιμοποιείτε τους πίνακες:

Έχετε πρόβλημα με τα ακρωνύμια και τις συντομογραφίες; Οι παρακάτω επεξηγήσεις θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε:

 

Commission civil service