Cesta

Údaje o zaměstnancích

Hledáte statistické informace o zaměstnancích Evropské komise? Kolik lidí Komise zaměstnává? Jaká je jejich národnost? Kolik zde pracuje žen?

Odpovědi naleznetev přehledu základních údajů o lidských zdrojích (HR KFC), který každoročně zveřejňuje generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost na stránkách Europa. Vtomto dokumentu PDF najdete souhrnné informace o našem personálu (celkem asi zaměstnanců): HR KFC pdf - 905 KB [905 KB] English (en) .

Rozdělení pracovníků (úředníků a dočasných zaměstnanců) podle těchto kategoriíy:

  • Pohlaví a věk pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
  • Pohlaví a platová třída pdf - 176 KB [176 KB] English (en)
  • GŘ a kategorie pdf - 114 KB [114 KB] English (en)
  • Místo výkonu zaměstnání pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • GŘ a státní příslušnost pdf - 110 KB [110 KB] English (en)
  • GŘ a druh smlouvy pdf - 68 KB [68 KB] English (en)

Jak tabulky používat:

Ztratili jste se v akronymech a zkratkách? Přečtěte si tyto vysvětlující informace:

 

Commission civil service