Навигационна пътека

Цифри за персонала

Търсите статистически данни за служителите на Европейската комисия?Колко души работят в нея?От какви националности са?Колко от тях са жени?

Отговорите ще намерите в диаграмата с основни данни за човешките ресурси (HR KFC), публикувана ежегодно на сайта Europa от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“. Подробности за нашите служители: HR KFC pdf - 9 MB [9 MB] English (en) .  

Персоналът (постоянни служители и временно наети лица), класифициран по:

  • Пол и възраст pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
  • Пол, националност и степен pdf - 138 KB [138 KB] English (en)
  • Генерална дирекция и категория pdf - 111 KB [111 KB] English (en)
  • Месторабота pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
  • Генерална дирекция и националност pdf - 97 KB [97 KB] English (en)
  • Разпределение по генерални дирекции и вид на договора pdf - 65 KB [65 KB] English (en)

Как да използваме таблиците:

Не разбирате акронимите или съкращенията?Ето някои помощни обяснения:

 

Commission civil service