Sökväg

Så finansieras vi

EU-institutionernas verksamhet och utgifter finansieras ur EU:s budget.Budgeten beslutas genom förhandlingar mellan Europaparlamentet och ministerrådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service