Sökväg

Så finansieras vi

EU-institutionernas verksamhet och utgifter finansieras ur EU:s budget.Budgeten beslutas genom förhandlingar mellan Europaparlamentet och ministerrådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

För 2007 uppgår EU:s budget till ca 126 miljarder euro.Det motsvarar ca 70 eurocent, dvs. runt 7 kronor, per dag och EU-invånare.Pengarna kommer från följande fyra källor:

  • 69 % från en viss procentandel av varje EU-lands bruttonationalinkomst.
  • 15 % från en andel av den harmoniserade mervärdesskatten (moms).
  • 15 % från tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter.
  • 1 % från pengar som inte spenderats föregående år, skatter på de EU-anställdas löner osv.

Vad går pengarna till?

Enligt opinionsundersökningar tror en av fyra (felaktigt) att den största delen av EU:s budget går till administration. De administrativa utgifterna kommer att uppgå till 6,9 miljarder euro 2007, dvs. mindre än 6 % av EU:s utgifter. EU-kommissionen använder mindre än hälften av det beloppet (3,3 miljarder euro).Resten går till driften av de andra EU-institutionerna, t.ex. Europaparlamentet.

Vad används resten av pengarna till?

Lejonparten går tillbaka till medlemsländerna på följande sätt:

  • 43 % går till att stärka konkurrenskraften och sammanhållningen i form av investeringar i forskning och utveckling, små och medelstora företag, informationssamhället, integrerad infrastruktur och transeuropeiska nätverk för transport och energi.
  • 34 % går till att modernisera jordbruksproduktionen och se till att vi får säkra livsmedel av hög kvalitet.
  • 11 % går till att stimulera utvecklingen på landsbygden och skydda miljön.
  • 5 % anslås till EU-projekt i världen (globalt samarbete, humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd och stöd inför anslutningen av nya EU-länder).
  • 6 % till övriga utgifter, inklusive administration.
  • 1 % anslås till att göra EU till en säkrare plats att leva på genom att förebygga och bekämpa terrorism, bekämpa hot mot folkhälsan från djursjukdomar osv.

How we are financed

 

Commission civil service