Navigacijska pot

Kdo nas plačuje

Proračun Evropske unije financira posamezne politike in izdatke vseh institucij EU.Proračun sprejmeta Evropski parlament in Ministrski svet na predlog Komisije.

Proračun EU za leto 2007 znaša približno 126 milijard EUR,kar ustreza približno 0,70 EUR na dan na prebivalca.Denar priteka iz štirih različnih virov:

  • 69 % iz enotne stopnje za bruto nacionalni dohodek vsake posamezne države EU;
  • 15 % iz enotne stopnje za davek na dodano vrednost (DDV);
  • 15 % iz carin, kmetijskih dajatev in prelevmanov za sladkor;
  • 1 % iz neporabljenih zneskov iz prejšnjih let, prispevkov osebja EU itd.

Kam gre denar?

Po anketah sodeč četrtina ljudi (napačno ) meni, da gre večina sredstev iz proračuna EU za upravo.V resnici bodo upravni stroški Evropske unije za leto 2007 znašali 6,9 milijarde EUR, kar je manj kot 6 % izdatkov EU.Evropska komisija porabi manj kot polovico tega zneska (3,3 milijarde EUR);druga polovica pokrije stroške preostalih institucij EU, na primer Evropskega parlamenta.

Kam gre torej preostali denar?

Večinoma nazaj v države članice, in sicer:

  • 43 % za večjo konkurenčnost in kohezijo, tj. za naložbe v raziskave in razvoj, mala podjetja, informacijsko družbo, infrastrukture in vseevropske mreže za promet in energijo;
  • 34 % za posodobitev kmetijske proizvodnje ter varno in kakovostno hrano;
  • 11 % za razvoj podeželja in varstvo okolja;
  • 5 % za projekte EU v svetu (mednarodno sodelovanje, humanitarna in razvojna pomoč, predpristopna pomoč);
  • 6 % za druge izdatke, tudi upravne;
  • 1 % za večjo varnost v Evropi, tj. za preprečevanje in boj proti terorizmu, spopadanje z nevarnostmi za javno zdravje zaradi bolezni živali itd.

 

Commission civil service