Navigačný riadok

Ako sme financovaní

Rozpočet Európskej únie zabezpečuje finančné prostriedky na politiky a výdavky všetkých inštitúcií EÚ.Rokovania o rozpočte vedú Európsky parlament a Rada ministrov na základe návrhu prekladaného Komisiou.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service