Cale de navigare

Cum suntem finanţaţi

Bugetul Uniunii Europene finanţează politicile şi cheltuielile tuturor instituţiilor UE.Bugetul este negociat de Parlamentul European şi Consiliul de miniştri, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

Pentru 2007, bugetul UE se ridică la aproximativ 126 de miliarde de euro,ceea ce înseamnă aproximativ 0,70 de euro pe zi, pe cap de locuitor.Banii provin din patru surse diferite:

  • 69% - taxă uniformă aplicată produsului naţional brut (PNB) al ţărilor UE;
  • 15% - taxă uniformă aplicată bazelor de taxă pe valoare adăugată (TVA) din ţările UE;
  • 15% - taxe vamale, taxe agricole şi cotizaţii „zahăr”;
  • 1% - sume necheltuite în anii precedenţi, contribuţii ale personalului UE etc.

Cum se cheltuiesc aceşti bani?

Potrivit sondajelor de opinie, un sfert din populaţie crede (pe nedrept) că cea mai mare parte din bugetul UE este cheltuit pe administraţie.De fapt, cheltuielile administrative ale Uniunii vor însuma 6,9 miliarde de euro în 2007, mai puţin de 6% din cheltuielile UE.Comisia Europeană utilizează mai puţin de jumătate din această sumă (3,3 miliarde de euro), iarrestul acoperă costul aferent funcţionării instituţiilor UE, de exemplu Parlamentul European.

Şi unde se duce restul de bani?

În mare parte, revine statelor membre astfel:

  • 43% pentru a întări competitivitatea şi coeziunea, investind în cercetare şi dezvoltare, întreprinderi mici şi mijlocii, societate informaţională, infrastructuri integrate şi reţele transeuropene pentru transport şi energie;
  • 34% pentru modernizarea producţiei agricole şi garantarea unei alimentaţii sigure şi de înaltă calitate;
  • 11% pentru consolidarea dezvoltării rurale şi protecţia mediului;
  • 5% pentru proiecte europene la scară mondială (cooperare globală, ajutor umanitar sau ajutor pentru dezvoltare, fonduri de preaderare);
  • 6% pentru alte cheltuieli, inclusiv cheltuieli administrative;
  • 1% pentru a face din Europa un spaţiu de viaţă sigur, prin prevenirea şi lupta împotriva terorismului, combaterea ameninţărilor la adresa sănătăţii publice provocate de bolile animalelor etc.

How we are financed

 

Commission civil service