Ścieżka nawigacji

Jak jesteśmy finansowani?

Z budżetu Unii Europejskiej finansowane są polityki i wydatki wszystkich instytucji unijnych. Budżet jest wynikiem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service