Kruimelpad

Hoe worden wij gefinancierd?

De EU-begroting financiert het beleid en de uitgaven van alle EU-instellingen.Het Europees Parlement en de Raad van ministers onderhandelen over de begroting op grond van een voorstel van de Commissie.

Voor 2007 beloopt de begroting ongeveer 126 miljard euro.Dat komt neer op nauwelijks 70 eurocent per dag per inwoner.Dit geld komt uit vier bronnen:

  • 69% uit een uniform tarief dat wordt toegepast op het bruto nationaal inkomen van ieder EU-land;
  • 15% uit een deel van de BTW (belasting op de toegevoegde waarde);
  • 15% uit douanerechten en landbouw- en suikerheffingen;
  • 1% van onbestede bedragen van de voorbije jaren, bijdragen van EU-personeelsleden enz.

Waaraan wordt het geld besteed?

Volgens opiniepeilingen verkeert een kwart van de bevolking in de veronderstelling dat het grootste deel van de EU-begroting wordt besteed aan administratie.Maar in werkelijkheid gaat in 2007 slechts 6,9 miljard euro of minder dan 6% van de totale uitgaven naar administratieve kosten.De Europese Commissie gebruikt minder dan de helft van dat bedrag (3,3 miljard euro);de rest dekt de kosten van de andere EU-instellingen, zoals het Europees Parlement.

Waar gaat dan al dat geld naartoe?

Meestal terug naar de lidstaten, en wel als volgt:

  • 43% gaat naar het verbeteren van het concurrentievermogen en de cohesie, door investeringen in onderzoek en ontwikkeling, kleine en middelgrote ondernemingen, de informatiemaatschappij, geïntegreerde infrastructuren en trans-Europese netwerken voor transport en energie;
  • 34% wordt gebruikt om de landbouwproductie te moderniseren en om de veiligheid en de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen;
  • 11% dient om de plattelandsontwikkeling te bevorderen en het milieu te beschermen;
  • 5% gaat naar EU-projecten op wereldvlak (mondiale samenwerking, humanitaire of ontwikkelingssteun, voorbereiding van toetredingen);
  • 6% wordt, zoals eerder vermeld, gebruikt voor andere uitgaven, waaronder administratieve;
  • 1% dient om het leven in Europa veiliger te maken door het voorkomen en bestrijden van terrorisme, het bestrijden van gevaren voor de volksgezondheid, zoals dierziekten, enz.

How we are financed

 

Commission civil service