Mogħdija tan-navigazzjoni

Kif niġu ffinanzjati

Il-baġit ta' l-Unjoni Ewropea jiffinanzja l-politiki u l-ispejjeż ta' l-Istituzzjonijiet kollha ta' l-UE.Il-baġit jinnegozjawh il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri abbażi ta' proposta mressqa mill-Kummissjoni.

Għall-2007, il-baġit ta' l-UE jlaħħaq madwar €126 biljun.Dan jikkorrespondi biss għal madwar €0.70 kuljum minn kull persuna.Il-flus jaslu minn erba' sorsi differenti:

  • 69% minn rata uniformi applikata skond id-Dħul Gross Nazzjonali ta' kull pajjiż fl-UE;
  • 15% minn sehem tal-VAT armonizzata;
  • 15% mid-dazji tad-dwana, dazji agrikoli u levies fuq iz-zokkor;
  • 1% minn ammonti li ma jkunux intefqu fis-snin preċedenti, kontribuzzjonijiet mill-pagi ta' l-istaff ta' l-UE, eċċ.

Fuqhiex jintefqu l-flus?

Skond xi stħarriġ pubbliku, kwart ta' dawk li rrispondew jemmnu (u hawnhekk sejrin żball) li l-akbar parti tal-baġit ta' l-UE tintefaq fuq l-amministrazzjoni.Fil-fatt, fl-2007, l-ispejjeż amministrattivi ta' l-Unjoni se jlaħħqu total ta' 6.9 biljun euro, jiġifieri anqas minn 6% ta' l-infiq kollu ta' l-UE.Il-Kummissjoni Ewropea tuża anqas min-nofs dan l-ammont (€3.3 biljun);il-bqija tkopri l-ispejjeż ta' l-istituzzjonijiet l-oħra ta' l-UE, per eżempju l-Parlament Ewropew.

Mela xi jsir mill-kumplament tal-flus?

Il-biċċa l-kbira tal-flus jerġgħu jispiċċaw lura fl-Istati Membri, bil-modi li ġejjin:

  • 43% sabiex jitqawwew il-kompetittività u l-koeżjoni, billi jkun hemm investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, l-intrapriżi żgħar u medji, is-soċjetà ta' l-informatika, l-istrutturi integrati u n-netwerks trans-Ewropej għat-trasport u l-enerġija;
  • 34% imorru għall-immodernizzar tal-produzzjoni agrikola u sabiex ikun żgurat li l-ikel li nieklu jkun bla perikli u ta' kwalità għolja;
  • 11% jiġu ddedikati għall-iżvilupp rurali u l-ħarsien ta' l-ambjent;
  • 5% imorru għall-proġetti ta' l-UE ta' dimensjoni dinjija (kooperazzjoni globali, għajnuna umanitarja jew għall-iżvilupp, fondi għall-pajjiżi li qed jħejju rwieħhom biex jissieħbu fl-UE);
  • 6% għal spejjeż oħra, inklużi dawk amministrattivi;
  • 1% jintużaw biex l-Ewropa ssir post aktar sikur għalina li ngħixu fiha, billi nipprevjenu u niġġieldu t-terroriżmu, nikkumbattu t-theddid għas-saħħa pubblika minn mard ta' l-annimali, u affarijiet hekk.

How we are financed

 

Commission civil service