Navigācijas ceļš

Kā mēs tiekam finansēti

No Eiropas Savienības budžeta finansē visu ES institūciju politikas jomas un izdevumus.Budžetu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, apspriež Eiropas Parlaments un Ministru padome.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service