Naršymo kelias

Kaip mes finansuojami

Europos Sąjungos biudžeto lėšų skiriama įvairių krypčių politikai ir visų ES institucijų išlaidoms finansuoti.Dėl biudžeto derasi Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service