Navigációs útvonal

Finanszírozásunk

Az Európai Unió költségvetése biztosítja az egyes uniós intézmények kiadásaihoz és szakpolitikai tevékenységéhez szükséges forrásokat.A költségvetés a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa által folytatott tárgyalások eredményeként ölt végleges formát.

2007 folyamán az EU hozzávetőleg 126 milliárd euróval gazdálkodhat.Ez európai polgárokra és napokra lebontva nem haladja meg a 70 eurócentet.A költségvetés négy különböző forrásból táplálkozik:

  • 69%-át a tagállamok befizetései alkotják, melyek bruttó nemzeti jövedelmük egységesen megállapított százalékával egyenlők;
  • 15%-át a harmonizált hozzáadottérték-adó (HÉA) bizonyos hányada adja;
  • 15%-a különféle vámokból (többek között mezőgazdasági vámokból) és cukorilletékekből származik;
  • 1%-át pedig a korábbi évek során fel nem használt források, valamint az uniós alkalmazottak által befizetett hozzájárulások stb. biztosítják.

Mire fordítjuk a pénzt?

A közvélemény-kutatások szerint az európai polgárok egynegyede hiszi azt – tévesen –, hogy a költségvetési kiadások túlnyomó részét az adminisztráció emészti fel. Az Unió igazgatási költségei 2007-ben ténylegesen 6,9 milliárd eurót tesznek majd ki – ez az összeg nem éri el az uniós összkiadások 6%-át. Az Európai Bizottság ennek kevesebb mint felét (3,3 milliárd euró) használja fel; a fennmaradó rész az uniós intézmények, köztük az Európai Parlament működési költségeit fedezi.

Mire költjük tehát a többi pénzt?

Többségük esetében a végállomást a tagállamok jelentik:

  • a források 43%-a a versenyképesség és a kohézió javítását szolgálja olyan beruházások formájában, melyek a kutatás és fejlesztés támogatására, illetve a kis- és középvállalkozások, az információs társadalom, az integrált infrastruktúrák és transzeurópai közlekedési és energiahálózatok fejlesztésére irányulnak;
  • 34%-uk a mezőgazdasági termelés korszerűsítését célozza annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságos és jó minőségű élelmiszerekhez juthassanak;
  • 11%-uk a vidékfejlesztés és a környezetvédelem ügyét szolgálja;
  • a források 5%-a az Unió globális szerepvállalását finanszírozza (globális együttműködés, humanitárius segítségnyújtás, fejlesztési segélyek, előcsatlakozási alapok);
  • 6% egyéb költségeket fedez, ide tartoznak többek között az igazgatási kiadások is;
  • 1%-uk azt a célt szolgálja, hogy nagyobb biztonságban élhessünk Európában; ennek érdekében ezt az összeget az EU a terrorista cselekmények megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre és a közegészséget veszélyeztető állati megbetegedések elleni fellépésre fordítja.

How we are financed

 

Commission civil service