Navigointipolku

Mistä rahoitus tulee

 

Kaikkien EU:n toimielinten toiminta rahoitetaan EU:n talousarviosta.

 Komissio tekee talousarvioesityksen ja antaa sen Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston käsittelyyn.

Vuonna 2007 EU:n talousarvio on noin 126 miljardia euroa.Kansalaista kohti tämä on vain noin 0,70 euroa päivässä.Varat tulevat neljästä lähteestä:

  • 69 % muodostuu kunkin jäsenvaltion bruttokansantulonsa mukaan maksamasta osuudesta
  • 15 % muodostuu osuuksista, jotka jäsenvaltiot maksavat yhdenmukaisesta arvonlisäveropohjasta
  • 15 % saadaan tulleista sekä maatalous- ja sokerimaksuista
  • 1 % muodostuu edellisenä vuonna käyttämättä jääneistä varoista, EU:n henkilöstön suorittamista maksuista yms.

Mihin varat käytetään

Mielipidemittausten mukaan neljäsosa kansalaisista uskoo (virheellisesti), että suurin osa EU:n talousarviosta käytettäisiin hallintoon.EU:n hallintomenot ovat esimerkiksi vuonna 2007 kuitenkin vain 6,9 miljardia euroa eli alle kuusi prosenttia EU:n talousarviosta.Tästä summasta komission osuus on alle puolet (3,3 miljardia euroa),loput käytetään EU:n muiden toimielinten, muun muassa Euroopan parlamentin, hallintokuluihin.

Minne rahat sitten oikein menevät?

Enimmäkseen takaisin jäsenvaltoihin. Varojen käyttö jakautuu seuraavasti:

  • 43 % käytetään kilpailukyvyn ja alueiden koheesion parantamiseen (tutkimus- ja kehitystoiminta, pk-yritykset, tietoyhteiskunta, infrastruktuurien integrointi sekä Euroopan laajuiset liikenne- ja energia-alan verkot)
  • 34 % käytetään maataloustuotannon nykyaikaistamiseen sekä turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden saatavuuden varmistamiseen
  • 11 % käytetään maaseudun kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun
  • 5 % käytetään toimiin EU:n ulkopuolella (kansainvälinen yhteistyö, humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, EU:hun liittymistä valmisteleva tuki)
  • 6 % menee muihin, esimerkiksi hallinnollisiin kustannuksiin
  • 1 % käytetään Euroopan turvallisuuden parantamiseen (terrorismin ehkäisy ja torjunta, kansanterveysuhkien torjunta yms.)

 

Commission civil service