Navigatsioonitee

Eelarve

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse kõigi ELi institutsioonide poliitikavaldkondi ning kulutusi.Pärast komisjoni asjakohast ettepanekut peavad Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu eelarveläbirääkimisi.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service