Διαδρομή πλοήγησης

Οι αμοιβές μας

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί τις πολιτικές και τις δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός προτείνεται από την Επιτροπή και στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service