Sti

Hvordan er vi finansieret?

EU's budget finansierer alle EU-institutionernes politikker og udgifter. Budgettet forhandles på plads af Europa-Parlamentet og Ministerrådet efter forslag fra Kommissionen.

EU's budget for 2007 er på omkring 126 mia. EUR. Det er ikke mere end ca. 0,70 EUR pr. borger. Pengene kommer fra fire forskellige kilder:

  • 69 % beregnes som en fælles procentsats af de enkelte EU-landes bruttonationalindkomst
  • 15 % stammer fra en andel af den harmoniserede moms
  • 15 % kommer fra told, landbrugs- og sukkerafgifter
  • 1 % stammer fra beløb, der ikke blev brugt i de foregående år, bidrag fra EU's ansatte m.m.

Hvad bliver pengene brugt til?

Meningsmålinger viser, at en fjerdedel af befolkningen (fejlagtigt) tror, at det meste af EU's budget går til administration. Faktisk løber EU's administrative udgifter i 2007 op i 6,9 mia. EUR, eller mindre end 6 % af de samlede udgifter.Europa-Kommissionen bruger under halvdelen af dette beløb (3,3 mia. EUR).  Resten dækker driftsomkostninger i de øvrige EU-institutioner, f.eks. Europa-Parlamentet.

Så hvad går resten af pengene til?

De fleste går tilbage til medlemslandene på følgende måder:

  • 43 % til at styrke konkurrenceevnen og samhørigheden ved at investere i forskning og udvikling, små og mellemstore virksomheder, informationssamfundet, integrerede infrastrukturer og transeuropæiske netværk for transport og energi
  • 34 % til at modernisere landbrugsproduktionen og sikre fødevarer af høj kvalitet
  • 11 % til udvikling af landdistrikter og miljøbeskyttelse
  • 5 % til EU-projekter på verdensplan (globalt samarbejde, humanitær bistand og udviklingsbistand, førtiltrædelsesfonde)
  • 6 % til andre udgifter, herunder til administration
  • 1 % til at gøre Europa til et sikrere sted at leve ved at forebygge og bekæmpe terrorisme, bekæmpe trusler mod folkesundheden fra dyresygdomme m.m.

How we are financed

 

Commission civil service