Cesta

Jak jsme financováni

Politiky a výdaje všech orgánů EU financuje rozpočet Evropské unie. O rozpočtu jedná Evropský parlament a Rada ministrů na základě návrhu Komise.

Na rok 2007 činí rozpočet EU asi 126 miliard eur. To odpovídá pouze přibližně 0,70 eura na osobu a den. Peníze pocházejí ze čtyř různých zdrojů:

  • 69 % z jednotné sazby používané na hrubý národní důchod každé země EU;
  • 15 % z podílu z harmonizované daně z přidané hodnoty (DPH);
  • 15 % z cel, zemědělských poplatků a dávek z cukru;
  • 1 % z nevyčerpaných částek z předchozích let, z odvodů od zaměstnanců EU atd.

Na co se peníze vydávají?

Podle průzkumů veřejného mínění se čtvrtina veřejnosti (mylně) domnívá, že největší část rozpočtu EU putuje na administrativu.Administrativní výdaje unie budou v roce 2007 ve skutečnosti celkově činit 6,9 miliardy eur, což je méně než 6 % výdajů EU.Evropská komise využívá méně než polovinu této částky (3,3 miliardy eur); zbytek pokrývá náklady na provoz ostatních orgánů EU, například Evropského parlamentu.

Tak kam plyne zbytek peněz?

Většinou zpět do členských států, a to takto:

  • 43 % na zvýšení konkurenceschopnosti a soudržnosti prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje, malých a středních podniků, informační společnosti, integrovaných infrastruktur a transevropských sítí pro dopravu a energetiku;
  • 34 % na modernizaci zemědělské produkce a na zajištění bezpečných a vysoce kvalitních potravin;
  • 11 % na podporu rozvoje venkova a na ochranu životního prostředí;
  • 5 % na projekty EU na světové scéně (globální spolupráce, humanitární nebo rozvojová pomoc, předvstupní fondy);
  • 6 % na ostatní výdaje, včetně administrativních;
  • 1 % na zvyšování bezpečnosti prostřednictvím prevence terorismu a boje proti němu, boje proti ohrožením veřejného zdraví v důsledku nákaz zvířat apod.

How we are financed

 

Commission civil service