Навигационна пътека

Как сме финансирани

Бюджетът на Европейския съюз осигурява средства за политиките и разходите на всички институции на ЕС.Бюджетът се договаря от Европейския парламент и Съвета на министрите въз основа на предложение на Комисията.

Learn more about the budgetary system:

 

Commission civil service