Šī vietne tika arhivēta
12/8/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Eiropas sociālā realitāte. Novērtējums

Eiropas sabiedrībā notiek krasas pārmaiņas. Mainījies ir darba veids, mūsdienu ģimenes dzīve, demogrāfijas tendences, sievietes loma sabiedrībā, sociālā mobilitāte un nabadzības un nevienlīdzības sastopamība. Mainās vērtību skala, un sabiedrībā arvien biežāk ir sastopama kultūras daudzveidība. Šī sociālā dinamika rada jaunas grūtības.

Lai rastu mūsdienīgu politisku risinājumu, ir skaidri jāizprot mūsu mainīgā sociālā realitāte. Vēlēdamās uzzināt dažādus viedokļus par sociālajām pārmaiņām, Komisija sāka publisku apspriešanu par Eiropas „sociālo realitāti”, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Eiropas politikas padomdevēju biroja izstrādāto dokumentu pdf - 730 KB [730 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Apspriešana beidzās 2008. gada 15. februārī, un tās mērķis bija izraisīt diskusijas par sociālo realitāti visā Eiropā.

Balstoties uz sākotnējiem apspriešanas rezultātiem, Komisija 2007. gada 20. novembrī pieņēma paziņojumu „Iespējas, pieejamība un solidaritāte — īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” [COM(2007)726], kurā norādīti dažādi iespējamie veidi, kā reaģēt uz Eiropas sociālajiem izaicinājumiem.

Šā izvērtējuma gala rezultāti ir publicēti Komisijas darba dokumentā (SEC(2008)1896) pdf - 81 KB [81 KB] English (en) pdf - 81 KB [81 KB] English (en) . Tajos uzsvērts, cik strauji noris sociālās pārmaiņas — rodas jauni ģimenes un darba attiecību modeļi, mainās vērtības, vājinās saikne starp paaudzēm, veidojas jaunas darba iespējas, tiek pieprasītas jaunas iemaņas, mobilitāte un daudzveidīgums.

Turklāt 2008. gada 5. un 6. maijā notika Sociālās programmas forums, kas bija iecerēts kā apspriežu vieta ieinteresētajām personām (dalībvalstu un Eiropas institūciju pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, pilsoniskajai sabiedrībai un ekspertiem), lai diskutētu par sociālās realitātes izvērtējuma rezultātiem un noteiktu vispārējās politiskās ievirzes jaunajai Sociālajai programmai.

Forumu ar runu atklāja komisārs Vladimirs Špidla un noslēdza Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, kurš iepazīstināja ar secinājumiem, ko Komisija bija formulējusi pēc šā izvērtējuma un ko ņems vērā, izstrādājot jauno sociālo programmu.

Pēdējā atjaunināšana: 27/04/2009 | Uz augšu