Denna webbplats arkiverades den (12/8/2009)
12/8/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Översyn av den inre marknaden

Översynen av den inre marknaden ska innebära att man får en bild av den inre marknaden har utvecklats i linje med EU:s ekonomier sedan 1992. Den ska ringa in framgångarna, men också sätta fingret på återstående hinder och kryphål. Syftet är att ta reda på vad som behöver göras för att förverkliga den inre marknadens verkliga potential, och att se till att medborgarna får skörda vinsterna. Översynen ska leda fram till en klar och enhetlig framtidsvision för den gemensamma inre marknaden.

 • Communication on "A single market for 21st century Europe"
  [COM(2007)724]

 • Press release [IP/07/1728]

 • Frequently Asked Questions [MEMO/07/475]

 • Staff working paper on "the single market: review of achievements"
  [SEC(2007)1521] pdf - 79 KB [79 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "instruments for a modernised single market policy"
  [SEC(2007)1518] pdf - 208 KB [208 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "implementing the new methodology for product market and sector monitoring: results of a first sector screening"
  [SEC(2007)1517] pdf - 165 KB [165 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "the external dimension of the single market review"
  [SEC(2007)1519] pdf - 63 KB [63 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "initiatives in the area of retail financial services"
  [SEC(2007)1520] pdf - 26 KB [26 KB] English (en)   

 • Interim Report pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Press release "En vision för den inre marknaden under 2000-talet" (IP/07/214)
 • Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review pdf - 917 KB [917 KB] English (en)

Den 20 november 2007 antog EU-kommissionen meddelandet ”En inre marknad för framtidens Europa”. Syftet är att avsluta den översyn som inleddes 2006 och att omsätta ”visionsrapporten” från februari 2007 i praktiken med hjälp rad initiativ som ska ompositionera den inre marknaden. Meddelandet backas upp av fem interna arbetsdokument.

Senaste uppdatering: 27/04/2009 | Till början