Táto stránka bola uložená do archívu 12/8/2009
12/8/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Preskúmanie jednotného trhu

Preskúmanie jednotného trhu sa bude zaoberať vývojom jednotného trhu v súlade s európskymi ekonomikami od roku 1992. Určí jeho úspechy, ale takisto zostávajúce prekážky a nedostatky. Výsledkom by malo byť určenie potrebných opatrení na zabezpečenie toho, aby jednotný trh aj naďalej napĺňal hospodárske očakávania a aby občania účinne využívali jeho prínosy. Preskúmanie by malo vyústiť do jasnej a ucelenej vízie jednotného vnútorného trhu.

 • Communication on "A single market for 21st century Europe"
  [COM(2007)724]

 • Press release [IP/07/1728]

 • Frequently Asked Questions [MEMO/07/475]

 • Staff working paper on "the single market: review of achievements"
  [SEC(2007)1521] pdf - 79 KB [79 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "instruments for a modernised single market policy"
  [SEC(2007)1518] pdf - 208 KB [208 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "implementing the new methodology for product market and sector monitoring: results of a first sector screening"
  [SEC(2007)1517] pdf - 165 KB [165 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "the external dimension of the single market review"
  [SEC(2007)1519] pdf - 63 KB [63 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "initiatives in the area of retail financial services"
  [SEC(2007)1520] pdf - 26 KB [26 KB] English (en)   

 • Interim Report pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Press release "Vízia pre jednotný trh 21. storočia" (IP/07/214)
 • Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review pdf - 917 KB [917 KB] English (en)

20. novembra 2007 Komisia prijala oznámenie „Jednotný trh pre Európu 21. storočia.“ Ním sa završuje previerka začatá v roku 2006 a „dokument o víziách“ z februára 2007 sa transformuje do operatívneho súboru iniciatív, ktorých cieľom je reorganizovať jednotný trh. Toto oznámenie sa opiera o päť sprievodných pracovných dokumentov.

Posledná aktualizácia: 27/04/2009 | Na začiatok