Veebisait on arhiveeritud (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Ühtse turu ülevaade

Ühtse turu ülevaade käsitleb ühtse turu arenemist koos Euroopa riikide majandusega alates 1992. aastast. Ülevaates tuuakse välja ühtse turu edusammud, kuid ka allesjäänud tõkked ja lüngad. Ülevaate eesmärk on selgitada, milliseid meetmeid on vaja võtta selleks, et ühtne turg pakuks jätkuvalt majanduslikke väljavaateid ning et hüved oleksid kodanikele kättesaadavad. Ülevaate eesmärk on esitada selge ja ladus nägemus ühtsest siseturust.

 • Communication on "A single market for 21st century Europe"
  [COM(2007)724]

 • Press release [IP/07/1728]

 • Frequently Asked Questions [MEMO/07/475]

 • Staff working paper on "the single market: review of achievements"
  [SEC(2007)1521] pdf - 79 KB [79 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "instruments for a modernised single market policy"
  [SEC(2007)1518] pdf - 208 KB [208 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "implementing the new methodology for product market and sector monitoring: results of a first sector screening"
  [SEC(2007)1517] pdf - 165 KB [165 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "the external dimension of the single market review"
  [SEC(2007)1519] pdf - 63 KB [63 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "initiatives in the area of retail financial services"
  [SEC(2007)1520] pdf - 26 KB [26 KB] English (en)   

 • Interim Report pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Press release "Nägemus ühtsest turust 21. sajandil" (IP/07/214)
 • Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review pdf - 917 KB [917 KB] English (en)

20. novembril 2007 võttis komisjon vastu teatise „21. sajandi Euroopa ühtne turg”, millega viiakse lõpule 2006. aastal algatatud ühtse turu läbivaatamine ning selle alusel tehakse praktilised algatused turu kohandamiseks vastavalt 2007. aasta veebruaris avaldatud visioonidokumendile. Teatist toetavad viis komisjoni töödokumenti.

Viimati muudetud: 27/04/2009 | Üles