Dette websted blev arkiveret den (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Undersøgelse af det indre marked

Undersøgelsen af det indre marked skal se på, hvordan det indre marked har udviklet sig i forhold til EU's økonomier siden 1992. Der vil ikke alene blive sat fokus på de gode resultater, men også på de hindringer og mangler, der stadig er tilbage. Formålet er finde ud af, hvordan man kan sikre, at det indre marked fortsat giver gode økonomiske resultater, og at borgerne reelt høster fordelene. Undersøgelsen skulle gerne munde ud i en klar og sammenhængende vision for det indre marked.

 • Communication on "A single market for 21st century Europe"
  [COM(2007)724]

 • Press release [IP/07/1728]

 • Frequently Asked Questions [MEMO/07/475]

 • Staff working paper on "the single market: review of achievements"
  [SEC(2007)1521] pdf - 79 KB [79 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "instruments for a modernised single market policy"
  [SEC(2007)1518] pdf - 208 KB [208 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "implementing the new methodology for product market and sector monitoring: results of a first sector screening"
  [SEC(2007)1517] pdf - 165 KB [165 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "the external dimension of the single market review"
  [SEC(2007)1519] pdf - 63 KB [63 KB] English (en)   

 • Staff working paper on "initiatives in the area of retail financial services"
  [SEC(2007)1520] pdf - 26 KB [26 KB] English (en)   

 • Interim Report pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Press release "En vision for det indre marked i det 21. århundrede" (IP/07/214)
 • Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review pdf - 917 KB [917 KB] English (en)

Kommissionen har den 20. november 2007 vedtaget en meddelelse med titlen "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede". Meddelelsen markerer afslutningen på den undersøgelse, der blev indledt i 2006, og omsætter "visionspapiret" fra februar 2007 til en række konkrete initiativer for at justere det indre marked. Meddelelsen ledsages af fem arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene.

Seneste opdatering: 27/04/2009 | Til toppen