Tato stránka byla uložena do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Program pro občany přinášející výsledky pro Evropu

Dne 20. listopadu 2007 schválila Komise soubor iniciativ, které přemění její Program pro občany v jednotný soubor opatření:

 • sdělení o „Jednotném trhu pro Evropu v 21. století ":
  Toto sdělení dovršuje přezkum, který byl zahájen v roce 2006, a mění „knihu o vizi" z února 2007 na provozní soubor iniciativ, jež mají za úkol dát jednotnému trhu nový směr.
  Sdělení se opírá o pět pracovních dokumentů s následujícími tématy:
  • jednotný trh: přehled úspěchů pdf - 79 KB [79 KB] English (en) pdf - 79 KB [79 KB] English (en)
  • nástroje pro modernizovanou politiku jednotného trhu pdf - 208 KB [208 KB] English (en)
  • Zavádění nové metodiky sledování trhu produktů a jednotlivých odvětví: výsledky první kontroly odvětví pdf - 165 KB [165 KB] English (en)
  • vnější rozměr přezkumu jednotného trhu pdf - 63 KB [63 KB] English (en)
  • iniciativy v oblasti maloobchodních finančních služeb pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • sdělení o „Příležitostech, přístupu a solidaritě: nová vize sociální Evropy v 21. století " : Cílem tohoto dokumentu je obohatit konzultaci o sociální realitě, která je prodloužena až do 15. února 2008, a připravit cestu pro novou sociální agendu v polovině roku 2008.

V této souvislosti bylo také schváleno sdělení o „Službách obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek".

Dne 10. května přijala Komise ambiciózní program, který má přinést evropským občanům skutečnou změnu.

Program Komise je založen na strategických cílech prosperity, solidarity a bezpečnosti a nadále se zaměřuje na růst a zaměstnanost. Jak však ukazuje debata o Evropě, existuje rozpor mezi tím, jaké kroky Evropa podniká, a tím, jak úlohu Evropy vnímá veřejnost. Veřejnost od Evropské unie očekává mnoho, avšak důvěru v její schopnost tato očekávání naplnit získá, pouze pokud bude Evropská unie přinášet řešení s přímým dopadem na životy občanů. Program musí zajistit otevřený a plně funkční jednotný trh, podporovat solidaritu, příležitosti, přístupnost a udržitelnost a zvyšovat bezpečnost.

 • Přezkum jednotného trhu orientovaný na budoucnost, jehož cílem je zjistit, zda je třeba jednotný trh reformovat, aby občanům nabízel svobody potřebné v moderním globalizovaném hospodářství.
 • Vyhodnocení sociální reality - inventura sociálních změn a trendů s cílem stanovit program na podporu přístupnosti a solidarity.

Program z 10. května připravil půdu pro rozhodnutí Evropské rady z června 2006 o zahájení paralelního procesu k řešení institucionálních otázek. Tato strategie „dvoukolejního“ postupu - práce na konkrétních politikách zároveň s hledáním vhodného institucionálního uspořádání - je nyní základním kamenem činnosti EU.

Poslední aktualizace: 27/04/2009 | Začátek stránky