Navigation path

 • RSS

Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Pågående initiativ

Inlämnade och besvarade initiativ

Föreslå ett initiativ


Aktuellt

 1. 12/12/2017 - Kommissionen antar ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel”, som är det fjärde initiativ som fått tillräckligt med underskrifter. Läs mer i pressmeddelandet.
 2. 20/11/2017 - "Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel" - Utfrågningen i Europaparlamentet (20 november, kl.15-18.30) sänds direkt på nätet: Europarl
 3. 23/10/2017 - Organisatörerna bakom initiativet om ett förbud mot glyfosat träffade kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet Vytenis Andriukaitis. Läs mer i pressmeddelandet.
 4. 10/10/2017 - Delta i vår upphandling för att hitta en extern partner som kan driva en samarbetsplattform för EU:s medborgarinitiativ. Sista anbudsdag är den 20 november 2017.
 5. 06/10/2017 - Ett fjärde medborgarinitiativ har fått tillräckligt många underskrifter och lämnats in till kommissionen: Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Se pressmeddelandet och läs om hur prövningen går till.
 6. 13/09/2017 - Den 13 september 2017 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet. Samtidigt lade man fram ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar.
 7. 12/09/2017 - Domstolens dom - ”One million signatures for a Europe of solidarity".
 8. 12/09/2017 - Öppet samråd – rapport.
 9. 11/09/2017 - En ny version av namninsamlingsprogrammet finns att hämta på Joinups webbplats.
 10. 11/09/2017 - Svaren på samrådet har nu publicerats på sidan om översynen.
 11. 30/08/2017 - I september planerar kommissionen att utlysa en upphandling för att hitta en extern partner som ska driva en samarbetsplattform för EU:s medborgarinitiativ.
 12. 16/08/2017 - Det offentliga samrådet avslutades den 16 augusti 2017 och vi har fått in över 5 000 bidrag. Tack för din medverkan!
 13. 10/07/2017 - Nytt initiativ registrerat: STOP TTIP - pressmeddelandet
 14. 12/06/2017 - Nytt initiativ registrerat: Stop Extremism
 15. 24/05/2017 - Kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på översynen av förordningen om EU:s medborgarinitiativ. Du kan lämna ditt bidrag till den 16/08/2017 - Pressmeddelande
 16. 22/05/2017 - Nytt initiativ registrerat: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - pressmeddelandet
 17. 22/05/2017 - Kommissionen har publicerat en färdplan för översynen av förordningen om medborgarinitiativet. Du kan lämna synpunkter fram till den 15 juni 2017.
 18. 10/05/2017 - EU-domstolen bekräftar kommissionens beslut att inte registrera initiativet - "STOP TTIP"
 19. 02/05/2017 - Nytt initiativ registrerat: Retaining European Citizenship
 20. 18/04/2017 - Europeiska ombudsmannens beslut om medborgarinitiativet ”Stop Vivisection”.
 21. 11/04/2017 - Kommissionen meddelar att man vill se över förordningen om medborgarinitiativet – pressmeddelande.
 22. 10/04/2017 - Den 11 april 2017 anordnar EESK ”Europeiska medborgarinitiativets dag”. Konferensen sänds direkt på nätet.
 23. 10/04/2017 - Hjälp oss att utforma en webbplattform med stöd och råd om medborgarinitiativet. Svara på vår enkät senast den 23 april.
 24. 05/04/2017 - EU-domstolen bekräftar kommissionens beslut att inte registrera initiativet - "Ethic for animals and kids".
 25. 03/04/2017 - Nytt initiativ registrerat: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 26. 27/03/2017 - Nytt initiativ registrerat: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 27. 22/03/2017 - Nya initiativ - pressmeddelandet
 28. 20/03/2017 - Kommissionen har publicerat en färdplan för översynen av direktivet om dricksvatten som uppföljning av medborgarinitiativet Right2Water. Du kan lämna synpunkter på färdplanen fram till den 28 mars 2017.
 29. 20/03/2017 - Vi har lagt ut en ny programversion. Läs mer.
 30. 03/02/2017 - EU-domstolen bekräftar kommissionens beslut att inte registrera initiativet - "Minority SafePack"
 31. 25/01/2017 - Nytt initiativ registrerat: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Pressmeddelande
 32. 11/01/2017 - Nytt initiativ registrerat: European Free Movement Instrument - Pressmeddelande
 33. 25/10/2016 - Kommissionen tänker lägga fram ett lagförslag om lägsta kvalitetskrav för återanvänt vatten och se över direktivet om dricksvatten som uppföljning av medborgarinitiativet ”Right2Water”. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2017 som antogs den 25 oktober 2016.
 34. 06/10/2016 - Nytt initiativ registrerat: More than education - Shaping active and responsible citizens
 35. 12/09/2016 - Nytt initiativ registrerat: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 36. 02/09/2016 - Nytt initiativ registrerat: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 37. 27/07/2016 - Nya initiativ - pressmeddelandet
 38. 18/07/2016 - En ny version av namninsamlingsprogrammet finns att hämta på Joinups webbplats.
 39. 10/05/2016 - Dom i EU-domstolen om initiativet "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 40. 04/05/2016 - För att följa upp initiativet ”Stop Vivisection” anordnar EU-kommissionen en vetenskapskonferens i Bryssel den 6–7 december 2016 där forskarvärlden och andra intressenter ska diskutera hur de senaste biomedicinska rönen och andra forskningsframsteg kan användas för att utveckla vetenskapligt godtagbara djurfria metoder (alternativ till djurförsök).
 41. 19/04/2016 - Dom i EU-domstolen om initiativet ”Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!”.
 42. 18/04/2016 - En uppdaterad version av vår vägledning om EU:s medborgarinitiativ finns nu på alla EU-språk.
 43. 03/03/2016 - Nu erbjuder vi fjärrtjänster så att externa program eller webbplatser kan integrera data från ett initiativ. Läs mer i den tekniska dokumentationen.
 44. 11/12/2015 - Nytt initiativ registrerat:Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Pressmeddelande
 45. 30/11/2015 - Nytt initiativ registrerat:Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Pressmeddelande
 46. 30/11/2015 - Nytt initiativ registrerat:Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 47. 17/11/2015 - På Joinups webbplats kan du nu se den nya versionen av namninsamlingsprogrammet. Det finns t.ex. en fjärrtjänst. Du kan testa den och ge feedback fram till den 2 december 2015.
 48. 28/10/2015 - Europaparlamentet har antagit en resolution om medborgarinitiativet
 49. 21/10/2015 - Right2Water: FN bekräftar att rätten till vatten är ett mål i 2030-agendan för hållbar utveckling
 50. 19/10/2015 - Nytt initiativ registrerat:STOP PLASTIC IN THE SEA
 51. 13/10/2015 - Regionkommittén har antagit ett yttrande om medborgarinitiativet
 52. 30/09/2015 - EU-domstolen bekräftar kommissionens beslut att inte registrera initiativet ”En miljon underskrifter för ett solidariskt Europa”
 53. 14/09/2015 - Nytt initiativ registrerat:Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 54. 08/09/2015 - Europaparlamentet antar en resolution om uppföljning av medborgarinitiativet Right2Water
 55. 28/07/2015 - En ny version av namninsamlingsprogrammet finns att hämta på Joinups webbplats .
 56. 10/07/2015 - Från den 28 juli gäller nya stödförklaringsformulär. Läs mer i kommissionens delegerade förordning från den 31 mars 2015. Om du organiserar ett initiativ som redan är registrerat kan du fortsätta att använda de nuvarande formulären eller börja använda de nya från den 28 juli.
 57. 01/07/2015 - Right2Water - En färdplan för utvärderingen av dricksvattendirektivet har publicerats. Du får gärna lämna synpunkter på färdplanen. Se alla uppföljningsåtgärder.
 58. 03/06/2015 - EU-kommissionen har antagit ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”Stop vivisection”, det tredje initiativ som fått tillräckligt med underskrifter.  Läs mer i pressmeddelandet.
 59. 29/05/2015 - Rådets generalsekretariat, det lettiska EU-ordförandeskapet och kampanjen för medborgarinitiativet anordnar en konferens om medborgarinitiativet tisdagen den 16 juni i Bryssel. Läs mer och anmäl dig.
 60. 11/05/2015 - Organisatörerna bakom initiativet Stop Vivisection träffade i dag kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och generaldirektör Karl Falkenberg från generaldirektoratet för miljö. Läs mer i pressmeddelandet.
 61. 08/05/2015 - Utfrågningen i Europaparlamentet (11/05, kl.15-18.30) sänds direkt på nätet: Ebs, Europarl
 62. 30/04/2015 - Den 11 maj hålls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om initiativet Stop Vivisection – det tredje initiativet som lämnats in till kommissionen. Läs mer och anmäl dig här:
  http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/agri/events-citizint.html
 63. 31/03/2015 - Kommissionen har publicerat en rapport om hur EU:s medborgarinitiativ har fungerat de tre första åren. Läs pressmeddelandet
 64. 31/03/2015 - En ny version av namninsamlingsprogrammet finns att hämta på Joinups webbplats.
 65. 04/03/2015 - Ett tredje medborgarinitiativ – Stop Vivisection– har fått tillräckligt många underskrifter och lämnats in till kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Se pressmeddelandet och läs om hur prövningen går till.
 66. 02/03/2015 - På Joinups webbplats kan du nu se den nya versionen av namninsamlingsprogrammet.
 67. 11/12/2014 - Rättelser av bilagorna till förordningen om medborgarinitiativet har publicerats på 16 språk. Ändringarna har också förts in i kommissionens program för namninsamling och organisatörernas användarkonton på denna webbplats.
 68. 10/11/2014 - Nu finns det en uppdaterad version av dokumentet där du kan se vilket formulär du kan använda för att stödja ett medborgarinitiativ beroende på ditt medborgarskap och var du är bosatt.
 69. 28/08/2014 - En uppdaterad version av vår vägledning om EU:s medborgarinitiativ finns nu på alla EU-språk.
 70. 10/07/2014 - Initiativet Right2Water: Den 9 september 2014 anordnar kommissionen ett möte i Bryssel för berörda parter om riktvärden för vattenkvalitet och vattentjänster. Målet är att öka insynen i hur vatten- och avloppstjänster fungerar. Du kan skicka dina frågor till EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 71. 01/07/2014 - Det minsta antal underskrifter som krävs i varje EU-land har ändrats eftersom beräkningsgrunden har ändrats (antalet Europaparlamentsledamöter per EU-land). De nya siffrorna gäller för initiativ som registreras från och med den 1 juli 2014.
 72. 23/06/2014 - Initiativet Right2Water: ett offentligt samråd om dricksvattendirektivet har inletts som ett led i uppföljningen. Läs mer i pressmeddelandet.
 73. 04/06/2014 - Webbplatsen för EU:s medborgarinitiativ är stängd för underhåll den 7 juni kl. 20–23 svensk tid. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på din förståelse.
 74. 28/05/2014 - EU-kommissionen har antagit ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”En av oss”, det andra initiativet som fått tillräckligt med underskrifter. Läs mer i pressmeddelandet.
 75. 09/04/2014 - Organisatörerna av initiativet En av oss träffade i dag Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, och vice generaldirektör Markus Cornaro från generaldirektoratet för utveckling och samarbete. Läs mer i pressmeddelandet.
 76. 08/04/2014 - Utfrågningen i Europaparlamentet (10/04, kl.9-12.30) sänds direkt på nätet: Ebs, Europarl
 77. 31/03/2014 - Den 10 april 2014 hålls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om En av oss – det andra initiativ som lämnats in till kommissionen. Läs mer och anmäl dig här: http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/peti/home.html
 78. 19/03/2014 - EU-kommissionen har antagit ett meddelande som svar på medborgarinitiativet ”Right2Water”. Initiativet är det första som ligger till grund för ett kommissionsmeddelande. Läs pressmeddelandet
 79. 28/02/2014 - Ett andra medborgarinitiativ – En av oss – har fått tillräckligt många underskrifter och lämnats in till kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Se pressmeddelandet och läs om hur prövningen går till.
 80. 17/02/2014 - Organisatörerna av initiativet ”right2water” träffade idag kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Läs pressmeddelandet.
 81. 13/02/2014 - Utfrågningen i Europaparlamentet (17 februari, kl.15-18.30) sänds direkt på nätet: Ebs
 82. 05/02/2014 - Den 17 februari 2014 hålls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet om ”right2water” – det första initiativ som lämnats in till kommissionen. Läs mer och anmäl dig här: http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 83. 20/12/2013 - Nu har det första medborgarinitiativet med det nödvändiga antalet underskrifter lämnats in till kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig att svara. Läs pressmeddelandet och om hur prövningen går till.
 84. 02/11/2013 - Tiden för att samla in underskrifter har nu gått ut för de första åtta europeiska medborgarinitiativen (se pressmeddelande från den 31 oktober).
  För tre av dem – Right2Water, En av oss och Stop Vivisection – säger arrangörerna att de har fått in en miljon underskrifter och det minsta antalet underskrifter i minst sju EU-länder. Nu ska stödförklaringarna kontrolleras av de behöriga myndigheterna innan initiativen formellt kan lämnas in till kommissionen.
 85. 04/10/2013 - Från den 8 oktober finns ett nytt registreringsformulär och nya stödförklaringsformulär. Läs mer i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 från den 11 juli 2013.
  Om du organiserar ett initiativ som redan är registrerat kan du fortsätta att använda de nuvarande formulären eller börja använda de nya från den 8 oktober.
 86. 24/05/2013 - Webbplatsen för EU:s medborgarinitiativ är stängd för underhåll den 24 maj kl. 20–23 svensk tid. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på din förståelse.
 87. 29/04/2013 - Nu finns riktlinjer och rekommendationer där organisatörer och behöriga nationella myndigheter kan läsa om hur EU:s medborgarinitiativ fungerar i praktiken. Här beskrivs de olika stegen, från registrering av ett initiativförslag hos kommissionen till myndigheternas kontroll av underskrifter.
 88. 31/10/2012 - På grund av vissa tekniska problem i inledningsfasen har kommissionen beslutat att undantagsvis förlänga tiden för namninsamlingen till den 1 november 2013 för alla nu registrerade initiativ.
 89. 31/10/2012 - Initiativet Fraternité 2020 – Rörlighet. Framsteg.Europa kan nu starta sin namninsamling på nätet. Namninsamlingssystemet har godkänts av den behöriga myndigheten i Luxemburg. Pressmeddelande.
 90. 04/09/2012 - Som första initiativ har right2water dragit igång sin namninsamling på nätet. Namninsamlingssystemet finns hos en privat värdtjänst och har godkänts av den nationella myndigheten. Pressmeddelande
 91. 17/08/2012 - Kommissionen erbjuder servertjänst under en inkörningsperiod. För att namninsamlingen för de första medborgarinitiativen ska komma igång får organisatörer som inte lyckats hitta en värdtjänst undantagsvis hysa in sig på kommissionens servrar. Vi hjälper dem också med att få insamlingssystemen godkända av de nationella myndigheterna. Läs mer i pressmeddelandet från den 18 juli och på webbplatsen joinup.eu.
 92. 11/05/2012 - De första medborgarinitiativen har registrerats och namninsamlingen kan nu börja. Läs initiativen
 93. 08/05/2012 - Pressmeddelande
 94. 31/03/2012 - Meddelande från Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande
 95. 30/03/2012 - Det minsta antal underskrifter som krävs i varje EU-land har också ändrats eftersom beräkningsgrunden har ändrats (antalet Europaparlamentsledamöter per EU-land). Se minsta antal underskrifter per land.
 96. 30/03/2012 - En rättelse till förordningen om medborgarinitiativet offentliggörs snart för 19 språk. Rättelsen gäller särskilt stödförklaringsformulären. I veckan kommer också en ny version av kommissionens namninsamlingsprogram där vi har fört in ändringarna. Se till att du använder den senaste versionen i ditt namninsamlingssystem om du tänker organisera ett initiativ.