Navigation path

 • RSS

Z evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU.

Pobude v teku

Uspešne pobude

Pripravite pobudo


Novice

 1. 15/02/2018 - Prijavljena je nova pobuda: We are a welcoming Europe, let us help! - sporočilu za medije
 2. 01/02/2018 - Evropska komisija je sprejela predlog za revizijo direktive o pitni vodi. Ta predlog kot odziv na evropsko državljansko pobudo Pravica do vode med drugim predvideva, da morajo države članice izboljšati dostop do vode in ga zagotoviti ogroženim in marginaliziranim skupinam. Več v sporočilu za medije.
 3. 23/01/2018 - Objavljeno je obvestilo o oddaji naročila v razpisnem postopku za izbiro zunanjega partnerja, ki bo upravljal sodelovalno spletno platformo za evropsko državljansko pobudo.
 4. 12/12/2017 - Evropska komisija je sprejela sporočilo v zvezi s četrto uspešno evropsko državljansko pobudo Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi. Več v sporočilu za medije.
 5. 20/11/2017 - "Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi" - Predstavitev v Evropskem parlamentu (20. november 2014 od 15.00 do 18.30) bo mogoče v živo spremljati na spletu na naslednjem naslovu: Europarl
 6. 23/10/2017 - Organizatorji pobude za prepoved glifosata so se srečali s prvim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom in komisarjem za zdravje in varnost hrane Vytenisom Andriukaitisom. Več v sporočilu za medije.
 7. 10/10/2017 - Začel se je razpisni postopek za izbiro zunanjega partnerja, ki bo upravljal sodelovalno spletno platformo za evropsko državljansko pobudo. Rok za oddajo ponudb je 20. november 2017.
 8. 06/10/2017 - Organizatorji so Evropski komisiji predložili četrto evropsko državljansko pobudo, Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi, za katero so zbrali dovolj podpisov. Komisija mora odgovoriti v treh mesecih. Glej sporočilo za medije in postopek preučitve.
 9. 13/09/2017 - 13/09/2017 – Komisija je sprejela Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi. Predlogu je priložen delovni dokument služb Komisije.
 10. 12/09/2017 - Sodba sodisca – "One million signatures for a Europe of solidarity".
 11. 12/09/2017 - Faktografski podatki o posvetovanju z deležniki.
 12. 11/09/2017 - Na spletišču JoinUp je na voljo najnovejša različica programske opreme za spletno zbiranje podpore.
 13. 11/09/2017 - Odgovori na javno posvetovanje so zdaj objavljeni na strani o pregledu uredbe.
 14. 30/08/2017 - Evropska komisija bo predvidoma septembra začela razpisni postopek za izbiro zunanjega partnerja, ki bo upravljal sodelovalno spletno platformo za evropsko državljansko pobudo.
 15. 16/08/2017 - Javno posvetovanje se je zaključilo 16. 8. 2017 z več kot 5 000 odgovori. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
 16. 10/07/2017 - Prijavljena je nova pobuda: STOP TTIP - sporočilu za medije
 17. 12/06/2017 - Prijavljena je nova pobuda: Stop Extremism
 18. 24/05/2017 - Komisija je začela javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja o pregledu uredbe o evropski državljanski pobudi. Posvetovanje poteka do 16/08/2017 - Sporočilo za medije
 19. 22/05/2017 - Prijavljena je nova pobuda: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - sporočilu za medije
 20. 22/05/2017 - Komisija je objavila kažipot za pregled uredbe o evropski državljanski pobudi. Svoje mnenje lahko pošljete do 15. 6. 2017.
 21. 10/05/2017 - Sodba Splošnega sodišča v zvezi z evropsko državljansko pobudo - "STOP TTIP"
 22. 02/05/2017 - Prijavljena je nova pobuda: Retaining European Citizenship
 23. 18/04/2017 - Sklep evropskega varuha človekovih pravic v zvezi z evropsko državljansko pobudo „Stop Vivisection“.
 24. 11/04/2017 - Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je sporočil, da Evropska komisija načrtuje revizijo uredbe o evropski državljanski pobudi – sporočilo za medije.
 25. 10/04/2017 - 11/04/2017 Evropski ekonomsko-socialni odbor organizira dan evropske državljanske pobude. Konferenco bo mogoče spremljati v živo na spletu.
 26. 10/04/2017 - Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o sodelovalni platformi v podporo evropski državljanski pobudi. Izpolnite našo anketo do 23. aprila.
 27. 05/04/2017 - Sodba Splošnega sodišča v zvezi z evropsko državljansko pobudo - "Ethic for animals and kids".
 28. 03/04/2017 - Prijavljena je nova pobuda: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 29. 27/03/2017 - Prijavljena je nova pobuda: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 30. 22/03/2017 - Nove pobude - sporočilu za medije
 31. 20/03/2017 - Komisija je objavila kažipot za predlog revizije direktive o pitni vodi, ki je nadaljnji ukrep v zvezi z evropsko državljansko pobudo Right2Water. Svoja mnenja lahko predložite do 28/03/2017.
 32. 20/03/2017 - Na spletni strani je na voljo nova različica programske opreme za evropsko državljansko pobudo. Več o tem v opombah o izdaji.
 33. 03/02/2017 - Sodba Splošnega sodišča v zvezi z evropsko državljansko pobudo - "Minority SafePack"
 34. 25/01/2017 - Prijavljena je nova pobuda: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Sporočilo za medije
 35. 11/01/2017 - Prijavljena je nova pobuda: European Free Movement Instrument - Sporočilo za medije
 36. 25/10/2016 - Evropska komisija je v letnem delovnem programu za leto 2017, ki ga je sprejela 25. oktobra 2016, kot ukrep v zvezi z državljansko pobudo „Right2Wate“ napovedala zakonodajni predlog o minimalnih zahtevah glede kakovosti ponovno uporabljene vode in spremembo direktive o pitni vodi.
 37. 06/10/2016 - Prijavljena je nova pobuda: More than education - Shaping active and responsible citizens
 38. 12/09/2016 - Prijavljena je nova pobuda: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 39. 02/09/2016 - Prijavljena je nova pobuda: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 40. 27/07/2016 - Nove pobude - sporočilu za medije
 41. 18/07/2016 - Na spletišču JoinUp je na voljo najnovejša različica programske opreme za spletno zbiranje podpore.
 42. 10/05/2016 - Odločba Splošnega sodišča v zvezi s pobudo – "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 43. 04/05/2016 - Evropska komisija v okviru nadaljnjih ukrepov v zvezi s pobudo Stop Vivisection organizira znanstveno konferenco, ki bo v Bruslju 6. in 7. decembra 2016, s katero želi začeti pogovore z znanstveno skupnostjo in deležniki o tem, kako izkoristiti tehnološki napredek raziskav v biomedicini in drugih področjih za razvoj znanstveno veljavnih pristopov, ki ne vključujejo živali (alternative testiranju na živalih).
 44. 19/04/2016 - Odločba Splošnega sodišča v zvezi s pobudo Right to Lifelong Care: Živeti dostojanstveno in samostojno je temeljna pravica človeka!
 45. 18/04/2016 - Posodobljena različica Vodnika po evropski državljanski pobudi je zdaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
 46. 03/03/2016 - Zdaj so na voljo daljinske storitve, ki zunanjim aplikacijam in spletiščem omogočajo vključiti podatke iz pobud. Glej tehnično dokumentacijo.
 47. 11/12/2015 - Prijavljena je nova pobuda : Mum, Dad & Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family - Sporočilo za medije
 48. 30/11/2015 - Prijavljena je nova pobuda Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Sporočilo za medije
 49. 30/11/2015 - Prijavljena je nova pobuda Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 50. 17/11/2015 - Na spletišču JoinUp je na voljo predogled najnovejše različice programske opreme za spletno zbiranje podpore, ki vključuje tudi funkcijo oddaljene spletne storitve. Preskusite najnovejšo različico in nam povejte svoje mnenje do 2. decembra 2015.
 51. 28/10/2015 - Evropski parlament je sprejel resolucijo o evropski državljanski pobudi
 52. 21/10/2015 - Right2Water: Združeni narodi so potrdili pravico do vode kot cilj agende za trajnostni razvoj do leta 2030
 53. 19/10/2015 - Prijavljena je nova pobuda STOP PLASTIC IN THE SEA
 54. 13/10/2015 - Odbor regij je sprejel mnenje o evropski državljanski pobudi
 55. 30/09/2015 - Sodba Splošnega sodišča v zvezi z evropsko državljansko pobudo Milijon podpisov za „solidarno Evropo“
 56. 14/09/2015 - Prijavljena je nova pobuda Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 57. 08/09/2015 - Evropski parlament je sprejel resolucijo o nadaljnji obravnavi državljanske pobude Right 2Water
 58. 28/07/2015 - Na spletišču JoinUp je na voljo najnovejša različica programske opreme za spletno zbiranje podpore.
 59. 10/07/2015 - Z 28. julijem bodo na voljo novi obrazci izjave o podpori. Več informacij o tem boste našli v delegirani uredbi Komisije z dne 31. marca 2015. Organizatorji že prijavljenih pobud bodo lahko še naprej uporabljali zdajšnjo različico obrazcev izjave o podpori ali pa z 28. julijem začeli uporabljati novo različico.
 60. 01/07/2015 - Right2Water - Objavljen je bil časovni načrt za oceno direktive o pitni vodi. Če želite, nam lahko pošljete povratne informacije o časovnem načrtu. Vse informacije o nadaljnjih ukrepih.
 61. 03/06/2015 - Evropska komisija se je s sporočilom odzvala na tretjo uspešno evropsko državljansko pobudo „Stop vivisection“. Več v sporočilu za medije.
 62. 29/05/2015 - Generalni sekretariat Sveta, latvijsko predsedstvo Sveta in organizacija The ECI Campaign organizirajo konferenco o evropski državljanski pobudi, ki bo potekala v torek, 16. junija, v prostorih Sveta EU. Prijava na konferenco.
 63. 11/05/2015 - Organizatorji evropske državljanske pobude „ Stop Vivisection “ so se danes sestali s podpredsednikom Evropske komisije Jyrkijem Katainenom, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, in generalnim direktorjem GD za okolje Karlom Falkenbergom. Več v sporočilu za medije.
 64. 08/05/2015 - Predstavitev v Evropskem parlamentu (11/05, od 15.00 do 18.30) bo mogoče v živo spremljati na spletu na naslednjem naslovu: Ebs, Europarl
 65. 30/04/2015 - Javna predstavitev tretje državljanske pobude, ki je bila predložena Komisiji, Stop vivisection, bo potekala 11. maja 2015 v Evropskem parlamentu. Več informacij in prijava: http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/agri/events-citizint.html
 66. 31/03/2015 - Komisija je sprejela poročilo o uporabi uredbe o državljanski pobudi v prvih treh letih. Glej sporočilo za medije.
 67. 31/03/2015 - Na spletišču JoinUp je na voljo najnovejša različica programske opreme za spletno zbiranje podpore.
 68. 04/03/2015 - Organizatorji so Evropski komisiji predložili tretjo evropsko državljansko pobudo, Stop Vivisection, za katero so zbrali dovolj podpisov. Komisija mora odgovoriti v treh mesecih. Glej sporočilo za medije in postopek preučitve.
 69. 02/03/2015 - Na spletišču JoinUp je na voljo predogled najnovejše različice programske opreme za spletno zbiranje podpore
 70. 11/12/2014 - Za 16 jezikov smo objavili popravke prilog k uredbi o državljanski pobudi. Vse jezikovne spremembe smo vključili tudi v elektronska orodja, ki jih Komisija zagotavlja organizatorjem, tj. v programsko opremo Komisije in račune organizatorjev na tem spletišču.
 71. 10/11/2014 - Dodali smo posodobljeno različico dokumenta, ki pove, kateri obrazec lahko glede na svoje državljanstvo in kraj prebivališča uporabite za izjavo o podpori državljanski pobudi.
 72. 28/08/2014 - Posodobljena različica Vodnika po evropski državljanski pobudi je zdaj na voljo v vseh uradnih jezikih EU.
 73. 10/07/2014 - Pobuda Right2Water: Evropska komisija organizira 9. septembra 2014 v Bruslju sestanek deležnikov o primerjalni analizi kakovosti pitne vode in oskrbe s pitno vodo. Sestanek je namenjen povečanju preglednosti storitev oskrbe z vodo in sanitarnih storitev. Vprašanja lahko pošljete na naslov: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 74. 01/07/2014 - Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice je spremenjeno zaradi upoštevanja spremenjene osnove za izračun tega števila (število poslancev Evropskega parlamenta iz posamezne države članice). Nova števila se bodo uporabljala za vse pobude, prijavljene s 1. julijem 2014. Preverite nova števila.
 75. 23/06/2014 - Pobuda Right2Water: kot del nadaljnjega ukrepanja se začenja javno posvetovanje o direktivi o pitni vodi. Več v sporočilu za medije.
 76. 04/06/2014 - Zaradi vzdrževalnih del spletišče o državljanski pobudi ne bo dosegljivo 7. junij od 20:00 do 23:00 (po srednjeevropskem času). Opravičujemo se za nevšečnosti. Hvala za razumevanje.
 77. 28/05/2014 - Evropska komisija je sprejela sporočilo v zvezi z drugo uspešno evropsko državljansko pobudo One of us. Več v sporočilu za medije.
 78. 09/04/2014 - Organizatorji pobude One of us so se danes srečali s komisarko za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn in namestnikom generalnega direktorja za razvoj in sodelovanje Marcusom Cornaro. Več v sporočilu za medije.
 79. 08/04/2014 - Predstavitev v Evropskem parlamentu (10/04, od 09.00 do 12.30) bo mogoče v živo spremljati na spletu na naslednjem naslovu: Ebs, Europarl
 80. 31/03/2014 - Javna predstavitev druge državljanske pobude, ki je bila predložena Komisiji, One of us, bo potekala 10. aprila 2014 v Evropskem parlamentu. Več informacij in prijava: http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/peti/home.html
 81. 19/03/2014 - Evropska komisija se je s sporočilom odzvala na prvo uspešno evropsko državljansko pobudo „Right2Water“. Več v sporočilu za medije.
 82. 28/02/2014 - Organizatorji so Evropski komisiji predložili drugo evropsko državljansko pobudo, Eden izmed nas, za katero so zbrali dovolj podpisov. Komisija mora odgovoriti v treh mesecih. Glej sporočilo za medije in postopek preučitve.
 83. 17/02/2014 - Organizatorji pobude right2water so se danes sestali s podpredsednikom Evropske komisije Marošom Šefčovičem. Glej sporočilo za medije.
 84. 13/02/2014 - Predstavitev v Evropskem parlamentu (17. februarja 2014 od 15.00 do 18.30) bo mogoče v živo spremljati na spletu na naslednjem naslovu: Ebs
 85. 05/02/2014 - Javna predstavitev prve državljanske pobude, ki je bila predložena Komisiji, right2water, bo potekala 17. februarja 2014 v Evropskem parlamentu. Več informacij in prijava: http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 86. 20/12/2013 - Organizatorji so Evropski komisiji predložili prvo evropsko državljansko pobudo, za katero so zbrali dovolj podpisov. Komisija mora odgovoriti v treh mesecih. Več v sporočilu za medije in postopku pregleda.
 87. 02/11/2013 - Včeraj opolnoči se je končalo obdobje zbiranja podpore prvim osmim evropskim državljanskim pobudam. Glej sporočilo za medije z 31. oktobra.
  Organizatorji treh pobud (Right2Water, One of us in Stop vivisection) so navedli, da so dosegli cilj enega milijona podpisov v EU in vsaj najmanjše število podpisov v najmanj sedmih državah članicah. Izjave o podpori morajo sicer še preveriti in potrditi pristojni nacionalni organi, preden bodo pobude tudi uradno predložene Evropski komisiji.
 88. 04/10/2013 - Z 8. oktobrom bodo na voljo nov prijavni obrazec in novi obrazci izjave o podpori. Več informacij o tem boste našli v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 887/2013 z 11. julija 2013.
  Organizatorji že prijavljenih pobud bodo lahko še naprej uporabljali zdajšnjo različico obrazcev izjave o podpori ali pa od 8. oktobra dalje uporabljali novo različico.
 89. 24/05/2013 - Zaradi vzdrževalnih del spletišče o državljanski pobudi ne bo dosegljivo 24. maja od 20:00 do 23:00 (po srednjeevropskem času). Opravičujemo se za nevšečnosti. Hvala za razumevanje.
 90. 29/04/2013 - Objavili smo smernice in priporočila za izvajanje evropske državljanske pobude, ki bodo v pomoč pristojnim nacionalnim organom in organizatorjem. Zajemajo različne stopnje postopka izvedbe evropske državljanske pobude, od prijave pobude pri Komisiji do preverjanja in potrjevanja izjav o podpori.
 91. 31/10/2012 - Zaradi težav ob začetku delovanja evropske državljanske pobude se je Evropska komisija odločila, da bo za vse trenutno prijavljene pobude izjemoma sprejela vse spletne izjave o podpori, ki jih bodo organizatorji zbrali do 01/11/2013.
 92. 31/10/2012 - Organizatorji prve evropske državljanske pobude Fraternité 2020, ki gostuje na strežnikih Evropske komisije, so za sistem spletnega zbiranja izjav od pristojnih luksemburških organov prejeli potrdilo o skladnosti. Zdaj lahko začnejo z zbiranjem spletnih izjav o podpori. Sporočilo za javnost.
 93. 04/09/2012 - Organizatorji so za prvo pobudo, right2water, začeli zbirati spletne izjave o podpori. Na zasebnem gostiteljskem strežniku so namreč vzpostavili sistem spletnega zbiranja, za katerega so od pristojnega nacionalnega organa prejeli potrdilo o skladnosti. Sporočilo za javnost
 94. 17/08/2012 - Izredna pomoč Komisije ob začetku delovanja evropske državljanske pobude. Evropska komisija želi spodbuditi uporabo evropske državljanske pobude, zato je izjemoma organizatorjem, ki imajo težave pri iskanju gostiteljskega strežnika, ponudila svoje strežnike in pomoč pri pripravi sistema spletnega zbiranja izjav za potrjevanje skladnosti pri pristojnih nacionalnih organih. Več informacij v sporočilu za medije (18. julij) in na povezavi joinup.eu.
 95. 11/05/2012 - Prve evropske državljanske pobude so prijavljene – zdaj se lahko začne zbiranje podpisov! Preberite, kaj predlagajo prve državljanske pobude.
 96. 08/05/2012 - Sporočilo za javnost
 97. 31/03/2012 - Sporočilo Maroša Šefčoviča, podpredsednika Evropske komisije
 98. 30/03/2012 - Spremenilo se je tudi najmanjše potrebno število podpisnikov iz posamezne države članice, ki zdaj upošteva spremembo osnove za izračun tega števila (število poslancev Evropskega parlamenta iz posamezne države članice). Novo število potrebnih podpisnikov po državah.
 99. 30/03/2012 - Za 19 jezikov bodo kmalu objavljeni popravki uredbe o državljanski pobudi, ki se nanašajo zlasti na obrazce izjave o podpori. Popravki bodo vključeni tudi v programsko opremo Komisije, za katero bo nova različica na voljo ta teden. Vsem organizatorjem pobud priporočamo, da preverijo, ali za sistem spletnega zbiranja izjav uporabljajo posodobljeno različico programske opreme.