Navigation path

 • RSS

Aktuality

 1. 28/07/2015 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 2. 10/07/2015 - Nové formuláre vyhlásenia o podpore budú dostupné od 28. júla. Podrobné informácie nájdete v delegovanom nariadení Komisie z 31. marca 2015. Organizátori už zaregistrovaných iniciatív si budú môcť vybrať, či budú naďalej používať aktuálne verzie formulárov vyhlásenia o podpore, alebo začnú od 28. júla používať nové verzie.
 3. 01/07/2015 - Right2Water - Uverejnený bol plán hodnotenia smernice o pitnej vode. V prípade záujmu môžete k tomuto plánu poskytnúť spätnú väzbu. Ak si chcete zobraziť všetky nadväzné opatrenia, kliknite na tento odkaz.
 4. 03/06/2015 - Európska komisia prijala oznámenie, ktoré predstavuje jej odpoveď na tretiu úspešnú európsku iniciatívu občanov Stop vivisekcii (Stop Vivisection). Pozri tlačovú správu.
 5. 29/05/2015 - Generálny sekretariát Rady, Lotyšské predsedníctvo Rady a organizácia ECI Campaign v utorok 16. júna v budove Rady EÚ spoločne organizujú konferenciu zameranú na európsku iniciatívu občanov (angl. skratka ECI). Na registráciu kliknite na tento odkaz.
 6. 11/05/2015 - Organizátori iniciatívy občanov Stop vivisekcii sa dnes stretli s podpredsedom Európskej komisie Jyrkiom Katainenom, zodpovedným za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, a generálnym riaditeľom GR pre životné prostredie Karlom Falkenbergom. Pozri tlačovú správu .
 7. 08/05/2015 - Vypočutie v Európskom parlamente (11/05, 15:00 – 18:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs, Europarl
 8. 30/04/2015 - Verejné vypočutie na tému tretej iniciatívy občanov (Stop vivisekcii), ktorá bola predložená Komisii, sa uskutoční 11. mája 2015 v Európskom parlamente. Ďalšie informácie a možnosť registrácie nájdete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/agri/events-citizint.html
 9. 31/03/2015 - Komisia prijala správu o prvých troch rokoch uplatňovania nariadenia o iniciatíve občanov. Pozri tlačovú správu.
 10. 31/03/2015 - Na webovom sídle JoinUp bola spustená nová verzia softvéru na online zber podpisov.
 11. 04/03/2015 - Tretia európska iniciatíva občanov, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet podpisov Stop Vivisection, bola predložená Komisii. Komisia má na odpoveď 3 mesiace. Prečítajte si tlačovú správu a informácie o postupe posúdenia.
 12. 02/03/2015 - Na webovom sídle JoinUp nájdete ukážku ďalšej verzie softvéru na online zber vyhlásení pre európske iniciatívy občanov
 13. 11/12/2014 - K prílohám nariadenia o iniciatíve občanov boli uverejnené korigendá v 16 jazykoch. Súvisiace jazykové úpravy boli zapracované do IT nástrojov Komisie určených organizátorom, konkrétne do softvéru Komisie a účtov organizátorov na tomto webovom sídle.
 14. 10/11/2014 - K dispozícii je aktualizovaná verzia dokumentu s informáciami o tom, ktorý formulár môžete použiť, ak chcete podporiť iniciatívu občanov, v závislosti od vašej štátnej príslušnosti a pobytu.
 15. 28/08/2014 - Aktualizovaná príručka európskej iniciatívy občanov je teraz k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 16. 10/07/2014 - Iniciatíva Right2Water (Právo na vodu): Komisia zorganizuje 9. septembra 2014 v Bruseli stretnutie zainteresovaných strán zamerané na tému referenčného porovnávania kvality pitnej vody a služieb. Cieľom je zvýšiť transparentnosť pri výkone vodohospodárskych a sanitačných služieb. Otázky môžete zasielať na emailovú adresu: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 17. 01/07/2014 - Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch sa zmenil, aby sa zohľadnila zmena základu pre ich výpočet (počet poslancov Európskeho parlamentu za jednotlivé členské štáty). Všetky iniciatívy registrované po 1. júli musia spĺňať tieto nové minimálne počty. Pozrite si aktualizované minimálne počty signatárov.
 18. 23/06/2014 - Iniciatíva Right2Water: verejná konzultácia týkajúca sa smernice o pitnej vode bola otvorená ako súčasť následných opatrení. Pozri tlačovú správu.
 19. 04/06/2014 - Z dôvodu údržby bude dňa 7. jún v čase od 20.00. hod. do 23.00 hod. webová lokalita iniciatívy občanov nedostupná. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. Ďakujeme za porozumenie.
 20. 28/05/2014 - Európska komisia prijala oznámenie v reakcii na druhú úspešnú európsku iniciatívu občanov nazvanú Jeden z nás (One of Us). Prečítajte si tlačovú správu.
 21. 09/04/2014 - Organizátori iniciatívy Jeden z nás sa dnes stretli s komisárkou pre výskum, inováciu a vedu, Máire Geogheganovou-Quinnovou a zástupcom generálneho riaditeľa pre rozvoj a spoluprácu Markusom Cornarom. Tlačová správa
 22. 08/04/2014 - Vypočutie v Európskom parlamente (10/04, 09:00 – 12:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs, Europarl
 23. 31/03/2014 - Verejné vypočutie týkajúce sa druhej iniciatívy s názvom Jeden z nás, ktorá bola predložená Komisii, sa uskutoční 10. apríla 2014 v Európskom parlamente. Ďalšie informácie a podmienky registrácie: http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/peti/home.html
 24. 19/03/2014 - Európska komisia prijala oznámenie, ktoré predstavuje jej odpoveď na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov „Právo na vodu“ (Right2Water). Tlačová správa
 25. 28/02/2014 - Európskej komisii bola predložená druhá európska iniciatíva občanov s názvom „Jeden z nás“, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet vyhlásení o podpore. Komisia má 3 mesiace na jej posúdenie. Tlačová správa a informácie o postupe posúdenia
 26. 17/02/2014 - Organizátori iniciatívy Právo na vodu sa dnes stretli s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom. Tlačová správa.
 27. 13/02/2014 - Vypočutie v Európskom parlamente (17. februára, 15:00 – 18:30 SEČ) bude vysielané naživo na internete na tejto adrese: Ebs
 28. 05/02/2014 - 17. februára 2014 sa v Európskom parlamente uskutoční verejné vypočutie o prvej iniciatíve predloženej Komisii Right2Water (Právo na vodu). Pre viac informácií a možnosť registrácie navštívte: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 29. 20/12/2013 - Prvá európska iniciatíva občanov, pre ktorú sa podarilo zozbierať požadovaný počet podpisov, bola predložená Komisii. Komisia má na odpoveď 3 mesiace. Prečítajte si tlačovú správu a informácie o postupe posúdenia.
 30. 02/11/2013 - v prípade prvých ôsmich európskych iniciatív občanov (EIO) včera o polnoci skončilo obdobie zberu. Prečítajte si tlačovú správu z 31. októbra.
  Organizátori troch z navrhovaných iniciatív Right2Water (Právo na vodu), One of Us (Jeden z nás) a Stop Vivisection (Zastavte vivisekcie) prehlásili, že sa im podarilo zozbierať požadovaný milión vyhlásení o podpore v EÚ a dosiahnuť minimálny počet signatárov v aspoň siedmych členských štátoch. Vyhlásenia o podpore musia ešte overiť príslušné vnútroštátne orgány. Až potom je možné tieto iniciatívy formálne predložiť Komisii.
 31. 04/10/2013 - Od 8. októbra bude k dispozícii nový registračný formulár a nový formulár vyhlásenia o podpore. Podrobnosti k tejto zmene sú uvedené v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013.
  Organizátori už zaregistrovaných iniciatív si budú môcť vybrať, či budú naďalej používať aktuálne verzie vyhlásení o podpore, alebo začnú od 8. októbra používať nové verzie.
 32. 24/05/2013 - Z dôvodu údržby bude dňa 24. mája v čase od 20.00. hod. do 23.00 hod. webová lokalita iniciatívy občanov nedostupná. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. Ďakujeme za porozumenie.
 33. 29/04/2013 - Ako pomôcka k uľahčeniu praktického vykonávania nariadenia o európskej iniciatíve občanov je k dispozícii súbor usmernení a odporúčaní, ktorý je určený najmä vnútroštátnym orgánom a organizátorom iniciatív. Súbor obsahuje informácie o rôznych fázach organizovania iniciatív – od ich registrácie Európskou komisiou až po overovanie vyhlásení o podpore.
 34. 31/10/2012 - V reakcii na problémy, s ktorými sa stretli organizátori v počiatočnom období, Komisia prijala rozhodnutie, že bude pre všetky aktuálne zaregistrované iniciatívy výnimočne akceptovať vyhlásenia o podpore, ktoré sa podarí zozbierať v termíne do 1/11/2013.
 35. 31/10/2012 - V prípade prvej európskej iniciatívy občanov na serveroch Komisie nazvanej „Fraternité 2020“ sa môže začať s online zberom vyhlásení o podpore. Organizátorom sa podarilo získať osvedčenie pre ich online systém od príslušného orgánu v Luxembursku – Tlačová správa.
 36. 04/09/2012 - V prípade prvej iniciatívy – right2water – sa už začal online zber vyhlásení o podpore. Pre online systém zberu, ktorý bol úspešne spustený na serveri súkromného poskytovateľa hostiteľských služieb, vydal osvedčenie aj príslušný vnútroštátny orgán. Tlačové správy
 37. 17/08/2012 - Mimoriadna pomoc Komisie v začiatočnej fáze iniciatív. S cieľom pomôcť pri realizácii prvých európskych iniciatív občanov Komisia prijala mimoriadne opatrenie a ponúkla svoje vlastné servery organizátorom, ktorí mali ťažkosti nájsť poskytovateľa hostiteľských služieb. Navyše im Komisia pomáha počas celého procesu prípravy na certifikáciu ich online systémov zberu, ktorú vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány. Pozri tlačovú správu z 18. júla a odkaz na stránku joinup.eu.
 38. 11/05/2012 - Zaregistrované boli prvé európske iniciatívy občanov – ich organizátori môžu teraz začať so zberom vyhlásení na ich podporu. Prečítajte si tu, čo sa týmito iniciatívami navrhuje.
 39. 08/05/2012 - Tlačové správy
 40. 31/03/2012 - Prejav podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča
 41. 30/03/2012 - Zmenili sa aj minimálne počty signatárov v jednotlivých členských štátoch, čím sa zohľadnila zmena základu pre výpočet (počet poslancov Európskeho parlamentu za jednotlivé členské štáty). Pozrite si nové minimálne počty.
 42. 30/03/2012 - Čoskoro bude pre 19 úradných jazykov uverejnené korigendum k nariadeniu o iniciatíve občanov, ktoré sa týka najmä formulárov vyhlásenia o podpore. Zmeny obsiahnuté v korigende budú zapracované do softvéru Komisie, ktorého nová verzia bude uverejnená tento týždeň. Potenciálni organizátori iniciatív by mali zabezpečiť, že vo svojom systéme používajú túto najnovšiu verziu.

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa môže 1 milión občanov EÚ priamo podieľať na formovaní politík Únie tým, že vyzve Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh.

Na tejto webovej lokalite nájdete informácie o všetkých iniciatívach občanov, pravidlá ich organizovania a vysvetlenia k nim. Takisto tu môžete začať vlastnú iniciatívu.


Informácie o iniciatíve občanov
Vyhľadať iniciatívu
Začať iniciatívu