Navigation path

 • RSS

Podejmij inicjatywę

Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowa i innowacyjna metoda kształtowania Europy. Obywatele mogą wezwać Komisję Europejską do przedłożenia wniosku ustawodawczego. Jeżeli pod inicjatywą podpisze się milion osób, Komisja podejmuje decyzję w sprawie dalszych działań.

Trwające inicjatywy

Inicjatywy zakończone sukcesem

Jak wystąpić z inicjatywą


Aktualności

 1. 28/11/2018 - Ostatni przystanek w 2018 r.! #EUTakeTheInitiative wyrusza do Wiednia na swoje ostatnie tegoroczne wydarzenie! Zachęcamy do udziału 13 grudnia w całodniowej konferencji na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i jej reformy. Przyjdź i podziel się swoimi pomysłami. Zarejestruj się tutaj.
 2. 28/11/2018 - Komisja odmówiła rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: „EU wide referendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain or to leave!” – komunikat prasowy
 3. 16/11/2018 - Następny przystanek: Lizbona! #EUTakeTheInitiative organizuje warsztaty 26 listopada. Zachęcamy do udziału w nich. Zarejestruj się tutaj.
 4. 12/11/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan - komunikat prasowy
 5. 29/10/2018 - Weź udział w warsztatach poświęconych europejskiej inicjatywie obywatelskiej, które odbędą się w Paryżu 8 listopada. Będą podczas nich obecni organizatorzy bieżących i zakończonych sukcesem inicjatyw, którzy podzielą się wiedzą na temat udanej koordynacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zarejestruj się tutaj.
 6. 16/10/2018 - Czwarty webinarium na temat EIO: Jak gromadzić deklaracje poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 22 października w godz. 11.00–12.00 czasu środkowoeuropejskiego odbędzie się webinarium dla potencjalnych organizatorów na temat tego, w jaki sposób gromadzić deklaracje poparcia dla inicjatywy. Porad będą udzielać eksperci związani z inicjatywą Minority SafePack oraz z European Citizens Action Forum. Zarejestruj się
 7. 08/10/2018 - Wejście w życie nowego oświadczenia o ochronie prywatności w formularzach deklaracji poparcia, które mają być stosowane na potrzeby bieżących i przyszłych inicjatyw. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu delegowanym Komisji z dnia 9 lipca 2018 r.
 8. 02/10/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Eat ORIGINal! Unmask your food - komunikat prasowy
 9. 01/10/2018 - Trzecie webinarium na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej
  9 października w godz. 12:30–13:30 (czasu środkowoeuropejskiego) odbędzie się webinarium na temat tego, jak prowadzić udaną kampanię. Organizatorzy zakończonej sukcesem inicjatywy Right2Water i eksperci z European Service Network udzielą porad i wskazówek potencjalnym organizatorom i innym zainteresowanym stronom. Zarejestruj się
 10. 27/09/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: STOP FRAUD and abuse of EU FUNDS - by better control of decisions, implementation and penalties - komunikat prasowy
 11. 18/09/2018 - Zapowiedź wydarzenia – Czechy: Przejmij inicjatywę i dołącz do nas na Festiwalu Demokracji w Pradze w dniach 5-6 października. Zarejestruj się tutaj.
 12. 11/09/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: End the Cage Age - komunikat prasowy
 13. 23/08/2018 - Zapowiedź wydarzenia – Polska: 17 września spotykamy się w Polsce! Chcesz podzielić się wiedzą na temat uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej demokracji? Weź udział w konferencji (wymagane jest zaproszenie). Zarejestruj się tutaj.
 14. 23/08/2018 - Zapowiedź wydarzenia – Litwa: Spotkaj się z nami na festiwalu „Būtent!” w dniach 7–8 września w Birštonas na Litwie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 15. 23/07/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Permanent European Union Citizenship - komunikat prasowy
 16. 19/07/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Stop starvation for 8% of the European population! - komunikat prasowy
 17. 04/06/2018 - Pierwsze webinarium na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej 14 czerwca w godz. 12.30–13.30 (czasu środkowoeuropejskiego) odbędzie się webinarium dla obywateli i potencjalnych organizatorów inicjatyw. Podczas webinarium eksperci ECAS i organizatorzy udanej inicjatywy „Stop wiwisekcji” zaprezentują kroki proceduralne i udzielą porad dotyczących przygotowania inicjatywy. Zarejestruj się
 18. 22/05/2018 - Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej już dostępne online: ta nowa platforma współpracy ma ułatwić użytkownikom dostęp do informacji o inicjatywie europejskiej, wymianę poglądów i doświadczeń, wyszukanie partnerów i uzyskanie porad.
 19. 23/04/2018 - Orzeczenie Sądu w sprawie - "Jeden z nas"
 20. 17/04/2018 - W odpowiedzi na inicjatywę „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami” Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i dodatkowych gwarancji wiarygodności, obiektywności i niezależności w badaniach prowadzonych przez EFSA w ramach oceny ryzyka – komunikat prasowy
 21. 13/04/2018 - Zawiadomienie dla zainteresowanych stron: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii a przepisy UE dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 22. 10/04/2018 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje dzisiaj Dzień EIO. W konferencji weźmie udział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Zainauguruje on kampanię informacyjną na temat nowego narzędzia związanego z EIO oraz zaprezentuje nową platformę współpracy, która będzie pomocna w przygotowaniu inicjatyw.
 23. 28/03/2018 - Drugie sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (z 28 marca 2018 r.) - komunikat prasowy
 24. 21/03/2018 - Komisja odmówiła rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: „British Friends – stay with us in EU” – komunikat prasowy
 25. 15/02/2018 - Zarejestrowano nową inicjatywę: We are a welcoming Europe, let us help! - komunikat prasowy
 26. 01/02/2018 - Komisja przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wody pitnej. We wniosku tym, przygotowanym w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską Right2Water (prawo do wody), przewidziano między innymi nałożenie na państwa członkowskie obowiązku polepszenia dostępu do wody oraz zapewnienia dostępu do niej grupom społecznym w najtrudniejszym położeniu. Zobacz komunikat prasowy.
 27. 23/01/2018 - Opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu, który służył wyłonieniu partnera zewnętrznego odpowiadającego za prowadzenie internetowej platformy współpracy na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
 28. 12/12/2017 - Komisja Europejska przyjęła komunikat w odpowiedzi na czwartą europejską inicjatywę obywatelską, która uzyskała wymaganą liczbę podpisów: „Zakaz stosowania glifosatu oraz ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”. Zobacz komunikat prasowy.
 29. 20/11/2017 - "Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami" - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (20 listopada 2017 r., godz. 15-18) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Europarl
 30. 23/10/2017 - Organizatorzy inicjatywy „Zakaz stosowania glifosatu” spotkali się z pierwszym wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem oraz z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.Zob. komunikat prasowy.
 31. 10/10/2017 - Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia służące wyłonieniu zewnętrznego partnera, który będzie operatorem internetowej platformy współpracy ułatwiającej organizację europejskich inicjatyw obywatelskich. Termin składania ofert upływa 20 listopada 2017 r.
 32. 06/10/2017 - Czwarta europejska inicjatywa obywatelska, która uzyskała wymaganą liczbę podpisów, „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami” została przedłożona Komisji. Komisja Europejska ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi. Zobacz komunikat prasowy oraz informacje o procedurze sprawdzającej.
 33. 13/09/2017 - 13 września 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Do wniosku załączono dokument roboczy służb Komisji.
 34. 12/09/2017 - Wyrok trybunalu - „One million signatures for a Europe of solidarity".
 35. 12/09/2017 - Sprawozdanie merytoryczne z konsultacji publicznych.
 36. 11/09/2017 - Na stronie JoinUp zosta?a udost?pniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 37. 11/09/2017 - Odpowiedzi na konsultacje publiczne zostały opublikowane na stronie poświęconej przeglądowi rozporządzenia.
 38. 30/08/2017 - Komisja przewidziała na wrzesień ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia służące wyłonieniu zewnętrznego partnera, który będzie operatorem internetowej platformy współpracy ułatwiającej organizację europejskich inicjatyw obywatelskich.
 39. 16/08/2017 - Konsultacje publiczne zostały zakończone 16 sierpnia 2017 r. Nadesłano ponad 5000 odpowiedzi. Dziękujemy za współpracę!
 40. 10/07/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: STOP TTIP - komunikat prasowy
 41. 12/06/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Stop Extremism
 42. 24/05/2017 - Komisja zainicjowała otwarte konsultacje społeczne, aby zebrać opinie na temat przeglądu rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Odpowiedzi w ramach konsultacji można przesyłać do 16/08/2017 r - Komunikat prasowy
 43. 22/05/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - komunikat prasowy
 44. 22/05/2017 - Komisja opublikowała plan działań dotyczący przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Opinie można przekazywać do 15.06.2017 r.
 45. 10/05/2017 - Orzeczenie Sądu w sprawie - "STOP TTIP"
 46. 02/05/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Retaining European Citizenship
 47. 18/04/2017 - Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej – „Stop wiwisekcji”.
 48. 11/04/2017 - Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans ogłasza plany Komisji dotyczące przeglądu europejskiej inicjatywy obywatelskiej – komunikat prasowy.
 49. 10/04/2017 - 11 kwietnia 2017 r. EKES organizuje Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Konferencja będzie transmitowana przez internet.
 50. 10/04/2017 - Komisja pragnie poznać Twoją opinię na temat platformy współpracy, która będzie wspierać organizowanie europejskich inicjatyw obywatelskich. Prosimy o wypełnienie ankiety do 23 kwietnia.
 51. 05/04/2017 - Orzeczenie Sądu w sprawie - "Ethic for animals and kids".
 52. 03/04/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 53. 27/03/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 54. 22/03/2017 - Nowe inicjatywy - komunikat prasowy
 55. 20/03/2017 - Komisja opublikowała plan działania w sprawie wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Jest to odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”. Uwagi dotyczące planu działania można przesyłać do 28.03.2017 r.
 56. 03/02/2017 - Orzeczenie Sądu w sprawie - "Minority SafePack"
 57. 25/01/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Komunikat prasowy
 58. 11/01/2017 - Zarejestrowano nową inicjatywę: European Free Movement Instrument - Komunikat prasowy
 59. 25/10/2016 - W swoim programie prac na rok 2017, przyjętym 25 października 2016 r., Komisja ogłosiła, że przedstawi wniosek legislacyjny dotyczący minimalnych wymogów jakościowych dotyczących odzyskiwanej wody, a także – w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water” – propozycję zmiany dyrektywy w sprawie wody pitnej.
 60. 06/10/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: More than education - Shaping active and responsible citizens
 61. 12/09/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 62. 02/09/2016 - Zarejestrowano nową inicjatywę: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 63. 27/07/2016 - Nowe inicjatywy - komunikat prasowy
 64. 18/07/2016 - Na stronie JoinUp zosta?a udost?pniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 65. 10/05/2016 - orzeczenie Sądu dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 66. 04/05/2016 - W nawiązaniu do inicjatywy „Stop Vivisection” Komisja Europejska organizuje konferencję naukową, która odbędzie się w Brukseli w dniach 6-7 grudnia 2016, dla naukowców i innych zainteresowanych stron. Będzie ona okazją do debaty na temat, w jaki sposób wykorzystywać najnowszy postęp w dziedzinie biomedycyny i innych badań przy opracowywaniu naukowo uzasadnionych metod niewymagających wykorzystywania zwierząt (alternatyw dla badań na zwierzętach).
 67. 19/04/2016 - orzeczenie Sądu dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!"
 68. 18/04/2016 - Zaktualizowana wersja przewodnika dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.
 69. 03/03/2016 - Obecnie w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej oferowane są usługi zdalne, które umożliwiają aplikacjom zewnętrznym lub stronie internetowej integrację danych dotyczących danej inicjatywy. Tutaj można zapoznać się z dokumentacją techniczną.
 70. 11/12/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Mum, Dad & Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family - Komunikat prasowy
 71. 30/11/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Komunikat prasowy
 72. 30/11/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 73. 17/11/2015 - Na stronie JoinUp udostępniono podgląd nowej wersji oprogramowania do gromadzenia danych online z funkcją zdalnych usług sieci web. Można już testować oprogramowanie i przesyłać informacje zwrotne. Termin nadsyłania uwag upływa 2 grudnia 2015 r.
 74. 28/10/2015 - PE przyjął rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 75. 21/10/2015 - Right2Water: ONZ potwierdziła prawo do wody jako cel w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
 76. 19/10/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę STOP PLASTIC IN THE SEA
 77. 13/10/2015 - Komitet Regionów przyjął opinię w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 78. 30/09/2015 - Orzeczenie Sądu w sprawie „Miliona podpisów dla solidarnej Europy”
 79. 14/09/2015 - Zarejestrowano nową inicjatywę Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 80. 08/09/2015 - Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie działań następczych w związku z europejską inicjatywą obywatelską „Right 2Water” (prawo dostępu do wody).
 81. 28/07/2015 - Na stronie JoinUp została udostępniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 82. 10/07/2015 - Nowe formularze deklaracji poparcia będą dostępne począwszy od 28 lipca. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu delegowanym Komisji z 31 marca 2015 r. Organizatorzy dotąd zarejestrowanych inicjatyw będą mogli nadal używać obecnej wersji formularzy lub od 28 lipca korzystać z nowych formularzy.
 83. 01/07/2015 - Right2Water - Plan działań dotyczący oceny dyrektywy w sprawie wody pitnej został opublikowany. Mogą Państwo przekazać swoją opinię na jego temat. Informacje o działaniach następczych można znaleźć tutaj.
 84. 03/06/2015 - Komisja Europejska przyjęła komunikat w odpowiedzi na trzecią europejską inicjatywę obywatelską, która zakończyła się sukcesem – „Stop wiwisekcji”. Zobacz komunikat prasowy.
 85. 29/05/2015 - Sekretariat Generalny Rady, łotewska prezydencja Rady oraz ECI Campaign (organizacja pozarządowa działająca na rzecz inicjatywy) wspólnie organizują konferencję poświęconą europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Konferencja odbędzie się 16 czerwca (wtorek) w Radzie UE. Aby się zarejestrować, proszę kliknąć tutaj.
 86. 11/05/2015 - Organizatorzy inicjatywy „ Stop wiwisekcji ” spotkali się dzisiaj z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem odpowiedzialnym za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność oraz z dyrektorem generalnym DG ds. Środowiska Karlem Falkenbergiem. Zob. komunikat prasowy.
 87. 08/05/2015 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (11/05, godz. 15-18.30) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs, Europarl
 88. 30/04/2015 - 11 maja 2015 r. w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat trzeciej już inicjatywy przedłożonej Komisji: „Stop Wiwisekcji”. Aby zobaczyć więcej informacji i zgłosić swój udział, należy wejść na stronę http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/agri/events-citizint.html
 89. 31/03/2015 - Komisja przyjęła sprawozdanie na temat pierwszych trzech lat stosowania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Zobacz komunikat prasowy.
 90. 31/03/2015 - Na stronie JoinUp została udostępniona nowa wersja oprogramowania do gromadzenia danych online.
 91. 04/03/2015 - W ramach trzeciej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Stop Vivisection zebrano wymaganą liczbę podpisów. Inicjatywę przedłożono Komisji, która ma 3 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Zobacz komunikat prasowy i procedurę sprawdzającą.
 92. 02/03/2015 - Na stronie internetowej JoinUp dostępna jest nowa wersja oprogramowania do gromadzenia deklaracji poparcia on-line.
 93. 11/12/2014 - Opublikowano sprostowania do załączników do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej (w 16 językach). Wszystkie zmiany językowe wprowadzono już do narzędzi informatycznych przygotowanych przez Komisję dla organizatorów, czyli do oprogramowania Komisji i kont organizatorów na tej stronie.
 94. 10/11/2014 - Dostępna jest już nowa wersja dokumentu z wyjaśnieniami, którego formularza powinno się użyć, aby wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej, w zależności od swojego obywatelstwa i miejsca zamieszkania.
 95. 28/08/2014 - Zaktualizowana wersja przewodnika dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.
 96. 10/07/2014 - Inicjatywa Right2Water: 9 września w Brukseli Komisja organizuje spotkanie z udziałem zainteresowanych stron dotyczące analizy porównawczej jakości wody i usług wodnych. Celem tego spotkania jest zapewnienie przejrzystości w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych. Pytania można przesyłać na adres: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 97. 01/07/2014 - Zmieniono najmniejszą wymaganą liczbę sygnatariuszy przypadającą na państwo członkowskie, aby uwzględnić zmianę podstawy obliczania (liczba posłów w Parlamencie Europejskim na państwo członkowskie). Nowe liczby będą stosowane w odniesieniu do wszystkich inicjatyw zarejestrowanych od dnia 1 lipca 2014 r.
 98. 23/06/2014 - Inicjatywa Right2Water: w ramach działań następczych rozpoczęto konsultacje społeczne na temat dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zobacz komunikat prasowy.
 99. 04/06/2014 - Z uwagi na prace konserwacyjne strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej będzie niedostępna 7 czerwiec od 20:00 do 23:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 100. 28/05/2014 - Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący drugiej udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”. Komunikat prasowy.
 101. 09/04/2014 - Organizatorzy inicjatywy „Jeden z nas” spotkali się dzisiaj z komisarz Máire Geoghegan-Quinn, odpowiedzialną za badania, innowacje i naukę oraz z wicedyrektorem generalnym ds. rozwoju i współpracy Marcusem Cornaro. Komunikat prasowy
 102. 08/04/2014 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (10/04, godz. 09-12.30) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs, Europarl
 103. 31/03/2014 - Wysłuchanie publiczne dotyczące drugiej europejskiej inicjatywy obywatelskiej przedłożonej Komisji – „Jeden z nas” – odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Rejestracja i szczegółowe informacje: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/peti/home.html
 104. 19/03/2014 - Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie pierwszej udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”. Zobacz komunikat prasowy.
 105. 28/02/2014 - Druga europejska inicjatywa obywatelska, którą podpisała wymagana liczba sygnatariuszy, „Jeden z nas”, została przedłożona Komisji Europejskiej. Komisja ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi. Przeczytaj komunikat prasowy oraz informacje o procedurze rozpatrywania inicjatyw.
 106. 17/02/2014 - De organisatoren van het initiatief right2water hebben vandaag de vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič ontmoet. Zie het persbericht.
 107. 13/02/2014 - Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim (17 lutego 2014 r., godz. 15-18) będzie transmitowane na żywo w internecie pod następującym adresem: Ebs
 108. 05/02/2014 - Wysłuchanie publiczne dotyczące pierwszej inicjatywy przedłożonej Komisji Europejskiej, „right2water”, odbędzie się 17 lutego 2014 r. w Parlamencie Europejskim. Rejestracja i szczegółowe informacje: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 109. 20/12/2013 - Komisja Europejska otrzymała pierwszą europejską inicjatywę obywatelską, której autorzy zdołali zebrać wymaganą liczbę podpisów. Komisja ma teraz trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi. Komunikat prasowy i procedura sprawdzająca
 110. 02/11/2013 - Wczoraj o północy upłynął termin udzielania poparcia dla pierwszych ośmiu europejskich inicjatyw obywatelskich. Zobacz komunikat prasowy z 31 października.
  Grupy odpowiedzialne za trzy z nich (Right2Water, One of Us, i Stop Vivisection) twierdzą że zebrały potrzebny milion podpisów w UE oraz że spełniły wymóg zebrania minimalnej liczby podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Deklaracje poparcia muszą jeszcze zostać zweryfikowane przez właściwe organy krajowe, po czym zostaną formalnie przedłożone Komisji.
 111. 04/10/2013 - Nowy formularz rejestracyjny oraz nowe formularze deklaracji poparcia będą dostępne od 8 października. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
  Organizatorzy obecnie zarejestrowanych inicjatyw będą mogli nadal używać istniejących formularzy deklaracji poparcia lub korzystać z nowych formularzy z 8 października.
 112. 24/05/2013 - Z uwagi na prace konserwacyjne strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej będzie niedostępna 24 maja od 20:00 do 23:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 113. 29/04/2013 - Dostępny jest już zbiór wskazówek i zaleceń, które dotyczą praktycznego wdrożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej i są przeznaczone dla właściwych organów krajowych i organizatorów. Materiały te obejmują poszczególne etapy procedury dotyczącej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, od rejestracji w Komisji po weryfikację deklaracji poparcia.
 114. 31/10/2012 - Z uwagi na problemy, z jakimi borykali się organizatorzy na etapie początkowym, Komisja zdecydowała, że wyjątkowo zaakceptuje zebrane przed 1/11/2013 deklaracje poparcia wszystkich obecnie zarejestrowanych inicjatyw.
 115. 31/10/2012 - Rozpoczęło się internetowe zbieranie deklaracji poparcia dla pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej umieszczonej na serwerach Komisji ¬– „Fraternité 2020”, po tym jak jej system uzyskał certyfikację właściwego organu krajowego z Luksemburga – Komunikat prasowy.
 116. 04/09/2012 - Rozpoczęto gromadzenie deklaracji poparcia online dla pierwszej inicjatywy − right2water. Internetowy system gromadzenia deklaracji został założony na serwerze prywatnego dostawcy usług internetowych i uzyskał certyfikat właściwego organu krajowego. Komunikat prasowy
 117. 17/08/2012 - Nadzwyczajna pomoc Komisji w fazie początkowej. Aby ułatwić rozruch pierwszych europejskich inicjatyw obywatelskich, Komisja zaproponowała organizatorom, którym trudno było znaleźć dostawcę usług internetowych gotowego gościć ich stronę na swoim serwerze, korzystanie z własnych serwerów. Komisja gotowa jest również udzielać organizatorom wsparcia na wszystkich etapach procedury certyfikowania ich internetowych systemów gromadzenia deklaracji poparcia przez właściwe organy krajowe. Zob. ESPRESSO z 18 lipca i link do joinup.eu.
 118. 11/05/2012 - Pierwsze europejskie inicjatywy obywatelskie zostały zarejestrowane – teraz może rozpocząć się gromadzenie podpisów. Tutaj dowiesz się, czego dotyczą te inicjatywy.
 119. 08/05/2012 - Komunikat prasowy
 120. 31/03/2012 - Wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča
 121. 30/03/2012 - Minimalna wymagana liczba podpisów w poszczególnych państwach członkowskich została zmodyfikowana, tak by uwzględnić zmianę podstawy obliczeń (liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich). Sprawdź, jakie są nowe minimalne wymogi w tym zakresie.
 122. 30/03/2012 - Sprostowania do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej zostaną wkrótce opublikowane w 19 językach. Korekty dotyczą przede wszystkim formularzy deklaracji poparcia, dlatego niezbędna jest również aktualizacja oprogramowania Komisji. Jego zaktualizowana wersja zostanie udostępniona w tym tygodniu. Osoby planujące zorganizowanie inicjatywy powinny upewnić się, że ich system opiera się na najnowszej wersji oprogramowania.