Navigation path

 • RSS

Nieuws

 1. 11/12/2014 - De rectificaties van de bijlagen bij de Verordening over het burgerinitiatief zijn in 16 talen gepubliceerd. De linguïstische wijzigingen zijn verwerkt al in de software van de Commissie en in de accounts van de organisatoren op deze website.
 2. 10/11/2014 - Er is nu een nieuwe versie van het document waarin staat met welk formulier u een burgerinitiatief kunt steunen. Dit hangt af van uw nationaliteit en woonplaats.
 3. 28/08/2014 - De nieuwe versie van de Gids voor het Europees burgerinitiatief is nu beschikbaar in alle officiële EU-talen.
 4. 10/07/2014 - Right2Water-initiatief: Op 9 september 2014 organiseert de Commissie in Brussel een vergadering voor alle betrokkenen over benchmarking inzake waterkwaliteit en watervoorziening. Het doel is meer transparantie over de prestaties van water- en afvalwaterbedrijven. Vragen kunt u sturen naar EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 5. 01/07/2014 - Het minimumaantal handtekeningen per lidstaat is aangepast aan de veranderde berekeningsgrondslag (het aantal leden van het Europees Parlement per lidstaat). Deze aantallen gelden voor alle burgerinitiatieven die na 1 juli 2014 worden geregistreerd. Bekijk de nieuwe minimumaantallen.
 6. 23/06/2014 - Right2Water: burgerinitiatief leidt nu ook tot openbare raadpleging over Drinkwaterrichtlijn. Lees het persbericht.
 7. 04/06/2014 - Wegens onderhoudswerkzaamheden zal de website van het Europees burgerinitiatief op 7 juni tussen 20.00 en 23.00 uur (MEZT) niet bereikbaar zijn. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Bedankt voor uw begrip.
 8. 28/05/2014 - De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd naar aanleiding van het tweede geslaagde Europese burgerinitiatief, Eén van ons. Zie het persbericht.
 9. 09/04/2014 - De organisatoren van het initiatief One of us hebben vandaag gesproken met mevrouw Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, en met de heer Cornaro, adjunct- directeur-generaal voor Ontwikkeling en samenwerking. Lees het persbericht.
 10. 08/04/2014 - De hoorzitting in het Europees Parlement op 10/04, van 09.00 tot 12.30 uur is via webstreaming te volgen op het volgende adres: Ebs, Europarl
 11. 31/03/2014 - Op 10 april 2014 is er een openbare hoorzitting in het Europees Parlement over het tweede bij de Commissie ingediende burgerinitiatief, "Een van ons". Informatie en inschrijving: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/peti/home.html
 12. 19/03/2014 - De Europese Commissie heeft een mededeling gepresenteerd naar aanleiding van het eerste geslaagde Europese burgerinitiatief, "Right2Water". Lees het persbericht.
 13. 28/02/2014 - Een tweede Europees burgerinitiatief, "Een van ons", heeft het vereiste aantal steunbetuigingen bereikt. Het is nu ingediend bij de Europese Commissie. Die moet binnen drie maanden antwoorden. Zie het persbericht en de behandelingsprocedure.
 14. 17/02/2014 - De organisatoren van het initiatief right2water hebben vandaag de vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič ontmoet. Zie het persbericht.
 15. 13/02/2014 - De hoorzitting in het Europees Parlement op 17 februari van 15.00 tot 18.30 uur is via webstreaming te volgen op het volgende adres: Ebs
 16. 05/02/2014 - Op 17 februari 2014 vindt in het Europees Parlement een openbare hoorzitting plaats over right2water, het eerste initiatief dat bij de Commissie is ingediend. Ga voor meer informatie en de registratie naar: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 17. 20/12/2013 - Na het behalen van het vereiste aantal handtekeningen is het eerste Europese burgerinitiatief bij de Commissie ingediend. De Commissie heeft drie maanden de tijd om te antwoorden. Lees ook de persverklaring en de onderzoeksprocedure.
 18. 02/11/2013 - gisteren is de inzamelingsperiode van de eerste acht Europese burgerinitiatieven verstreken. Zie het persbericht van 31 oktober.
  Naar eigen zeggen is bij drie van deze initiatieven, Right2Water, One of Us en Stop Vivisection het doel van een miljoen handtekeningen in tenminste zeven verschillende EU-landen bereikt. De steunbetuigingen moeten nog worden geverifieerd door de bevoegde nationale autoriteiten voordat de initiatieven bij de Commissie worden ingediend.
 19. 04/10/2013 - Op 8 oktober worden er nieuwe steunbetuigingsformulieren en een nieuw registratieformulier ingevoerd. Meer informatie vindt u in de Gedelegeerde verordening (EU) nr. 887/2013 van de Commissie van 11 juli 2013.
  De organisatoren van al geregistreerde initiatieven kunnen de huidige versie van de steunbetuigingsformulieren blijven gebruiken, maar ze mogen ook overschakelen op de nieuwe versie.
 20. 24/05/2013 - Wegens onderhoudswerkzaamheden zal de website van het Europees burgerinitiatief op 24 mei tussen 20.00 en 23.00 uur (MEZT) niet bereikbaar zijn. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Bedankt voor uw begrip.
 21. 29/04/2013 - Een reeks richtsnoeren en aanbevelingen voor de praktische uitvoering van het Europees burgerinitiatief, bedoeld voor bevoegde nationale autoriteiten en organisatoren, is nu beschikbaar. Hierin worden de verschillende stappen van de procedure voor burgerinitiatieven behandeld, van registratie bij de Commissie tot de controle van de steunbetuigingen.
 22. 31/10/2012 - Omdat verscheidene organisatoren in de aanloopfase problemen ondervonden, heeft de Commissie bij wijze van uitzondering besloten de inzamelingstermijn voor alle momenteel geregistreerde initiatieven te verlengen tot 01/11/2013.
 23. 31/10/2012 - Het eerste burgerinitiatief dat op servers van de Commissie draait, Fraternité 2020, is van start gegaan. Het inzamelingssysteem is door de bevoegde autoriteit van Luxemburg gecertificeerd. U kunt het initiatief dus nu online ondertekenen. Persbericht.
 24. 04/09/2012 - Het eerste burgerinitiatief - right2water – is begonnen met het online inzamelen van steunbetuigingen. Het online systeem is opgezet met een particuliere host provider en gecertificeerd door de bevoegde nationale dienst. Persberichten
 25. 17/08/2012 - Uitzonderlijke hulp van de Commissie in de aanloopfase. Om de eerste burgerinitiatieven van de grond te helpen, stelt de Commissie bij wijze van uitzondering haar eigen servers ter beschikking aan organisatoren die geen host provider kunnen vinden. Zij helpt hen ook bij de voorbereiding van de certificering van hun online inzamelingssysteem door de bevoegde nationale dienst. Zie ESPRESSO van 18 juli en joinup.eu.
 26. 11/05/2012 - De eerste Europese burgerinitiatieven zijn geregistreerd. De initiatiefnemers kunnen nu handtekeningen verzamelen. Lees waarover deze initiatieven gaan.
 27. 08/05/2012 - Persberichten
 28. 31/03/2012 - Videoboodschap van Maroš Šefčovič, vice-voorzitter van de Europese Commissie
 29. 30/03/2012 - Het minimumaantal handtekeningen per lidstaat is aangepast aan de veranderde grondslag voor de berekening (het aantal leden van het Europees Parlement per lidstaat). Houd daarom rekening met de nieuwe mimimumaantallen.
 30. 30/03/2012 - Binnenkort worden er voor 19 talen corrigenda op de burgerinitatiefverordening gepubliceerd, met name wat betreft de steunbetuigingsformulieren. Deze corrigenda worden ook verwerkt in de nieuwe release van de ECI-software van de Commissie, die nog deze week verschijnt. Organisatoren van een burgerinitiatief moeten ervoor zorgen dat zij voor hun systeem de bijgewerkte versie van de software gebruiken.

Dankzij het Europees burgerinitiatief kunt u samen met een miljoen andere EU-burgers rechtstreeks invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het EU-beleid door de Commissie op te roepen een wetgevingsvoorstel te doen.

Op deze website vindt u informatie over alle burgerinitiatieven, krijgt u uitleg over de regels en kunt u uw eigen burgerinitiatief starten.


Over het burgerinitiatief
Een burgerinitiatief zoeken
Een burgerinitiatief beginnen