Navigation path

 • RSS

Aħbarijiet

 1. 31/03/2015 - Il-Kummissjoni adottat rapport dwar l-ewwel tliet snin ta' applikazzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini. Ara l-istqarrija għall-istampa.
 2. 31/03/2015 - Verżjoni ġdida tas-softwer għall-ġbir onlajn ġiet ippubblikata fuq is-sit web JoinUp.
 3. 18/03/2015 - Varajna stħarriġ biex naraw jekk intix sodisfatt bir-reġistru/sit web tal-ECI u kif nistgħu ntejbuhom. Jekk jogħġbok ħu 2 minuti biex timlieh
 4. 04/03/2015 - Billi għandha l-għadd meħtieġ ta' firmatarji t-tielet Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, Stop Vivisection, ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 3 xhur biex twieġeb. Ara l-istqarrija għall-istampa u l-proċedura ta' eżaminazzjoni.
 5. 02/03/2015 - Issa hi disponibbli ħarsa minn qabel ta' kif se tidher il-verżjoni li jmiss tas-softwer tal-kollezzjoni onlajn fuq is-sit web JoinUp
 6. 11/12/2014 - Ir-rettifiki għall-annessi tal-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini ġew ippubblikati f'16-il lingwa. Il-modifikazzjonijiet lingwistiċi li jirriżultaw ġew inkorporati fl-għodod tal-IT tal-Kummissjoni li jassistu lill-organizzaturi, prinċipalment is-softwer tal-Kummissjoni u l-kontijiet tal-organizzaturi f'dan il-websajt.
 7. 10/11/2014 - Verżjoni appdejtjata tad-dokument li tindika liema formola tista' tuża biex tappoġġja inizjattiva taċ-ċittadini skont iċ-ċittadinanza u r-residenza tiegħek issa tinsab disponibbli.
 8. 28/08/2014 - Verżjoni aġġornata tal- Gwida għall-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini issa tinstab bl-ilsna uffiċjali kollha tal-UE.
 9. 10/07/2014 - Inizjattiva Right2Water: Il-Kummissjoni torganizza laqgħa tal-partijiet ikkonċernati dwar valutazzjoni komparattiva tal-kwalità u s-servizzi tal-ilma fid-9 ta' Settembru fi Brussell. L-eżerċizzju hu intiż biex iżid it-trasparenza dwar il-prestazzjoni tas-servizzi tal-ilma u tas-sanità. Il-mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 10. 01/07/2014 - In-numri minimi ta' firmatarji għal kull Stat Membru ġie mmodifikat biex titqies il-bidla fil-bażi tal-kalkolu (l-għadd ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal kull Stat Membru). Dawn in-numri se japplikaw għall-inizjattivi kollha rreġistrati mill-1 ta' Lulju 2014. Iċċekkja n-numri ġodda.
 11. 23/06/2014 - L-Inizjattiva Right2Water: konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva tal-Ilma tax-Xorb ġiet imnedija bħala parti minn dawn l-azzjonijiet ta' segwitu. Ara l- istqarrija għall-istampa.
 12. 04/06/2014 - Minħabba operazzjonijiet ta’ manutenzjoni, il-websajt tal-inizjattiva taċ-ċittadini mhux se jkun disponibbli fl-7 ta’ Ġunju mit-20:00 sa 23:00 CEST. Nitolbuk tiskużana għal kull inkonvenjenza kkawżata. Nirringrazzjawk tal-komprensjoni tiegħek.
 13. 28/05/2014 - Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni bħala rispons għat-tieni Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, One of Us. Jekk jogħġbok ara l-istqarrija għall-istampa.
 14. 09/04/2014 - L-organizzaturi tal-inizjattiva One of us (Wieħed minna) iltaqgħu llum mal-Kummissarju responsabbli għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u x-Xjenza, is-Sinjura Geoghegan-Quinn, u mal-Aġent Direttur Ġenerali responsabbli għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni, is-Sur Cornaro. Ara l-istqarrija għall-istampa.
 15. 08/04/2014 - Is-smigħ fil-Parlament Ewropew (10/04, 09:00 – 12:30) se jkun trażmess fuq il-web b'xandira diretta f'dan l-indirizz: Ebs, Europarl
 16. 31/03/2014 - Fl-10 ta' April 2014, fil-Parlament Ewropew, se jsir smigħ pubbliku dwar it-tieni inizjattiva ppreżentata lill-Kummissjoni, One of us. Għal aktar informazzjoni u għar-reġistrazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta: http://www.europarl.europa.eu/committees/mt/peti/home.html
 17. 19/03/2014 - Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni bħala rispons għall-ewwel Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, "Right2Water". Ara l-istqarrija għall-istampa.
 18. 28/02/2014 - Wara li ġabret l-għadd meħtieġ ta' firmatarji, it-tieni Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Wieħed Minna", ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 3 xhur biex twieġeb. Ara l-istqarrija għall-istampa u l-proċedura ta' eżaminazzjoni.
 19. 17/02/2014 - L-organizzaturi tal-inizjattiva right2water iltaqgħu llum mal-Viċi-President Maroš Šefčovič. Ara l-istqarrija għall-istampa.
 20. 13/02/2014 - Is-smigħ fil-Parlament Ewropew (is-17 ta' Frar, 15:00 – 18:30) se jkun trażmess fuq il-web b'xandira diretta f'dan l-indirizz: Ebs
 21. 05/02/2014 - Smigħ pubbliku dwar l-ewwel inizjattiva ppreżentata lill-Kummissjoni, right2water, se jsir fis-17 ta' Frar 2014 fil-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni u għar-reġistrazzjoni, jekk jogħġbok ikkunsulta: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 22. 20/12/2013 - Billi l-ewwel Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ġabret l-għadd meħtieġ ta' firem ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 3 xhur biex twieġeb. Ara l-istqarrija għall-istampa u l-proċedura ta' eżaminazzjoni.
 23. 02/11/2013 - l-ewwel tmien Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej (ECIs) waslu lbieraħ f'nofsillejl fit-tmiem tal-perjodu tal-ġbir tagħhom. Ara l-Istqarrija għall-Istampa tal-31 ta' Ottubru.
  Tlieta minnhom, Right2Water, One of Us, u Stop Vivisection, iddikjaraw li laħqu l-mira ta' miljun firma fl-UE u l-għadd minimu ta' firem f'tal-anqas seba' Stati Membri. Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għad iridu jiġu verifikati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti qabel is-sottomissjoni formali ta' dawn l-inizjattivi.
 24. 04/10/2013 - Il-formola ta’ reġistrazzjoni ġdida kif ukoll il-formoli tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ ġodda se jkunu disponibbli mit-8 ta’ Ottubru. Jekk jogħġbok ara r-Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 887/2013 tal-11 ta’ Lulju 2013 għad-dettalji sħaħ.
  L-organizzaturi tal-inizjattivi attwalment irreġistrati se jkunu jistgħu jkomplu jużaw il-verżjoni attwali tal-formoli tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ jew jibdew jużaw il-verżjoni l-ġdida mit-8 ta’ Ottubru.
 25. 24/05/2013 - Minħabba operazzjonijiet ta’ manutenzjoni, il-websajt tal-inizjattiva taċ-ċittadini mhux se jkun disponibbli fl-24 ta’ Mejju mit-20:00 sa 23:00 CEST. Nitolbuk tiskużana għal kull inkonvenjenza kkawżata. Nirringrazzjawk tal-komprensjoni tiegħek.
 26. 29/04/2013 - Issa tista' ssib sett ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni prattika tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, intiżi għall-użu tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-organizzaturi. Dawn ikopru stadji varji tal-proċedura tal-Inizjattiva, mir-reġistrazzjoni mal-Kummissjoni sal-verifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ.
 27. 31/10/2012 - Bħala rispons għall-kwistjonijiet iffaċċjati mill-organizzaturi matul il-fażi ta’ bidu, il-Kummissjoni ddeċidiet li hi kienet eċċezzjonalment se taċċetta d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ li jinġabru sal-01/11/2013 għall-inizjattivi reġistrati bħalissa.
 28. 31/10/2012 - L-Ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej li għaddejja fuq is-servers tal-Kummissjoni, "Fraternité 2020", tista’ attwalment tibda tiġbor id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ onlajn, wara ċ-ċertifikazzjoni tas-sistema tagħhom mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Lussemburgu - Stqarrija għall-istampa.
 29. 04/09/2012 - L-ewwel inizjattiva – right2water – bdiet bil-ġbir ta’ dikjarazzjoni ta’ appoġġ onlajn. Is-sistema onlajn tagħha twaqqfet b’suċċess ma’ provveditur privat tal-websajts tal-internet u ġiet iċċertifikata mill-awtorità nazzjonali kompetenti. Stqarrija għall-istampa
 30. 17/08/2012 - Għajnuna eċċezzjonali mill-Kummissjoni fil-fażi tal-bidu. Biex tgħin jibdew l-ewwel inizjattivi tat-ċittadini Ewropej, il-Kummissjoni offriet, bħala miżura eċċezzjonali, is-servers tagħha lill-organizzaturi li qed isibuha iebsa jsibu provveditur tal-websajts tal-internet lest li jagħtihom spazju, u qed tgħinhom b’mod sħiħ biex jippreparaw għaċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta’ ġbir onlajn tagħhom mill-awtorità nazzjonali kompetenti. Ara ESPRESSO tat-18 ta’ Lulju u illinkja ma’ joinup.eu.
 31. 11/05/2012 - L-ewwel Inizjattivi Ewropej taċ-Ċittadini ġew irreġistrati; il-ġbir tal-firem li jappoġġawhom issa jista' jibda. Sib hawn x'qed jipproponu dawn l-inizjattivi.
 32. 08/05/2012 - Stqarrija għall-istampa
 33. 31/03/2012 - Messaġġ mingħand Maroš Šefčovič, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea
 34. 30/03/2012 - L-għadd minimu ta' firmatarji għal kull Stat Membru ġie emendat biex titqies il-bidla fil-bażi għal kalkolu (l-għadd ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal kull Stat Membru). Ikklikkja l-membri ġodda.
 35. 30/03/2012 - Il-Corrigenda tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini dalwaqt se tkun ippubblikata b'19-il lingwa, b'mod partikulari f'dak li għandu x'jaqsam mad-dikjarazzjoni tal-formoli ta' appoġġ. Din se tkun ukoll inkorporata fis-softwer tal-Kummissjoni li verżjoni ġdida tiegħu se tinħareġ din il-ġimgħa. Organizzaturi potenzjali għandhom jiżguraw li jużaw din il-verżjoni appdejtjata fis-sistema tagħhom.

L-inizjattiva Ewropea taċ-ċittadini tippermetti miljun ċittadin tal-UE biex jipparteċipaw direttament fl-iżvilupp tal-politiki tal-UE, billi jsejħu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġi.

Dan is-sit web jipprovdi informazzjoni dwar l-inizjattivi taċ-ċittadini kollha, u jispjega r-regoli u jippermettilek tniedi l-inizjattiva tiegħek.


Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini
Sib inizjattiva
Niedi inizjattiva