Navigation path

 • RSS

Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise milijonas ES piliečių gali paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus ir taip tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

Pasirašomos iniciatyvos

Sėkmingos iniciatyvos

Pradėti iniciatyvą


Naujienos

 1. 15/02/2018 - Užregistruota nauja iniciatyva: We are a welcoming Europe, let us help! - pranešimą spaudai
 2. 01/02/2018 - Komisija priėmė pasiūlymą dėl Geriamojo vandens direktyvos peržiūros. Šiuo pasiūlymu, kuriuo reaguojama į Europos piliečių iniciatyvą Right2Water be kita ko, numatoma valstybių narių pareiga gerinti prieigą prie vandens ir užtikrinti prieigą pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms. Žr. pranešimą spaudai.
 3. 23/01/2018 - Paskelbtas siūlymas sudaryti sutartį su konkurso, kad būtų išrinktas išorės partneris, administruosiantis EPI internetinę bendradarbiavimo platformą, nugalėtoju.
 4. 12/12/2017 - Europos Komisija priėmė komunikatą dėl ketvirtos sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“. Žr. pranešimą spaudai.
 5. 20/11/2017 - "Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" - Svarstymas Europos Parlamente (lapkritis 20 d. 15.00–18.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Europarl
 6. 23/10/2017 - Iniciatyvos „Uždrausti glifosatą“ rengėjai susitiko su pirmuoju Komisijos pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu ir už sveikatą ir maisto saugą atsakingu Komisijos nariu Vyteniu Andriukaičiu. Žr. pranešimą spaudai.
 7. 10/10/2017 - Paskelbtas konkursas, kad būtų išrinktas išorės partneris, administruosiantis EPI internetinę bendradarbiavimo platformą. Pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. lapkričio 20 d.
 8. 06/10/2017 - Reikiamą parašų skaičių surinkusi ketvirtoji Europos piliečių iniciatyva „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ pateikta Komisijai. Komisija turi pateikti atsakymą per 3 mėnesius. Žr. pranešimą spaudai ir nagrinėjimo procedūrą.
 9. 13/09/2017 - 2017-09-13 – Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos pasiūlymą. Kartu su juo pateiktas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas.
 10. 12/09/2017 - Teisingumo teismo sprendimas - „One million signatures for a Europe of solidarity".
 11. 12/09/2017 - Faktinė viešų konsultacijų ataskaita.
 12. 11/09/2017 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 13. 11/09/2017 - Per viešas konsultacijas gauti atsakymai dabar skelbiami peržiūros puslapyje.
 14. 30/08/2017 - Komisija numato rugsėjo mėn. paskelbti konkursą, kad išrinktų išorės partnerį, administruosiantį EPI internetinę bendradarbiavimo platformą.
 15. 16/08/2017 - Viešos konsultacijos baigtos 2017-08-16, gauta daugiau kaip 5000 nuomonių. Dėkojame, kad dalyvavote!
 16. 10/07/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: STOP TTIP - pranešimą spaudai
 17. 12/06/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: Stop Extremism
 18. 24/05/2017 - Komisija pradėjo viešas konsultacijas siekdama surinkti nuomonių apie Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos persvarstymą. Į jų klausimus galite atsakyti iki 2017-08-16 - pranešimas spaudai
 19. 22/05/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - pranešimą spaudai
 20. 22/05/2017 - Komisija paskelbė reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūros veiksmų gaires. Atsiliepimus galima teikti iki 2017-06-15.
 21. 10/05/2017 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos - "STOP TTIP"
 22. 02/05/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: Retaining European Citizenship
 23. 18/04/2017 - Europos ombudsmeno sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Sustabdykime vivisekciją“ („Stop Vivisection“)..
 24. 11/04/2017 - Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas pranešė, kad Komisija ketina persvarstyti Europos piliečių iniciatyvos reglamentą – Pranešimas spaudai.
 25. 10/04/2017 - EESRK rengia „Europos piliečių iniciatyvos dieną“. Konferencija bus transliuojama internetu.
 26. 10/04/2017 - Komisija norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie pagalbinę Europos piliečių iniciatyvos bendradarbiavimo platformą. Ar galėtumėte užpildyti klausimyną iki balandžio 23 d.?
 27. 05/04/2017 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos - "Ethic for animals and kids".
 28. 03/04/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 29. 27/03/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 30. 22/03/2017 - Naujos iniciatyvos - pranešimą spaudai
 31. 20/03/2017 - Komisija paskelbė veiksmų planą dėl pasiūlymo dėl Geriamojo vandens direktyvos peržiūros, kuri yra susijusi su Europos piliečių iniciatyva „Right2Water“. Pastabas dėl šio veiksmų plano galima teikti iki 2017 m. kovo 28 d.
 32. 20/03/2017 - Įdiegta ir internete prieinama nauja Europos piliečių iniciatyvos programinės įrangos versija. Žr. išleistos versijos pastabas.
 33. 03/02/2017 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos - "Minority SafePack"
 34. 25/01/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - pranešimas spaudai
 35. 11/01/2017 - Užregistruota nauja iniciatyva: European Free Movement Instrument - pranešimas spaudai
 36. 25/10/2016 - Komisija savo 2017 m. metinėje darbo programoje, kuri buvo priimta 2016 m. spalio 25 d., paskelbė, kad ji pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl pakartotinai naudojamo vandens būtiniausių kokybės reikalavimų ir peržiūrės Geriamojo vandens direktyvą imdamasi tolesnių veiksmų dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“.
 37. 06/10/2016 - Užregistruota nauja iniciatyva: More than education - Shaping active and responsible citizens
 38. 12/09/2016 - Užregistruota nauja iniciatyva: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 39. 02/09/2016 - Užregistruota nauja iniciatyva: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 40. 27/07/2016 - Naujos iniciatyvos - pranešimą spaudai
 41. 18/07/2016 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 42. 10/05/2016 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 43. 04/05/2016 - Europos Komisija 2016 m. gruodžio 6–7 d. Briuselyje rengia su iniciatyva „Stop Vivisection“ susijusią mokslinę konferenciją siekdama įtraukti mokslo bendruomenę ir suinteresuotąsias šalis į diskusiją apie tai, kaip naudojantis biomedicinos ir kitų sričių mokslinių tyrimų pažanga plėtoti moksliškai pagrįstus metodus, kuriuos taikant nebūtų naudojami gyvūnai (bandymų su gyvūnais alternatyvas).
 44. 19/04/2016 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!
 45. 18/04/2016 - Atnaujintą Europos piliečių iniciatyvos vadovą jau galima skaityti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
 46. 03/03/2016 - EPI sistemoje jau teikiamos nuotolinės paslaugos, kad iniciatyvų duomenis būtų galima įtraukti į išorines programas arba svetaines. Žr. techninį dokumentą.
 47. 11/12/2015 - Užregistruota nauja iniciatyva iniciatyva Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti - pranešimas spaudai
 48. 30/11/2015 - Užregistruota nauja iniciatyva Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - pranešimas spaudai
 49. 30/11/2015 - Užregistruota nauja iniciatyva Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 50. 17/11/2015 - Svetainėje „JoinUp“ galima peržiūrėti kitą pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versiją, taip pat nuotolinių saityno paslaugų funkciją. Galite ją išbandyti ir pateikti pastabų iki 2015 m. gruodžio 2 d.
 51. 28/10/2015 - EP priėmė rezoliuciją dėl Europos piliečių iniciatyvos
 52. 21/10/2015 - Right2Water: JT patvirtino teisę į vandenį kaip vieną iš 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų
 53. 19/10/2015 - Užregistruota nauja iniciatyva STOP PLASTIC IN THE SEA
 54. 13/10/2015 - Regionų komitetas priėmė nuomonę dėl Europos piliečių iniciatyvos
 55. 30/09/2015 - Bendrojo Teismo sprendimas dėl Europos piliečių iniciatyvos One million signatures for “a Europe of solidarity"
 56. 14/09/2015 - Užregistruota nauja iniciatyva Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 57. 08/09/2015 - EP priėmė rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“
 58. 28/07/2015 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 59. 10/07/2015 - Liepos 28 d. bus pateiktos naujos pritarimo pareiškimų formos. Išsamią informaciją rasite 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotajame reglamente . Jau užregistruotų iniciatyvų organizatoriai galės ir toliau naudotis dabartinės redakcijos pritarimo pareiškimų formomis arba liepos 28 d. pradėti naudotis naujos redakcijos formomis.
 60. 01/07/2015 - Right2Water - Paskelbtas Geriamojo vandens direktyvos vertinimo planas . Jei norite, galite pareikšti nuomonę apie šį planą. Jei pageidaujate peržiūrėti visus tolesnius veiksmus, spustelėkite čia.
 61. 03/06/2015 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl trečios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Stop vivisection“. Žr. pranešimą spaudai.
 62. 29/05/2015 - Antradienį, birželio 16 d., ES Taryboje Tarybos generalinis sekretoriatas, Tarybai pirmininkaujanti Latvija ir organizacija „ECI Campaign“ drauge rengia konferenciją, skirtą aptarti Europos piliečių iniciatyvai. Jei norėtumėte užsiregistruoti, spustelėkite čia.
 63. 11/05/2015 - Iniciatyvos „ Stop Vivisection “ organizatoriai šiandien susitiko su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Jyrkiu Katainenu, atsakingu už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą, ir Aplinkos GD generaliniu direktoriumi Karlu Falkenbergu. Žr. pranešimą spaudai.
 64. 08/05/2015 - Svarstymas Europos Parlamente (11/05, d. 15.00–18.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs, Europarl
 65. 30/04/2015 - 2015 m. gegužės 11 d. Europos Parlamente vyks viešas trečios Komisijai pateiktos iniciatyvos „Stop Vivisection“ svarstymas. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html
 66. 31/03/2015 - Komisija priėmė Reglamento dėl piliečių iniciatyvos taikymo pirmųjų trejų metų ataskaitą. Žr. pranešimą spaudai.
 67. 31/03/2015 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 68. 04/03/2015 - Trečios Europos piliečių iniciatyvos – „Stop Vivisection“ – organizatoriai surinko reikiamą parašų skaičių ir ji pateikta Komisijai. Komisija turi atsakyti per 3 mėnesius. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 69. 02/03/2015 - Svetainėje „JoinUp“ galite susipažinti su pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos nauja versija.
 70. 11/12/2014 - Paskelbti Reglamento dėl piliečių iniciatyvos priedų klaidų ištaisymai 16 kalbų. Padaryti kalbinio pobūdžio pakeitimai įtraukti į organizatoriams padėti skirtas Komisijos IT priemones, būtent Komisijos programinę įrangą ir šioje interneto svetainėje esančias organizatorių paskyras.
 71. 10/11/2014 - Paskelbta atnaujinta redakcija dokumento, nurodančio, kuria forma priklausomai nuo jūsų pilietybės ir gyvenamosios vietos galite naudotis, kad paremtumėte piliečių iniciatyvą.
 72. 28/08/2014 - Atnaujintą Europos piliečių iniciatyvos vadovą jau galima skaityti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
 73. 10/07/2014 - Iniciatyva „ Right2Water“: 2014 m. rugsėjo 9 d. Briuselyje Komisija rengia suinteresuotųjų šalių susitikimą dėl vandens kokybės ir šios srities paslaugų lyginamosios analizės. Tikslas – didinti skaidrumą vandens ir sanitarijos paslaugų teikimo srityje. Klausimus galima siųsti adresu EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 74. 01/07/2014 - Siekiant atsižvelgti į skaičiavimo pagrindo pakeitimą (kiekvienos valstybės narės Europos Parlamento narių skaičių) buvo pakeisti minimalūs pasirašiusiųjų valstybėse narėse skaičiai. Šie skaičiai bus taikomi visoms iniciatyvoms, kurios užregistruotos 2014 m. liepos 1 d. ir vėliau. Žr. naujus skaičius.
 75. 23/06/2014 - Iniciatyva „ Right2Water“: imantis tolesnių veiksmų pradėtos viešos konsultacijos dėl Geriamojo vandens direktyvos. Žr. pranešimą spaudai.
 76. 04/06/2014 - Dėl techninės priežiūros darbų Piliečių iniciatyvos svetainė birželis 7 d. 20.00–23.00 val. Vidurio Europos laiku (21.00–24.00 val. Lietuvos laiku) neveiks. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už supratingumą.
 77. 28/05/2014 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl antrosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“. Žr. pranešimą spaudai.
 78. 09/04/2014 - Šiandien iniciatyvos Vienas iš mūsų organizatoriai susitiko su M. Geoghegan-Quinn, už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos nare, ir su M. Cornaro, Vystymosi ir bendradarbiavimo GD generalinio direktoriaus pavaduotoju. Žr. pranešimą spaudai.
 79. 08/04/2014 - Svarstymas Europos Parlamente (10/04, d. 09.00–12.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs, Europarl
 80. 31/03/2014 - 2014 m. balandžio 10 d. Europos Parlamente vyks viešas antros Komisijai pateiktos iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ svarstymas. Daugiau informacijos ir registracija: http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/peti/home.html
 81. 19/03/2014 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl pirmosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“. Žr. pranešimą spaudai.
 82. 28/02/2014 - Antros Europos piliečių iniciatyvos – „Vienas iš mūsų“ – organizatoriai surinko reikiamą parašų skaičių ir ji pateikta Komisijai. Komisija turi atsakyti per 3 mėnesius. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 83. 17/02/2014 - Iniciatyvos „Right2water“ organizatoriai šiandien susitiko su Komisijos pirmininko pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi. Žr. pranešimą spaudai.
 84. 13/02/2014 - Svarstymas Europos Parlamente (vasario 17 d. 15.00–18.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs
 85. 05/02/2014 - 2014 m. vasario 17 d. Europos Parlamente vyks viešas pirmos Komisijai pateiktos iniciatyvos „Right2water“ svarstymas. Daugiau informacijos ir registracija svetainėje http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 86. 20/12/2013 - Komisijai pateikta pirma Europos piliečių iniciatyva, kurios rengėjai surinko reikalaujamą parašų skaičių. Komisija turi per 3 mėnesius pateikti atsakymą. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 87. 02/11/2013 - vakar vidurnaktį baigėsi pirmųjų aštuonių Europos piliečių iniciatyvų (EPI) pritarimo pareiškimų rinkimo laikas. Žr. spalio 31 d. pranešimą spaudai.
  Skelbiama, kad trys iš jų – „Right2Water“, „One of Us“ ir „Stop Vivisection“, – surinko reikiamą vieną milijoną parašų visoje ES ir reikalaujamą minimalų skaičių parašų bent septyniose valstybėse narėse. Prieš šias iniciatyvas oficialiai teikiant Komisijai, pritarimo pareiškimus dar turės patikrinti kompetentingos nacionalinės institucijos
 88. 04/10/2013 - Spalio 8 d. bus pateikta nauja registracijos forma ir naujos pritarimo pareiškimų formos. Išsamią informaciją rasite 2013 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 887/2013.
  Jau užregistruotų iniciatyvų organizatoriai galės ir toliau naudotis dabartinės redakcijos pritarimo pareiškimų formomis arba spalio 8 d. pradėti naudotis naujos redakcijos formomis.
 89. 24/05/2013 - Dėl techninės priežiūros darbų Piliečių iniciatyvos svetainė gegužės 24 d. 20.00–23.00 val. Vidurio Europos laiku (21.00–24.00 val. Lietuvos laiku) neveiks. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už supratingumą.
 90. 29/04/2013 - Jau parengtas Europos piliečių iniciatyvos praktinio įgyvendinimo gairių ir rekomendacijų rinkinys, skirtas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir organizatoriams. Jame aptariami įvairūs Europos piliečių iniciatyvos etapai – nuo registracijos Europos Komisijoje iki pritarimo pareiškimų tikrinimo.
 91. 31/10/2012 - dėl pradiniu etapu rengėjams iškilusių problemų Komisija nusprendė išimties tvarka priimti iki 01/11/2013 surinktus pritarimo visoms šiuo metu įregistruotoms iniciatyvoms pareiškimus.
 92. 31/10/2012 - pirmosios Europos piliečių iniciatyvos Komisijos prieglobos serveriuose, „Fraternité 2020“, rengėjai, Liuksemburgo nacionalinei kompetentingai institucijai patvirtinus jų sistemą, gali pradėti rinkti pritarimo iniciatyvai pareiškimus internetu. Pranešimas spaudai.
 93. 04/09/2012 - Pradėta internetu rinkti pritarimo pirmajai iniciatyvai – right2water – pareiškimus. Šios iniciatyvos internetinė sistema sėkmingai parengta naudojantis privataus prieglobos paslaugų teikėjo serveriu ir patvirtinta kompetentingos nacionalinės institucijos. Pranešimas spaudai
 94. 17/08/2012 - Išskirtinė Komisijos pagalba pradiniu etapu Kad būtų lengviau pradėti pirmąsias Europos piliečių iniciatyvas, Komisija kaip išskirtinę priemonę pasiūlė organizatoriams, kuriems sunku rasti prieglobos paslaugų teikėją, naudotis savo serveriais. Ji taip pat padeda jiems rengti savo internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, kad ją patvirtintų kompetentinga nacionalinė institucija. Žr. liepos 18 d. ESPRESSO ir susiekite su joinup.eu.
 95. 11/05/2012 - Įregistruotos pirmos Europos piliečių iniciatyvos, dabar galima pradėti rinkti pritarimo joms pareiškimus. Čia galite sužinoti, kas siūloma šiomis iniciatyvomis.
 96. 08/05/2012 - Pranešimas spaudai
 97. 31/03/2012 - Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus keipimasis
 98. 30/03/2012 - Siekiant atsižvelgti į skaičiavimo pagrindo pakeitimą (kiekvienos valstybės narės Europos Parlamento narių skaičių) buvo pakeistas minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius. Žr. naujus skaičius.
 99. 30/03/2012 - Netrukus 19 kalbų bus paskelbtas Reglamento dėl piliečių iniciatyvos klaidų ištaisymas, kuris visų pirma susijęs su pritarimo pareiškimų formomis. Į pakeitimus bus atsižvelgta ir Komisijos programinės įrangos naujoje versijoje, kuri bus paskelbta šią savaitę. Galimi piliečių iniciatyvų organizatoriai turėtų savo sistemose naudotis šia atnaujinta versija.