Navigation path

 • RSS

Naujienos

 1. 28/07/2015 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 2. 10/07/2015 - Liepos 28 d. bus pateiktos naujos pritarimo pareiškimų formos. Išsamią informaciją rasite 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotajame reglamente . Jau užregistruotų iniciatyvų organizatoriai galės ir toliau naudotis dabartinės redakcijos pritarimo pareiškimų formomis arba liepos 28 d. pradėti naudotis naujos redakcijos formomis.
 3. 01/07/2015 - Right2Water - Paskelbtas Geriamojo vandens direktyvos vertinimo planas . Jei norite, galite pareikšti nuomonę apie šį planą. Jei pageidaujate peržiūrėti visus tolesnius veiksmus, spustelėkite čia.
 4. 03/06/2015 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl trečios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Stop vivisection“. Žr. pranešimą spaudai.
 5. 29/05/2015 - Antradienį, birželio 16 d., ES Taryboje Tarybos generalinis sekretoriatas, Tarybai pirmininkaujanti Latvija ir organizacija „ECI Campaign“ drauge rengia konferenciją, skirtą aptarti Europos piliečių iniciatyvai. Jei norėtumėte užsiregistruoti, spustelėkite čia.
 6. 11/05/2015 - Iniciatyvos „ Stop Vivisection “ organizatoriai šiandien susitiko su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Jyrkiu Katainenu, atsakingu už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą, ir Aplinkos GD generaliniu direktoriumi Karlu Falkenbergu. Žr. pranešimą spaudai.
 7. 08/05/2015 - Svarstymas Europos Parlamente (11/05, d. 15.00–18.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs, Europarl
 8. 30/04/2015 - 2015 m. gegužės 11 d. Europos Parlamente vyks viešas trečios Komisijai pateiktos iniciatyvos „Stop Vivisection“ svarstymas. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html
 9. 31/03/2015 - Komisija priėmė Reglamento dėl piliečių iniciatyvos taikymo pirmųjų trejų metų ataskaitą. Žr. pranešimą spaudai.
 10. 31/03/2015 - Svetainėje JoinUp paskelbta nauja pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos versija.
 11. 04/03/2015 - Trečios Europos piliečių iniciatyvos – „Stop Vivisection“ – organizatoriai surinko reikiamą parašų skaičių ir ji pateikta Komisijai. Komisija turi atsakyti per 3 mėnesius. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 12. 02/03/2015 - Svetainėje „JoinUp“ galite susipažinti su pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programinės įrangos nauja versija.
 13. 11/12/2014 - Paskelbti Reglamento dėl piliečių iniciatyvos priedų klaidų ištaisymai 16 kalbų. Padaryti kalbinio pobūdžio pakeitimai įtraukti į organizatoriams padėti skirtas Komisijos IT priemones, būtent Komisijos programinę įrangą ir šioje interneto svetainėje esančias organizatorių paskyras.
 14. 10/11/2014 - Paskelbta atnaujinta redakcija dokumento, nurodančio, kuria forma priklausomai nuo jūsų pilietybės ir gyvenamosios vietos galite naudotis, kad paremtumėte piliečių iniciatyvą.
 15. 28/08/2014 - Atnaujintą Europos piliečių iniciatyvos vadovą jau galima skaityti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
 16. 10/07/2014 - Iniciatyva „ Right2Water“: 2014 m. rugsėjo 9 d. Briuselyje Komisija rengia suinteresuotųjų šalių susitikimą dėl vandens kokybės ir šios srities paslaugų lyginamosios analizės. Tikslas – didinti skaidrumą vandens ir sanitarijos paslaugų teikimo srityje. Klausimus galima siųsti adresu EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 17. 01/07/2014 - Siekiant atsižvelgti į skaičiavimo pagrindo pakeitimą (kiekvienos valstybės narės Europos Parlamento narių skaičių) buvo pakeisti minimalūs pasirašiusiųjų valstybėse narėse skaičiai. Šie skaičiai bus taikomi visoms iniciatyvoms, kurios užregistruotos 2014 m. liepos 1 d. ir vėliau. Žr. naujus skaičius.
 18. 23/06/2014 - Iniciatyva „ Right2Water“: imantis tolesnių veiksmų pradėtos viešos konsultacijos dėl Geriamojo vandens direktyvos. Žr. pranešimą spaudai.
 19. 04/06/2014 - Dėl techninės priežiūros darbų Piliečių iniciatyvos svetainė birželis 7 d. 20.00–23.00 val. Vidurio Europos laiku (21.00–24.00 val. Lietuvos laiku) neveiks. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už supratingumą.
 20. 28/05/2014 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl antrosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“. Žr. pranešimą spaudai.
 21. 09/04/2014 - Šiandien iniciatyvos Vienas iš mūsų organizatoriai susitiko su M. Geoghegan-Quinn, už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos nare, ir su M. Cornaro, Vystymosi ir bendradarbiavimo GD generalinio direktoriaus pavaduotoju. Žr. pranešimą spaudai.
 22. 08/04/2014 - Svarstymas Europos Parlamente (10/04, d. 09.00–12.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs, Europarl
 23. 31/03/2014 - 2014 m. balandžio 10 d. Europos Parlamente vyks viešas antros Komisijai pateiktos iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ svarstymas. Daugiau informacijos ir registracija: http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/peti/home.html
 24. 19/03/2014 - Europos Komisija priėmė pranešimą dėl pirmosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“. Žr. pranešimą spaudai.
 25. 28/02/2014 - Antros Europos piliečių iniciatyvos – „Vienas iš mūsų“ – organizatoriai surinko reikiamą parašų skaičių ir ji pateikta Komisijai. Komisija turi atsakyti per 3 mėnesius. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 26. 17/02/2014 - Iniciatyvos „Right2water“ organizatoriai šiandien susitiko su Komisijos pirmininko pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi. Žr. pranešimą spaudai.
 27. 13/02/2014 - Svarstymas Europos Parlamente (vasario 17 d. 15.00–18.30 val.) bus tiesiogiai transliuojamas internetu adresu: Ebs
 28. 05/02/2014 - 2014 m. vasario 17 d. Europos Parlamente vyks viešas pirmos Komisijai pateiktos iniciatyvos „Right2water“ svarstymas. Daugiau informacijos ir registracija svetainėje http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 29. 20/12/2013 - Komisijai pateikta pirma Europos piliečių iniciatyva, kurios rengėjai surinko reikalaujamą parašų skaičių. Komisija turi per 3 mėnesius pateikti atsakymą. Žr. pranešimą spaudai ir informaciją apie nagrinėjimo procedūrą.
 30. 02/11/2013 - vakar vidurnaktį baigėsi pirmųjų aštuonių Europos piliečių iniciatyvų (EPI) pritarimo pareiškimų rinkimo laikas. Žr. spalio 31 d. pranešimą spaudai.
  Skelbiama, kad trys iš jų – „Right2Water“, „One of Us“ ir „Stop Vivisection“, – surinko reikiamą vieną milijoną parašų visoje ES ir reikalaujamą minimalų skaičių parašų bent septyniose valstybėse narėse. Prieš šias iniciatyvas oficialiai teikiant Komisijai, pritarimo pareiškimus dar turės patikrinti kompetentingos nacionalinės institucijos
 31. 04/10/2013 - Spalio 8 d. bus pateikta nauja registracijos forma ir naujos pritarimo pareiškimų formos. Išsamią informaciją rasite 2013 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 887/2013.
  Jau užregistruotų iniciatyvų organizatoriai galės ir toliau naudotis dabartinės redakcijos pritarimo pareiškimų formomis arba spalio 8 d. pradėti naudotis naujos redakcijos formomis.
 32. 24/05/2013 - Dėl techninės priežiūros darbų Piliečių iniciatyvos svetainė gegužės 24 d. 20.00–23.00 val. Vidurio Europos laiku (21.00–24.00 val. Lietuvos laiku) neveiks. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už supratingumą.
 33. 29/04/2013 - Jau parengtas Europos piliečių iniciatyvos praktinio įgyvendinimo gairių ir rekomendacijų rinkinys, skirtas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir organizatoriams. Jame aptariami įvairūs Europos piliečių iniciatyvos etapai – nuo registracijos Europos Komisijoje iki pritarimo pareiškimų tikrinimo.
 34. 31/10/2012 - dėl pradiniu etapu rengėjams iškilusių problemų Komisija nusprendė išimties tvarka priimti iki 01/11/2013 surinktus pritarimo visoms šiuo metu įregistruotoms iniciatyvoms pareiškimus.
 35. 31/10/2012 - pirmosios Europos piliečių iniciatyvos Komisijos prieglobos serveriuose, „Fraternité 2020“, rengėjai, Liuksemburgo nacionalinei kompetentingai institucijai patvirtinus jų sistemą, gali pradėti rinkti pritarimo iniciatyvai pareiškimus internetu. Pranešimas spaudai.
 36. 04/09/2012 - Pradėta internetu rinkti pritarimo pirmajai iniciatyvai – right2water – pareiškimus. Šios iniciatyvos internetinė sistema sėkmingai parengta naudojantis privataus prieglobos paslaugų teikėjo serveriu ir patvirtinta kompetentingos nacionalinės institucijos. Pranešimas spaudai
 37. 17/08/2012 - Išskirtinė Komisijos pagalba pradiniu etapu Kad būtų lengviau pradėti pirmąsias Europos piliečių iniciatyvas, Komisija kaip išskirtinę priemonę pasiūlė organizatoriams, kuriems sunku rasti prieglobos paslaugų teikėją, naudotis savo serveriais. Ji taip pat padeda jiems rengti savo internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, kad ją patvirtintų kompetentinga nacionalinė institucija. Žr. liepos 18 d. ESPRESSO ir susiekite su joinup.eu.
 38. 11/05/2012 - Įregistruotos pirmos Europos piliečių iniciatyvos, dabar galima pradėti rinkti pritarimo joms pareiškimus. Čia galite sužinoti, kas siūloma šiomis iniciatyvomis.
 39. 08/05/2012 - Pranešimas spaudai
 40. 31/03/2012 - Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus keipimasis
 41. 30/03/2012 - Siekiant atsižvelgti į skaičiavimo pagrindo pakeitimą (kiekvienos valstybės narės Europos Parlamento narių skaičių) buvo pakeistas minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius. Žr. naujus skaičius.
 42. 30/03/2012 - Netrukus 19 kalbų bus paskelbtas Reglamento dėl piliečių iniciatyvos klaidų ištaisymas, kuris visų pirma susijęs su pritarimo pareiškimų formomis. Į pakeitimus bus atsižvelgta ir Komisijos programinės įrangos naujoje versijoje, kuri bus paskelbta šią savaitę. Galimi piliečių iniciatyvų organizatoriai turėtų savo sistemose naudotis šia atnaujinta versija.

Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise milijonas ES piliečių gali paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus ir taip tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie visas piliečių iniciatyvas ir paaiškinamos taisyklės. Joje galite pradėti savo iniciatyvą.


Apie piliečių iniciatyvą
Ieškoti iniciatyvos
Pradėti iniciatyvą