Navigation path

 • RSS

Ajankohtaista

 1. 31/03/2015 - Komissio on antanut raportin kansalaisaloiteasetuksen kolmesta ensimmäisestä soveltamisvuodesta. Katso lehdistötiedote.
 2. 31/03/2015 - Online-keruujärjestelmän uusi versio on julkaistu JoinUp-sivustolla.
 3. 18/03/2015 - Keräämme käyttäjäkyselyn avulla palautetta kansalaisaloiterekisterin ja -sivuston parantamiseksi. Vastaa kyselyyn – se kestää vain pari minuuttia!
 4. 04/03/2015 - Eläinkokeita vastustava Stop Vivisection-aloite on toimitettu komissiolle sen saatua riittävän määrän tuenilmauksia. Kyseessä on kolmas eurooppalainen kansalaisaloite, joka on edennyt tähän vaiheeseen. Komission on annettava vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely
 5. 02/03/2015 - Online-keruujärjestelmän tulevaan ohjelmaversioon voi nyt tutustua JoinUp-sivustolla.
 6. 11/12/2014 - Euroopan komissio on julkaissut kansalaisaloiteasetuksen liitteisiin oikaisuja, jotka koskevat 16:ta kieliversiota. Vastaavat tekstimuutokset on tehty ohjelmistoon, jonka komissio tarjoaa aloitteiden järjestäjien käyttöön, ja järjestäjien käyttäjätileille tällä sivustolla.
 7. 10/11/2014 - Tuenilmauslomakkeiden allekirjoittajien kansalaisuutta ja asuinmaata koskevat vaatimukset on päivitetty.
 8. 28/08/2014 - Kansalaisaloiteoppaasta on julkaistu päivitetty versio, joka on nyt saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 9. 10/07/2014 - Vesi on perusoikeus -kansalaisaloite: Komissio järjestää vedenlaadun ja vesihuoltopalvelujen benchmarking-vertailua käsittelevän kokouksen alan toimijoille Brysselissä 9.9.2014. Tavoitteena on saattaa vesi- ja sanitaatiopalvelujen tehokkuutta koskevat tiedot avoimemmin saataville. Tiedustelut: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 10. 01/07/2014 - Eri EU-maissa vaadittavat kansalaisaloitteen allekirjoittajien vähimmäismäärät ovat muuttuneet Euroopan parlamentin uusien jäsenmäärien mukaan. Uudistus koskee aloite-ehdotuksia, jotka rekisteröidään 1.7.2014 alkaen. Ks. maakohtaiset allekirjoittajien vähimmäismäärät
 11. 23/06/2014 - Vesi on perusoikeus (Right2Water) –kansalaisaloitteen perusteella on käynnistetty juomavesidirektiiviä koskeva julkinen kuuleminen. Lisätietoa: lehdistötiedote
 12. 04/06/2014 - Kansalaisaloitesivusto on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä perjantaina 7.6. klo 21.00–24.00 (Suomen aikaa). Pahoittelemme mahdollista haittaa.
 13. 28/05/2014 - Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se vastaa Yksi meistä -kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on järjestyksessä toinen komissiolle toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite. Lisätietoa: lehdistötiedote
 14. 09/04/2014 - Yksi meistä (One of Us) -kansalaisaloitteen järjestäjät keskustelivat tänään tutkimus-, innovointi- ja tiedekomissaarin Máire Geoghegan-Quinnin ja komission kehitys- ja yhteistyöpääosaston varapääjohtajan Markus Cornaron kanssa. Lisätietoa: lehdistötiedote
 15. 08/04/2014 - One of Us-kansalaisaloitteeseen liittyvä kuulemistilaisuus, joka pidetään Euroopan parlamentissa 10/04, klo 09.00–12.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Ebs, Europarl
 16. 31/03/2014 - "Yksi meistä" -aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa 10.4.2014. Kyseessä on toinen kansalaisaloite, joka on toimitettu Euroopan komissiolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/peti/home.html
 17. 19/03/2014 - Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se vastaa Right2Water-kansalaisaloitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen komissiolle toimitettu eurooppalainen kansalaisaloite. Lisätietoa: lehdistötiedote
 18. 28/02/2014 - ”Yksi meistä” -aloite on toimitettu komissiolle sen saatua riittävän määrän tuenilmauksia. Kyseessä on toinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka on edennyt tähän vaiheeseen. Komission on annettava vastauksensa 3 kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely.
 19. 17/02/2014 - Right2water-aloitteen järjestäjät tapasivat tänään komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin. Lisätietoa lehdistötiedotteessa.
 20. 13/02/2014 - Right2water-kansalaisaloitteeseen liittyvä kuulemistilaisuus, joka pidetään Euroopan parlamentissa 17.2.2014 klo 15.00–18.30 (Brysselin aikaa), lähetetään suoratoistolähetyksenä seuraavassa internetosoitteessa: Ebs
 21. 05/02/2014 - Right2water-aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen järjestetään Euroopan parlamentissa 17.2.2014. Kyseessä on ensimmäinen kansalaisaloite, joka on toimitettu Euroopan komissiolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 22. 20/12/2013 - Ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, jolle oli kerätty riittävä määrä tuenilmauksia, on nyt toimitettu komissiolle. Komission on annettava vastauksensa 3 kuukauden kuluessa. Lisätietoa: lehdistötiedote, komission tutkintamenettely
 23. 02/11/2013 - Ensimmäisten kahdeksan eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuenilmausten keruuaika päättyi keskiyöllä (ks. lehdistötiedote 31.10.2013).
  Järjestäjien ilmoituksen mukaan kolmelle aloitteelle on saatu vaaditut miljoona allekirjoitusta koko EU:ssa ja vähimmäismäärä allekirjoituksia vähintään seitsemässä EU-maassa. Nämä aloitteet ovat ”Vesi on perusoikeus” (Right2Water), ”Yksi meistä” (One of Us) ja ”Ei eläinkokeille” (Stop Vivisection). Kansallisten viranomaisten on vielä tarkistettava tuenilmaukset, ennen kuin aloitteet voidaan virallisesti toimittaa komissiolle.
 24. 04/10/2013 - Rekisteröintilomakkeesta ja tuenilmauslomakkeista otetaan käyttöön uudet versiot 8.10.2013. Muutokset perustuvat heinäkuussa 2013 annettuun komission asetukseen (EU) N:o 887/2013.
  Jos kansalaisaloite on jo rekisteröity, sille voidaan edelleen kerätä tuenilmauksia entisillä lomakeversioilla, tai vaihtoehtoisesti voidaan ottaa käyttöön uudet lomakeversiot 8.10. lähtien.
 25. 24/05/2013 - Kansalaisaloitesivusto on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä perjantaina 24.5. klo 21.00–24.00 (Suomen aikaa). Pahoittelemme mahdollista haittaa.
 26. 29/04/2013 - Euroopan komissio on antanut käytännön ohjeita ja suosituksia kansalaisaloitemenettelyä varten. Ne koskevat menettelyn eri vaiheita, esimerkiksi aloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten tarkistusta. Ohjeet ja suositukset on tarkoitettu kansallisten viranomaisten ja kansalaisaloitteiden järjestäjien avuksi.
 27. 31/10/2012 - Alkuvaiheen yleisten ongelmien vuoksi komissio on päättänyt, että kaikille tähän mennessä rekisteröidyille kansalaisaloitteille voidaan poikkeuksellisesti kerätä tuenilmauksia 01/11/2013 asti.
 28. 31/10/2012 - Kansalaisten liikkuvuuden lisäämistä ajava ”Fraternité 2020” on ensimmäinen kansalaisaloite, jolle voidaan alkaa kerätä tuenilmauksia komission palvelimella. Verkossa käytettävä keruujärjestelmä on saanut Luxemburgin toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän. Lehdistötiedote.
 29. 04/09/2012 - Ensimmäiselle eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, jonka tavoitteena on edistää veden ja sanitaation yleistä saatavuutta (right2water), on alettu kerätä tuenilmauksia verkossa. Online-keruujärjestelmä toimii yksityisellä palvelimella, ja se on saanut kansallisten viranomaisten hyväksynnän. Lehdistötiedote
 30. 17/08/2012 - Komissio tarjoaa poikkeuksellisesti omia palvelimiaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjien käyttöön, jos heillä on vaikeuksia löytää sopivaa palveluntarjoajaa. Komissio avustaa myös online-keruujärjestelmän hyväksyttämisessä kansallisilla viranomaisilla. Lisätietoa: Lehdistötiedote 18.7.2012 ja komission joinup.eu-foorumi.
 31. 11/05/2012 - Ensimmäiset eurooppalaiset kansalaisaloitteet on rekisteröity, ja niille voidaan nyt alkaa kerätä allekirjoituksia. Lisätietoa aloitteista
 32. 08/05/2012 - Lehdistötiedote
 33. 31/03/2012 - Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin videotiedote
 34. 30/03/2012 - Eri EU-maissa vaadittavat allekirjoittajien vähimmäismäärät on muutettu uuden laskukaavan mukaisiksi (vrt. maakohtaiset Euroopan parlamentin jäsenten määrät). Ks. uudet maakohtaiset kansalaisaloitteen allekirjoittajien vähimmäismäärät.
 35. 30/03/2012 - Lähiaikoina julkaistaan kansalaisaloiteasetuksen oikaisut, joilla tehdään muutoksia 19:ään asetuksen kieliversioista. Muutokset koskevat etenkin tuenilmauslomakkeita. Nämä muutokset on otettu huomioon tuenilmausten keruujärjestelmiin tarkoitetun komission ohjelmiston uudessa ohjelmaversiossa, joka julkaistaan tällä viikolla. Kansalaisaloitteiden järjestäjien on siis syytä käyttää tätä päivitettyä versiota keruujärjestelmissään.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen tärkeänä pitämästään aiheesta. Näin he voivat osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen.

Tällä sivustolla on tiedot kaikista EU-kansalaisaloitteista ja niitä koskevat säännöt. Sivuston kautta voi myös tehdä kansalaisaloitteen.


Tietoa kansalaisaloitteesta
Hae kansalaisaloitteita
Tee kansalaisaloite