Navigation path

 • RSS

Euroopa kodanikualgatus võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul osaleda otse ELi poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut.

Avatud algatused

Edukad algatused

Käivitage algatus


Uudised

 1. 12/12/2017 - Euroopa Komisjon on vastu võtnud teatise, mis käsitleb neljandat vajaliku arvu allkirju kogunud Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“. Vt pressiteadet.
 2. 20/11/2017 - "Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest" - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (20/11/2017, 15.00-18.30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Europarl
 3. 23/10/2017 - Glüfosaadi keelustamise algatuse korraldajad kohtusid komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ning tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Vytenis Andriukaitisega.Vt pressiteade.
 4. 10/10/2017 - Hankemenetlus, mille eesmärk on leida väline partner, kes haldaks Euroopa kodanikualgatuse veebipõhist koostööplatvormi, on välja kuulutatud. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. november 2017.
 5. 06/10/2017 - Komisjonile on esitatud neljas Euroopa kodanikualgatus, mis on kogunud vajaliku arvu allkirju: „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“. Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja algatuse läbivaatamise korraga.
 6. 13/09/2017 - Komisjon võttis 13. septembril 2017 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku Euroopa kodanikualgatuse kohta. Ettepanekule on lisatud komisjoni talituste töödokument.
 7. 12/09/2017 - Euroopa Kohtu otsus – „One million signatures for a Europe of solidarity".
 8. 12/09/2017 - Faktiaruanne avaliku konsultatsiooni kohta.
 9. 11/09/2017 - Veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara uus versioon on avaldatud veebisaidil JoinUp.
 10. 11/09/2017 - Avaliku konsultatsiooni raames saadud vastused on nüüd avaldatud määruse läbivaatamise leheküljel.
 11. 30/08/2017 - Komisjonil on septembris plaanis käivitada hankemenetlus, mille eesmärk on leida väline partner, kes haldaks Euroopa kodanikualgatuse veebipõhist koostööplatvormi.
 12. 16/08/2017 - Avalik konsultatsioon lõppes 16.8.2017 ning selle raames saadi rohkem kui 5000 vastust. Täname teid osalemise eest!
 13. 10/07/2017 - Registreeriti uus algatus: STOP TTIP - pressiteadet
 14. 12/06/2017 - Registreeriti uus algatus: Stop Extremism
 15. 24/05/2017 - Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni seisukohtade kogumiseks Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse läbivaatamise kohta. Konsultatsiooni küsimustele saab vastata kuni 16/08/2017 - Pressiteade
 16. 22/05/2017 - Registreeriti uus algatus: Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! - pressiteadet
 17. 22/05/2017 - Komisjon avaldas tegevuskava Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamise kohta. Tagasisidet saate esitada kuni 15.06.2017.
 18. 10/05/2017 - Üldkohtu otsus Euroopa kodanikualgatuse - "STOP TTIP"
 19. 02/05/2017 - Registreeriti uus algatus: Retaining European Citizenship
 20. 18/04/2017 - Euroopa Ombudsmani otsus Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp loomkatsetele“ kohta.
 21. 11/04/2017 - Esimene asepresident Frans Timmermans teatab komisjoni kavatsusest vaadata läbi Euroopa kodanikualgatust käsitlev määrus – pressiteade.
 22. 10/04/2017 - 11. aprillil 2017 korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa kodanikualgatuse teabepäeva. Konverentsist tehakse ka veebiülekanne.
 23. 10/04/2017 - Euroopa Komisjon soovib saada teie arvamust Euroopa kodanikualgatust toetava koostööplatvormi kohta. Palun vastake küsimustikule enne 23. aprilli.
 24. 05/04/2017 - Üldkohtu otsus Euroopa kodanikualgatuse - "Ethic for animals and kids". kohta
 25. 03/04/2017 - Registreeriti uus algatus: Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
 26. 27/03/2017 - Registreeriti uus algatus: EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis
 27. 22/03/2017 - Uued algatused - pressiteadet
 28. 20/03/2017 - Komisjon avaldas tegevuskava joogiveedirektiivi läbivaatamist käsitleva ettepaneku kohta (mis on kodanikualgatuse „Right2Water“ järelmeede). Tegevuskava kohta saab anda tagasisidet kuni 28. märtsini 2017.
 29. 20/03/2017 - Kasutusele on võetud Euroopa kodanikualgatuse tarkvara uus versioon, mis on nüüd ka internetis kättesaadav. Vt ka versioone käsitlevaid märkusi.
 30. 03/02/2017 - Üldkohtu otsus Euroopa kodanikualgatuse - "Minority SafePack"
 31. 25/01/2017 - Registreeriti uus algatus: Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides - Pressiteade
 32. 11/01/2017 - Registreeriti uus algatus: European Free Movement Instrument - Pressiteade
 33. 25/10/2016 - Komisjon teatas oma 2017. aasta tööprogrammis, mis võeti vastu 25. oktoobril 2016, et ta teeb Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water“ järelmeetmena seadusandliku ettepaneku korduskasutatava vee kvaliteedi miinimumnõuete kehtestamise ja joogiveedirektiivi läbivaatamise kohta.
 34. 06/10/2016 - Registreeriti uus algatus: More than education - Shaping active and responsible citizens
 35. 12/09/2016 - Registreeriti uus algatus: People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!
 36. 02/09/2016 - Registreeriti uus algatus: Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!
 37. 27/07/2016 - Uued algatused - pressiteadet
 38. 18/07/2016 - Veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara uus versioon on avaldatud veebisaidil JoinUp.
 39. 10/05/2016 - Üldkohtu otsus seoses Euroopa kodanikualgatusega – "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures"
 40. 04/05/2016 - Algatuse „Stop Vivisection“ järelmeetmena korraldab Euroopa Komisjon 6.–7. detsembrini 2016 Brüsselis teaduskonverentsi, et kaasata teadusringkondi ning asjakohaseid sidusrühmi arutelusse, mis käsitleb tipptasemel arenduste kasutamist biomeditsiini- ja muudes uuringutes, et töötada välja teaduslikult kehtivad loomkatsevabad meetodid (alternatiivid loomkatsetele).
 41. 19/04/2016 - Üldkohtu otsus seoses Euroopa kodanikualgatusega – „Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!
 42. 18/04/2016 - Euroopa kodanikualgatuse suuniste ajakohastatud versioon on nüüd kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
 43. 03/03/2016 - Euroopa kodanikualgatus pakub nüüd kaugteenuseid, et välised rakendused või veebisaidid saaksid algatuse teavet kasutada. Tutvuge tehniliste juhistega.
 44. 11/12/2015 - Registreeriti uus algatus:„Ema, isa ja lapsed” – Euroopa kodanikualgatus abielu ja perekonna kaitseks - Pressiteade
 45. 30/11/2015 - Registreeriti uus algatus:Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen - Pressiteade
 46. 30/11/2015 - Registreeriti uus algatus:Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 47. 17/11/2015 - Veebisaidil JoinUp on avaldatud veebiteenust sisaldava veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara uue versiooni eelvaade. Saate uut versiooni proovida ja saata tagasisidet kuni 2. detsembrini 2015.
 48. 28/10/2015 - Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni Euroopa kodanikualgatuse kohta
 49. 21/10/2015 - Right2Water: ÜRO kinnitas õiguse veele ÜRO säästva arengu tegevuskava (aastani 2030) eesmärgina
 50. 19/10/2015 - Registreeriti uus algatus:STOP PLASTIC IN THE SEA
 51. 13/10/2015 - Regioonide Komitee võttis vastu arvamuse Euroopa kodanikualgatuse kohta
 52. 30/09/2015 - Üldkohtu otsus Euroopa kodanikualgatuse „Miljon allkirja solidaarse Euroopa toetuseks” kohta
 53. 14/09/2015 - Registreeriti uus algatus:Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 54. 08/09/2015 - Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” (õigus veele) järelmeetmete kohta
 55. 28/07/2015 - Veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara uus versioon on avaldatud veebisaidil JoinUp .
 56. 10/07/2015 - Uued toetusavalduse vormid on kättesaadavad alates 28. juulist. Üksikasjadega tutvumiseks vaadake komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud määrust . Juba registreeritud algatuste korraldajad saavad jätkuvalt kasutada praegust toetusavalduse vormi versiooni või alustada uue versiooni kasutamisega alates 28. juulist.
 57. 01/07/2015 - Right2Water - Avaldati joogivee direktiivi hindamise tegevuskava , mille kohta saate soovi korral anda tagasisidet. Ülevaate kõigist järelmeetmetest leiate siit.
 58. 03/06/2015 - Euroopa Komisjon võttis vastusena Euroopa kodanikualgatusele „Stop vivisection” vastu asjaomase teatise. Vt pressiteadet.
 59. 29/05/2015 - Nõukogu peasekretariaat, eesistujariik Läti ja Euroopa kodanikualgatuse kampaania esindajad korraldavad 16. juunil Euroopa Liidu Nõukogus ühiselt konverentsi, kus käsitletakse Euroopa kodanikualgatuse teemat. Registreerimiseks klõpsake siin.
 60. 11/05/2015 - Algatuse „Lõpp loomkatsetele” ( Stop Vivisection ) korraldajad kohtusid täna töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni ning keskkonna peadirektoraadi peadirektori Karl Falkenbergiga. Lugege pressiteadet.
 61. 08/05/2015 - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (11/05, 15:00 - 18:30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Ebs, Europarl
 62. 30/04/2015 - Avalik kuulamine kolmanda komisjonile esitatud algatuse „Lõpp loomkatsetele” (Stop vivisection) teemal toimub Euroopa Parlamendis 11. mail 2015.Lisateave ja registreerimine: http://www.europarl.europa.eu/committees/et/agri/events-citizint.html
 63. 31/03/2015 - Komisjon võttis vastu aruande Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse kohaldamise kohta kolmel esimesel aastal. Tutvuge pressiteatega.
 64. 31/03/2015 - Veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara uus versioon on avaldatud veebisaidil JoinUp.
 65. 04/03/2015 - Komisjonile esitati kolmas vajaliku arvu allkirju kogunud Euroopa kodanikualgatus „Lõpp loomkatsetele” („Stop Vivisection”). Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja läbivaatamise menetlusega.
 66. 02/03/2015 - Veebipõhise toetusavalduste kogumise tarkvara järgmise versiooni eelvaade on nüüd kättesaadav veebisaidil JoinUp
 67. 11/12/2014 - Kodanikualgatuse määruse lisade parandused on avaldatud 16 keeles. Nendest tulenevad keelelised muudatused on inkorporeeritud korraldajatele abiks olevatesse komisjoni IT-vahenditesse, nimelt komisjoni tarkvarasse ja veebisaidil olevatesse korraldajakontodesse.
 68. 10/11/2014 - Nüüd on kättesaadav ajakohastatud versioon dokumendist, millega määratakse kindlaks, millist vormi saate sõltuvalt oma kodakondsusest ja elukohast kodanikualgatuse toetamiseks kasutada.
 69. 28/08/2014 - Euroopa kodanikualgatuse suuniste ajakohastatud versioon on nüüd kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
 70. 10/07/2014 - Algatus Right2Water: Euroopa Komisjon korraldab 9. septembril 2014 Brüsselis veekvaliteedi ja -teenuste võrdlemise teemalise sidusrühmade kohtumise. Eesmärgiks on suurendada vee ja kanalisatsiooni valdkonna läbipaistvust. Küsimused võite saata aadressil: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 71. 01/07/2014 - Allakirjutanute miinimumarvu liikmesriigi kohta on muudetud, et võtta arvesse muutust arvutamise aluses (Euroopa Parlamendi liikmete arv liikmesriigi kohta). Need arvud kehtivad kõigi alates 1. juulist 2014 registreeritud algatuste puhul. Vaadake uusi allakirjutanute miinimumarve.
 72. 23/06/2014 - algatus „Right2Water”: osana järelmeetmetest on algatatud joogiveedirektiivi käsitlev avalik konsultatsioon. Lugege pressiteadet.
 73. 04/06/2014 - Hooldustööde tõttu ei ole Euroopa kodanikualgatuse veebisait 7. juuni kell 20:00–23:00 (Kesk-Euroopa aeg) kättesaadav. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname mõistva suhtumise eest!
 74. 28/05/2014 - Euroopa Komisjon võttis vastu teatise seoses teise eduka Euroopa kodanikualgatusega „Üks meist” („One of Us”). Vt pressiteadet.
 75. 09/04/2014 - algatuse Üks meist korraldajad kohtusid täna teaduse ja innovatsiooni voliniku Máire Geoghegan-Quinni ning arengu ja koostöö valdkonna eest vastutava peadirektori asetäitja Marcus Cornaroga. Lugege pressiteadet
 76. 08/04/2014 - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (10/04, 09.00-12.30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Ebs, Europarl
 77. 31/03/2014 - Teist komisjonile esitatud algatust „Üks meist” käsitlev avalik kuulamine toimub Euroopa Parlamendis 10. aprillil 2014. Lisateabe saamiseks ja registreerumiseks tutvuge veebisaidiga: http://www.europarl.europa.eu/committees/et/peti/home.html
 78. 19/03/2014 - Euroopa Komisjon on vastu võtnud teatise, mis käsitleb esimest edukat Euroopa kodanikualgatust, milleks on „Right2Water”. Tutvuge pressiteatega.
 79. 28/02/2014 - Komisjonile esitati teine vajaliku arvu allkirju kogunud Euroopa kodanikualgatus „Üks meist”. Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja läbivaatamise menetlusega.
 80. 17/02/2014 - Algatuse „Right2Water” korraldajad kohtusid täna komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga. Vt pressiteadet.
 81. 13/02/2014 - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (17. veebruaril kl 15.00-18.30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Ebs
 82. 05/02/2014 - Avalik kuulamine seoses esimese komisjonile esitatud algatusega vee kui avaliku hüve kohta („right2water”) toimub Euroopa Parlamendis 17. veebruaril 2014. Täiendava teabe saamiseks ja registreerumiseks tutvuge veebisaidiga: http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 83. 20/12/2013 - Euroopa Komisjonile esitati esimene Euroopa kodanikualgatus, mis kogus vajaliku arvu allkirju. Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja läbivaatamise menetlusega.
 84. 02/11/2013 - Eile oli esimesele kaheksale Euroopa kodanikualgatusele toetusavalduste kogumise tähtaeg. Vaadake 31. oktoobri pressiteadet.
  Neist kolme puhul – Right2Water (Õigus veele), One of Us (Üks meist) ja Stop Vivisection (Lõpp loomkatsetele) – saavutati väidetavalt eesmärk koguda üks miljon toetusavaldust ELis ja saada nõutav miinimumtoetus vähemalt seitsmes liikmesriigis. Enne kui algatus komisjonile ametlikult esitatakse, peavad toetusavaldusi kontrollima pädevad riiklikud asutused.
 85. 04/10/2013 - Uus registreerimisvorm ja uued toetusavalduse vormid on kättesaadavad alates 8. oktoobrist. Üksikasjalik teave on esitatud komisjoni 11. juuli 2013. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 887/2013.
  Juba registreeritud algatuste korraldajad saavad jätkuvalt kasutada praegust toetusavalduse vormi versiooni või alustada uue versiooni kasutamisega alates 8. oktoobrist.
 86. 24/05/2013 - Hooldustööde tõttu ei ole Euroopa kodanikualgatuse veebisait 24. mail kell 20:00–23:00 (Kesk-Euroopa aeg) kättesaadav. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname mõistva suhtumise eest!
 87. 29/04/2013 - Nüüdsest on kättesaadavad Euroopa kodanikualgatuse praktilist rakendamist käsitlevad suunised ja soovitused, mis on mõeldud pädevatele riiklikele asutustele ja korraldajatele. Need hõlmavad Euroopa kodanikualgatuse menetluse erinevaid etappe, alustades komisjonipoolse registreerimisega ning lõpetades toetusavalduste kontrollimisega.
 88. 31/10/2012 - Korraldajate poolt Euroopa kodanikualgatuse käivitusetapis kogetud probleemide tõttu on komisjon otsustanud erandkorras pikendada kõigi praeguseks registreeritud algatuste toetusavalduste kogumise tähtaega kuni 01/11/2013.
 89. 31/10/2012 - Pärast kogumissüsteemi tõendamist Luksemburgi pädeva asutuse poolt võib nüüd alustada veebipõhiste toetusavalduste kogumist esimesele komisjoni serverites hallatavale Euroopa kodanikualgatusele „Fraternité 2020” – Pressiteade.
 90. 04/09/2012 - Esimesele algatusele – right2water – on asutud veebipõhiselt toetusavaldusi koguma. Algatust hõlmav veebipõhine süsteem on eraomandis olevas hostimisteenuse pakkuja serveris edukalt käivitatud ning pädev riiklik asutus on selle tõendanud. Pressiteade
 91. 17/08/2012 - Käivitusjärgus antav komisjonipoolne erakorraline abi. Esimeste Euroopa kodanikualgatuste toimimise huvides on Euroopa Komisjon pakkunud erimeetmena oma servereid neile algatuste korraldajatele, kellel on raske leida hostimisteenust. Samuti aitab komisjon neid kõigis ettevalmistustes veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamiseks pädeva riikliku asutuse poolt. Vt 18.juuli ESPRESSO ja linki joinup.eu.
 92. 11/05/2012 - Esimesed Euroopa kodanikualgatused on registreeritud; neile toetusallkirjade kogumine võib nüüd alata. Uurige siit, milliseid ettepanekuid algatused hõlmavad.
 93. 08/05/2012 - Pressiteade
 94. 31/03/2012 - Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči videosõnum
 95. 30/03/2012 - Allakirjutanute miinimumarvu liikmesriigi kohta on muudetud, et võtta arvesse muudatust arvutamise aluses (Euroopa Parlamendi liikmete arv liikmesriigi kohta) Vaadake uusi arve.
 96. 30/03/2012 - Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse parandus avaldatakse peagi 19 keeles, eelkõige seoses toetusavalduste vormidega. Seda kajastatakse ka komisjoni tarkvaras, mille uus väljalase avaldatakse käesoleval nädalal. Kodanikualgatuse potentsiaalsed korraldajad peaksid tagama, et nende süsteemis kasutatakse uut ajakohastatud versiooni.