Navigation path

 • RSS

Nyheder

 1. 29/05/2015 - Rådets generalsekretariat, det lettiske formandskab for Rådet og ECI-kampagen arrangerer i fællesskab en konference for at drøfte borgerinitiativet tirsdag den 16. juni i EU-Rådet. Du kan registrere dig her.
 2. 11/05/2015 - Organisatorerne af initiativet Stop Vivisection mødtes i dag med Jyrki Katainen, der er næstformand i EU-Kommissionen og ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, og generaldirektør Karl Falkenberg fra Generaldirektoratet for Miljø. Se pressemeddelelsen.
 3. 08/05/2015 - Høringen i Europa-Parlamentet (11/05, 15:00 - 18:30) bliver streamet live på følgende webadresse: Ebs, Europarl
 4. 30/04/2015 - Den 11. maj 2015 holdes der en høring i Europa-Parlamentet om det tredje initiativ, der er indgivet til Kommissionen, Stop Vivisection. Flere oplysninger og tilmelding her: http://www.europarl.europa.eu/committees/da/agri/events-citizint.html
 5. 31/03/2015 - Kommissionen har vedtaget en rapport om de første tre års anvendelse af forordningen om borgerinitiativet. Se pressemeddelelse.
 6. 31/03/2015 - En ny version af softwaren til onlineindsamling er offentliggjort på websitet JoinUp.
 7. 04/03/2015 - Efter at det tredje europæiske borgerinitiativ, Stop Vivisection, har indsamlet det nødvendige antal underskrifter, er det blevet indgivet til Kommissionen. Kommissionen har 3 måneder til at svare. Se pressemeddelelsen og undersøgelsesproceduren.
 8. 02/03/2015 - På Joinups website kan du nu se den næste udgave af onlineindsamlingssoftwaren.
 9. 11/12/2014 - Der er offentliggjort berigtigelser på 16 sprog til bilagene til forordningen om borgerinitiativer. De har medført sproglige ændringer, som er blevet indarbejdet i de it-værktøjer, Kommissionen stiller til rådighed for initiativtagerne, dvs. Kommissionens software og initiativtagernes brugerkonti her på websitet.
 10. 10/11/2014 - Den formular, du kan bruge til at støtte et borgerinitiativ, afhænger af, hvor du bor og, hvilken nationalitet du har. Det kan du nu læse om i et opdateret dokument.
 11. 28/08/2014 - Den opdaterede udgave af vejledningen til det europæiske borgerinitiativ findes nu på alle EU's officielle sprog.
 12. 10/07/2014 - Initiativet Right2Water: Kommissionen afholder den 9. september 2014 et møde i Bruxelles for interesserede parter om benchmarks for vandkvalitet og -forsyning. Målet er at skabe mere åbenhed om vandforsyning og sanitetsydelser. Spørgsmål kan sendes til EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 13. 01/07/2014 - Minimumsantallet af underskrivere pr. medlemsstat er blevet ændret for at tage højde for det ændrede beregningsgrundlag (antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet pr. medlemsstat). De nye tal gælder for alle initiativer registreret fra og med den 1. juli 2014. Se de nye tal.
 14. 23/06/2014 - Initiativet Right2Water: Der er indledt en offentlig høring om drikkevandsdirektivet som led i opfølgningsarbejdet. Se pressemeddelelse.
 15. 04/06/2014 - På grund af vedligeholdelse er webstedet for borgerinitiativet ikke tilgængeligt den 7. juni fra 20.00 til 23.00. Vi beklager ulejligheden. Tak for din forståelse.
 16. 28/05/2014 - Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse som svar på det andet vellykkede europæiske borgerinitiativ, One of us. Se pressemeddelelsen.
 17. 09/04/2014 - Initiativtagerne bag initiativet One of us mødtes i dag med EU’s kommissær med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, og vicegeneraldirektør for GD for udvikling og samarbejde, Marcus Cornaro. Se pressemeddelelse.
 18. 08/04/2014 - Høringen i Europa-Parlamentet (10/04, 09.00-12.30) bliver streamet live på følgende webadresse: Ebs, Europarl
 19. 31/03/2014 - Den 10. april 2014 afholdes en offentlig høring om det andet initiativ indsendt til Kommissionen, One of us, i Europa-Parlamentet. Læs mere og registrer dig på: http://www.europarl.europa.eu/committees/da/peti/home.html
 20. 19/03/2014 - Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse som svar på det første vellykkede europæiske borgerinitiativ, "Right2Water". Læs pressemeddelelsen.
 21. 28/02/2014 - Det andet europæiske borgerinitiativ, som har indhentet det nødvendige antal underskrifter, ”One of us”, er blevet indsendt til Kommissionen. Kommissionen har 3 måneder til at svare. Se pressemeddelelsen og behandlingsproceduren.
 22. 17/02/2014 - Initiativtagerne til right2water-initiativet mødtes i dag med Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič. Se pressemeddelelsen.
 23. 13/02/2014 - Høringen i Europa-Parlamentet (den 17. februar 15.00-18.30) bliver streamet live på følgende webadresse: Ebs
 24. 05/02/2014 - Den 17. februar 2014 afholdes der en offentlig høring om det første initiativ, som Kommissionen har modtaget, right2water, i Europa-Parlamentet. For flere oplysninger og registrering, klik her: http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 25. 20/12/2013 - Det første europæiske borgerinitiativ, som har indhentet det nødvendige antal underskrifter, er blevet indsendt til Kommissionen. Kommissionen har 3 måneder til at svare. Se pressemeddelelsen og behandlingsproceduren.
 26. 02/11/2013 - Ved midnat i går indkom de første otte borgerinitiativer, da fristen for indsamling af støttetilkendegivelser udløb. Se pressemeddelelsen fra den 31. oktober.
  Tre af initiativerne, Right2Water, One of Us og Stop Vivisection, har erklæret at have nået målet på én million underskrifter i EU og et minimumantal underskrifter i mindst syv medlemslande. Støttetilkendegivelserne skal stadig kontrolleres af de kompetente nationale myndigheder, inden de formelt indgives til Kommissionen.
 27. 04/10/2013 - Den 8. oktober kommer der en ny registreringsformular og nye formularer for støttetilkendegivelser. Læs mere i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 887/2013 af 11. juli 2013.
  Initiativtagere til allerede registrerede initiativer kan fortsætte med at anvende de nuværende formularer eller begynde at anvende de nye versioner den 8. oktober.
 28. 24/05/2013 - På grund af vedligeholdelse er webstedet for borgerinitiativet ikke tilgængeligt den 24. maj fra 20.00 til 23.00. Vi beklager ulejligheden. Tak for din forståelse.
 29. 29/04/2013 - Nationale kompetente myndigheder og initiativtagere kan nu finde oplysninger om, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer i praksis, i et nyt sæt retningslinjer og henstillinger. Heri beskrives alle de forskellige trin i proceduren, lige fra registreringen af et forslag hos Kommissionen til kontrollen af støttetilkendegivelser.
 30. 31/10/2012 - Da visse initiativtagere har haft problemer i startfasen, har Kommissionen besluttet, at den undtagelsesvist vil acceptere støttetilkendegivelser, der indsamles frem til 01/11/2013, for alle registrerede initiativer.
 31. 31/10/2012 - Det første europæiske borgerinitiativ, der kører på Kommissionens servere, "Fraternité 2020", kan nu begynde at indsamle støttetilkendegivelser på nettet. Den kompetente nationale myndighed i Luxembourg har godkendt systemet. Pressemeddelelse.
 32. 04/09/2012 - Det første initiativ – right2water – er begyndt at indsamle støttetilkendegivelser online. Onlinesystemet er bygget op af en privat hostingudbyder og er blevet godkendt af den kompetente nationale myndighed. Pressemeddelelse
 33. 17/08/2012 - Kommissionen yder særlig hjælp i startfasen. For at hjælpe de første europæiske borgerinitiativer i gang har Kommissionen tilbudt, at initiativtagere, der har svært ved at finde en hostingudbyder, undtagelsesvist kan anvende Kommissionens egne servere. Kommissionen hjælper dem desuden med forberedelsen til den kompetente nationale myndigheds attestering af onlineindsamlingssystemet. Se pressemeddelelse af 18. juli og link til websitet joinup.eu.
 34. 11/05/2012 - De første europæiske borgerinitiativer er blevet registreret, og nu kan indsamlingen af underskrifter gå i gang. Læs mere om initiativerne her.
 35. 08/05/2012 - Pressemeddelelse
 36. 31/03/2012 - Meddelelse fra Maroš Šefčovič, næstformand i Europa-Kommissionen
 37. 30/03/2012 - Minimumsantallet af underskrivere pr. medlemsstat er blevet ændret for at tage højde for det ændrede beregningsgrundlag (antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet pr. medlemsstat). Her kan du se de nye tal.
 38. 30/03/2012 - Der vil snart blive offentliggjort berigtigelser til forordningen om borgerinitiativer på 19 sprog. De vedrører især formularerne for støttetilkendegivelse. Senere på ugen kommer der en ny udgave af Kommissionens software, som indeholder disse ændringer. Som initiativtager bør man derfor sikre sig, at man bruger denne opdaterede udgave.

Med et europæisk borgerinitiativ kan én million EU-borgere få direkte indflydelse på EU-politikken ved at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag.

Her finder du oplysninger om alle borgerinitiativer. Du kan læse om reglerne og selv iværksætte dit eget initiativ.


Om borgerinitiativer
Find et initiativ
Iværksæt et initiativ