Navigation path

 • RSS

Evropské občanské iniciativy umožňují skupinám občanů EU čítajícím alespoň jeden milion osob přímo se zapojit do vytváření unijních politik. Občané jimi vyzývají Evropskou komisi k předložení návrhu právního aktu.

Neuzavřené iniciativy

Úspěšné iniciativy

Navrhnout iniciativu


Aktuality

 1. 18/04/2016 - Aktualizovaná verze Příručky k evropské občanské iniciativě je nyní k dispozici ve všech úředních jazycích EU.
 2. 03/03/2016 - Evropská občanská iniciativa nyní poskytuje remotní služby, takže údaje z iniciativ lze nyní integrovat do externích aplikací nebo na internetové stránky (viz související technická dokumentace).
 3. 11/12/2015 - Zaregistrována nová iniciativa „Máma, táta a děti – Evropská občanská iniciativa za účelem ochrany manželství a rodiny“ - Tisková zpráva
 4. 30/11/2015 - Zaregistrována nová iniciativa „Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen“ - Tisková zpráva
 5. 30/11/2015 - Zaregistrována nová iniciativa „Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering
 6. 17/11/2015 - Na internetových stránkách JoinUp je nyní k dispozici demo nové verze softwaru pro online sběr podpisů, včetně funkce remotních internetových služeb. Software můžete nyní otestovat a poslat nám do 2. prosince 2015 vaše připomínky.
 7. 28/10/2015 - EP přijal usnesení o evropské občanské iniciativě
 8. 21/10/2015 - Right2Water: OSN potvrdila právo na přístup k vodě jako jeden z cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030
 9. 19/10/2015 - Zaregistrována nová iniciativa „STOP PLASTIC IN THE SEA
 10. 13/10/2015 - Výbor regionů přijal stanovisko k evropské občanské iniciativě
 11. 30/09/2015 - Rozhodnutí Tribunálu týkající se milionu podpisů pro „Solidární Evropu“
 12. 14/09/2015 - Zaregistrována nová iniciativa „Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers
 13. 08/09/2015 - EP přijal usnesení o dalších krocích v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water
 14. 28/07/2015 - Nová verze softwaru pro online sběr podpisů je nyní k dispozici na internetových stránkách JoinUp .
 15. 10/07/2015 - Od 28. července 2015 budou k dispozici nové formuláře prohlášení o podpoře. Další informace najdete v nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 31. března 2015. Organizátoři již zaregistrovaných iniciativ mohou nadále používat současné verze formulářů prohlášení o podpoře nebo mohou od 28. července začít používat formuláře nové.
 16. 01/07/2015 - Right2Water - Byl zveřejněn plán, podle kterého bude probíhat hodnocení směrnice EU o pitné vodě. Nyní máte možnost k němu zaslat připomínky. Informace o veškerých následných krocích najdete zde.
 17. 03/06/2015 - Evropská komise přijala v reakci na třetí úspěšnou občanskou iniciativu s názvem Stop vivisekci toto sdělení. Viz tisková zpráva.
 18. 29/05/2015 - Generální sekretariát Rady, lotyšské předsednictví Rady a organizace ECI Campaign pořádají v úterý 16. června v Radě EU společnou konferenci k tématu Evropská občanská iniciativa. Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se zde.
 19. 11/05/2015 - Organizátoři občanské iniciativy „Stop Vivisection “ se dnes setkali s místopředsedou Evropské komise Jyrkim Katainenem, komisařem pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, a s generálním ředitelem GŘ pro životní prostředí Karlem Falkenberge. Viz tisková zpráva.
 20. 08/05/2015 - Veřejné slyšení, které se uskuteční 11/05 od 15.00 do 18.30 v Evropském parlamentu, bude vysíláno živě na internetu na této adrese: Ebs, Europarl
 21. 30/04/2015 - Veřejné slyšení k třetí občanské iniciativě „Stop Vivisection“, která byla Komisi předložena, se koná 11. května 2015 v Evropském parlamentu. Více informací o slyšení a možnosti účasti na něm najdete na této stránce: http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/agri/events-citizint.html
 22. 31/03/2015 - Komise přijala zprávu o prvních třech letech uplatňování nařízení o občanské iniciativě. Viz tisková zpráva.
 23. 31/03/2015 - Nová verze softwaru pro online sběr podpisů je nyní k dispozici na internetových stránkách JoinUp.
 24. 04/03/2015 - Třetí evropská občanská iniciativa pod názvem Stop Vivisection, jejímž organizátorům se podařilo shromáždit dostatečný počet podpisů, byla předložena Komisi. Ta se k ní musí do tří měsíců vyjádřit. Viz tisková zpráva a posouzení.
 25. 02/03/2015 - Náhled nové verze softwaru pro online sběr podpisů je nyní k dispozici na internetových stránkách Joinup
 26. 11/12/2014 - Byly zveřejněny opravy příloh nařízení o občanské iniciativě v 16 jazycích. Výsledné jazykové úpravy byly zapracovány do počítačových nástrojů, které Komise dává k dispozici organizátorům iniciativ. Konkrétně se jedná o software Komise a organizátorské účty na těchto internetových stránkách.
 27. 10/11/2014 - K dispozici je aktualizovaná verze dokumentu, která uvádí, jakou formou můžete vzhledem ke svému občanství nebo pobytu podpořit tu kterou občanskou iniciativu.
 28. 28/08/2014 - Aktualizovaná verze Příručky k evropské občanské iniciativě je nyní k dispozici ve všech úředních jazycích EU.
 29. 10/07/2014 - Iniciativa Right2Water: Komise pořádá 9. září 2014 v Bruselu schůzku zainteresovaných stran věnovanou stanovení referenčních hodnot pro jakost pitné vody a vodohospodářských služeb. Cílem je zvýšit transparentnost v souvislosti s poskytováním vodohospodářských a hygienických služeb. Otázky lze zasílat na adresu EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 30. 01/07/2014 - Dochází k úpravě minimálního počtu signatářů na členský stát, jelikož je nutné zohlednit změnu základu pro jejich výpočet (počet poslanců v Evropském parlamentu na členský stát). Nové minimální počty budou platit pro všechny iniciativy zaregistrované od 1. července 2014. Aktualizované počty signatářů najdete zde.
 31. 23/06/2014 - Iniciativa Right2Water: byla zahájena veřejná konzultace ohledně směrnice o pitné vodě. Viz tisková zpráva.
 32. 04/06/2014 - Z důvodu technické údržby nebudou stránky občanské iniciativy dne 7. červen od 20:00 do 23:00 hod SELČ dostupné. Za případné nepříjemnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 33. 28/05/2014 - Evropská komise přijala v reakci na druhou úspěšnou iniciativu s názvem Jeden z nás toto sdělení. Viz tisková zpráva.
 34. 09/04/2014 - Organizátoři iniciativy Jeden z nás se dnes setkali s komisařkou pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnovou a zástupcem generálního ředitele odpovědným za vývoj a spolupráci Marcusem Cornarem. Viz tisková zpráva.
 35. 08/04/2014 - Veřejné slyšení, které se uskuteční 10/04 od 09.00 do 12.30 v Evropském parlamentu, bude vysíláno živě na internetu na této adrese: Ebs, Europarl
 36. 31/03/2014 - Veřejné slyšení týkající se druhé iniciativy předložené Komisí s názvem One of us se koná 10. dubna 2014 v Evropském parlamentu. Více informací, včetně způsobu registrace, naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/peti/home.html
 37. 19/03/2014 - Evropská komise přijala toto sdělení na základě první úspěšné Evropské občanské iniciativy „right2water“. Viz tisková zpráva:
 38. 28/02/2014 - Druhá evropská občanská iniciativa pod názvem „Jeden z nás“, jejímž organizátorům se podařilo shromáždit dostatečný počet podpisů, byla předložena Komisi. Ta se k ní musí do tří měsíců vyjádřit. Viz tisková zpráva a posouzení.
 39. 17/02/2014 - Organizátoři iniciativy „right2water“ se dnes setkali s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Viz tisková zpráva.
 40. 13/02/2014 - Veřejné slyšení, které se uskuteční 17. února 2014 od 15.00 do 18.30 v Evropském parlamentu, bude vysíláno živě na internetu na této adrese: Ebs
 41. 05/02/2014 - Veřejné slyšení k iniciativě „right2water“, první iniciativě podané Komisi, se uskuteční 17. února 2014 v Evropském parlamentu. Další informace a registrace: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 42. 20/12/2013 - První evropská občanská iniciativa byla předložena Komisi, jelikož se jejím organizátorům podařilo shromáždit požadovaný počet podpisů. Nyní má Komise 3 měsíce na to, aby na návrh zareagovala. Další informace najdete v tiskové zprávě a v postupu, jímž se posuzování iniciativ řídí.
 43. 02/11/2013 - Včera o půlnoci skončila lhůta pro sběr podpisů u prvních osmi evropských občanských iniciativ. Viz tiskové prohlášení z 31. října.
  Třem z nich – Right2Water, Jeden z nás a Stop Vivisection – se podle jejich organizátorů podařilo dosáhnout předepsaného jednoho milionu signatářů za celou EU a zároveň minimálních počtů alespoň v sedmi členských státech. Prohlášení o podpoře musí být nyní ověřena příslušnými vnitrostátními orgány a teprve pak mohou být iniciativy oficiálně předloženy Komisi.
 44. 04/10/2013 - Od 8. října 2013 bude k dispozici nový registrační formulář a nové formuláře prohlášení o podpoře. Další informace najdete v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. června 2013.
  Organizátoři již zaregistrovaných iniciativ mohou pokračovat v používání současné verze formulářů prohlášení o podpoře nebo mohou od 8. října začít používat formuláře nové.
 45. 24/05/2013 - Z důvodu technické údržby nebudou stránky občanské iniciativy dne 24. května od 20:00 do 23:00 hod SELČ dostupné. Za případné nepříjemnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 46. 29/04/2013 - Jako pomůcka k usnadnění praktického provádění evropských občanských iniciativ je nyní k dispozici soubor pokynů a doporučení , který je určen příslušným vnitrostátním úřadům a organizátorům iniciativ. Pokyny objasňují jednotlivé fáze postupu, který je třeba při realizaci evropské iniciativy dodržet – od registrace Evropskou komisí po ověřování prohlášení o podpoře.
 47. 31/10/2012 - Vzhledem k problémům, které museli organizátoři řešit v počáteční fázi, Komise rozhodla, že u všech aktuálně registrovaných iniciativ výjimečně povolí sběr prohlášení o podpoře až do 01/11/2013.
 48. 31/10/2012 - První evropská občanská iniciativa běžící na serverech Komise „Fraternité 2020“ postoupila do fáze, kdy mohou organizátoři začít online sběr prohlášení o podpoře. Ověření systému příslušným lucemburským orgánem proběhlo úspěšně – Tisková zpráva.
 49. 04/09/2012 - První iniciativa – right2water – je již ve fázi sběru podpisů na její podporu. Její organizátoři úspěšně spustili online systém zajišťovaný soukromým poskytovatelem a získali pro něj také ověření příslušným vnitrostátním orgánem. Tisková zpráva
 50. 17/08/2012 - Evropská komise v počáteční fázi projektu mimořádně poskytne asistenci. Evropská komise mimořádně poskytne asistenci organizátorům prvních evropských iniciativ a umožní využití serverů Komise těm z nich, kteří zatím nenašli jiného poskytovatele, a dále jim bude nápomocna v průběhu certifikace jejich systému pro shromažďování údajů příslušnými vnitrostátními orgány. Viz ESPRESSO ze dne 18. července a joinup.eu.
 51. 11/05/2012 - Právě byly zaregistrovány první evropské občanské iniciativy. Nyní může začít shromažďování podpisů na jejich podporu. Informace o tom, co tyto iniciativy navrhují, se dozvíte zde.
 52. 08/05/2012 - Tisková zpráva
 53. 31/03/2012 - Projev Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise
 54. 30/03/2012 - Konkrétně byly provedeny změny v minimálních počtech signatářů na členský stát. Změny zohledňují aktualizované údaje sloužící jako základ pro výpočet (počet poslanců v Evropském parlamentu na členský stát). Aktualizované počty signatářů najdete zde.
 55. 30/03/2012 - V nejbližší době bude zveřejněna oprava nařízení o občanské iniciativě týkající se 19 jazyků. Opravy se týkají především formulářů prohlášení o podpoře. Aktualizován bude také software Komise, jehož nová verze bude zveřejněna tento týden. Je nutné, aby všichni, kdo hodlají občanskou iniciativu organizovat, používali právě tuto aktualizovanou verzi.