Navigation path

 • RSS

Новини

 1. 28/07/2015 - На уебсайта JoinUp е публикувана нова версия на софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн.
 2. 10/07/2015 - Новите формуляри за изявление за подкрепа ще бъдат достъпни от 28 юли. Моля, вижте делегирания регламент на Комисията от 31 март 2015 г. за пълни подробности. Организаторите на вече регистрирани инициативи могат да продължат да използват настоящата версия на формулярите или да започнат да използват новата версия от 28 юли.
 3. 01/07/2015 - Right2Water - Пътната карта за оценка на Директивата за питейната вода бе публикувана. Ако желаете, можете да споделите своето мнение за пътната карта. За общ преглед на всички последващи действия щракнете тук.
 4. 03/06/2015 - Европейската комисия прие съобщението в отговор на третата успешна Европейска гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“. Вижте съобщението за медиите.
 5. 29/05/2015 - На 16 юни, вторник, Генералният секретариат на Съвета, латвийското председателство на Съвета и The ECI Campaign организират съвместно конференция за обсъждане на ЕГИ, която ще се проведе в сградата на Съвета на ЕС. Ако желаете да се регистрирате за участие, щракнете тук.
 6. 11/05/2015 - Организаторите на инициативата Stop Vivisection (Спрете вивисекцията) се срещнаха днес със заместник-председателя на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, и с генералния директор на ГД „Околна среда“ Карл Фалкенберг. Вижте съобщението за медиите.
 7. 08/05/2015 - Изслушването в Европейския парламент (11/05, 15:00 - 18:30.) ще се излъчва на живо по интернет на адрес: Ebs, Europarl
 8. 30/04/2015 - На 11 май 2015 г. в Европейския парламент ще се проведе публично изслушване във връзка с третата инициатива, изпратена до Комисията, Stop Vivisection (Спрете вивисекцията). За повече информация и регистрация, моля вижте: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html
 9. 31/03/2015 - Комисията прие доклад за първите три години от прилагането на Регламента относно гражданската инициатива. Вижте съобщението за медиите.
 10. 31/03/2015 - На уебсайта JoinUp е публикувана нова версия на софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн.
 11. 04/03/2015 - Третата европейска гражданска инициатива, която събра необходимия брой поддръжници, Stop Vivisection, бе внесена в Комисията. Комисията трябва да отговори в рамките на 3 месеца. Вижте съобщението за медиите и информация за процедурата по разглеждане.
 12. 02/03/2015 - На уебсайта JoinUp вече е достъпна предварителната версия на следващото издание на софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн
 13. 11/12/2014 - На 16 езика бяха публикувани поправки на приложенията към Регламента относно гражданската инициатива. Съответните промени са нанесени в ИТ инструментите на Комисията в помощ на организаторите – софтуера на Комисията и организаторските акаунти на този уебсайт.
 14. 10/11/2014 - - Вече е достъпна актуализирана информация за формуляра, който можете да използвате според вашето гражданство и място на пребиваване, ако желаете да подкрепите гражданска инициатива.
 15. 28/08/2014 - Актуализирана версия на Наръчника за европейската гражданска инициатива вече е достъпна на всички официални езици в ЕС.
 16. 10/07/2014 - Инициативата Right2Water: Европейската комисия организира среща на заинтересованите страни относно показателите за качество на водата и на услугите в тази област на 9 септември 2014 г. в Брюксел. Целта е да се увеличи прозрачността по отношение на водоснабдителните и канализационните услуги. Въпроси могат да се изпращат на EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 17. 01/07/2014 - Минималният брой поддръжници от всяка държава членка бе променен поради промяна в основата за изчисление (броя на членовете в Европейския парламент от държава членка). Новите прагове ще се прилагат за всички инициативи, регистрирани от 1 юли 2014 г. нататък. Вижте новите прагове.
 18. 23/06/2014 - Инициативата Right2Water: започва обществена консултация относно Директивата за питейната вода като част от последващите действия. Вижте съобщението за медиите.
 19. 04/06/2014 - Поради поддръжка уебсайтът на европейската гражданска инициатива няма да бъде достъпен на 7 юни от 20.00 до 23.00 ч. централно европейско време. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!
 20. 28/05/2014 - Европейската комисия прие съобщението в отговор на втората успешна европейска гражданска инициатива – „Един от нас“. Вижте съобщението за медиите.
 21. 09/04/2014 - Организаторите на инициативата „Един от нас“ се срещнаха днес с комисаря по научните изследвания и иновациите, г-жа Гейгън-Куин, и заместник-генералния директор по въпросите на развитието и сътрудничеството, г-н Корнаро. Вижте съобщението за медиите.
 22. 08/04/2014 - Изслушването в Европейския парламент (10/04, 09:00 - 12:30ч.) ще се излъчва на живо по интернет на адрес: Ebs, Europarl
 23. 31/03/2014 - Публично изслушване относно втората инициатива, представена на Комисията, „Един от нас“, ще се проведе на 10 април 2014 г. в Европейския парламент. За повече информация и регистрация, моля, вижте: http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/peti/home.html
 24. 19/03/2014 - Европейската комисия прие Съобщение в отговор на първата успешна европейска гражданска инициатива Right2Water. Вижте съобщението за пресата.
 25. 28/02/2014 - Втората европейска гражданска инициатива, която събра необходимия брой поддръжници – „Един от нас“ – бе внесена в Комисията. Комисията разполага с 3 месеца, за да отговори. Вижте съобщението за медиите и информация относно http процедурата за разглеждане.
 26. 17/02/2014 - Организаторите на инициативата right2water се срещнаха днес със заместник-председателя на Комисията Марош Шефчович. Вижте съобщението за медиите.
 27. 13/02/2014 - Изслушването в Европейския парламент (17 февруари, 15.00 – 18.00ч.) ще се излъчва на живо по интернет на адрес: Ebs
 28. 05/02/2014 - Публично изслушване относно първата инициатива, представена пред Комисията, right2water, ще се проведе на 17 февруари 2014 г. в Европейския парламент. За повече информация и регистрация, проверете тук: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 29. 20/12/2013 - Първата Европейска гражданска инициатива, събрала необходимия брой подписи, е изпратена на Комисията. Комисията разполага с 3 месеца за отговор. Вижте съобщението за медиите и процедурата на разглеждане.
 30. 02/11/2013 - периодът за събиране на изявления за подкрепа на първите осем европейски граждански инициативи изтече вчера в полунощ. Вижте съобщението за медиите от 31 октомври.
  Три от тях, Right2Water, Един от нас и Спрете вивисекцията обявиха, че са събрали необходимия минимум от един милион подписа в ЕС и необходимия минимум подписи в поне седем държави от Съюза. Изявленията за подкрепа трябва да бъдат проверени от компетентните национални органи преди официалното внасяне на инициативите в Комисията.
 31. 04/10/2013 - От 8 октомври ще са налични нов формуляр за регистрация и нови формуляри за изявление за подкрепа. За всички подробности, моля, вижте Делегиран регламент (ЕС) № 887/2013 на Комисията от 11 юли 2013 г.
  Организаторите на вече регистрирани инициативи ще могат да продължат да използват настоящата версия на формулярите за изявление за подкрепа или да започнат да използват новата версия от 8 октомври.
 32. 24/05/2013 - Поради поддръжка уебсайтът на европейската гражданска инициатива няма да бъде достъпен на 24 май от 20.00 до 23.00 ч. централно европейско време. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!
 33. 29/04/2013 - Вече са достъпни насоки и препоръки за практическото прилагане на Регламента относно европейската гражданска инициатива, предназначени за компетентните национални органи и организаторите. Насоките съдържат информация за различните етапи от процедурата за европейска гражданска инициатива – от регистрацията в Комисията до проверката на изявленията за подкрепа.
 34. 31/10/2012 - В отговор на проблемите, пред които са изправени организаторите в началната фаза, Комисията реши по изключение да приема изявленията за подкрепа, събрани до 01/11/2013 за всички текущи регистрирани инициативи.
 35. 31/10/2012 - Събирането на онлайн изявления за подкрепа за първата европейска гражданска инициатива, хоствана на сървърите на Комисията – „Фратерните 2020“ – може да започне, след като нейната система бе сертифицирана от компетентния национален орган в Люксембург – съобщение за медиите.
 36. 04/09/2012 - Първата гражданска инициатива - right2water – започна събирането на изявления за подкрепа. Нейната система за събиране на изявления онлайн бе успешно създадена на частен приемен сървър и удостоверена от националните компетентни органи. Съобщение за медиите
 37. 17/08/2012 - Помощ от Комисията в началната фаза. За да помогне за организирането на първите европейски граждански инициативи, по изключение Комисията предоставя своите сървъри на организаторите, които срещат трудности да намеря приемен сървър, и им помага по време на целия процес за получаване от националните компетентни органи на удостоверение за системата им за събиране на изявления онлайн. Вижте ESPRESSO от 18 юли и връзка към joinup.eu.
 38. 11/05/2012 - Регистрирани са първите европейски граждански инициативи; събирането на подписи в тяхна подкрепа може да започне. Щракнете тук, за да разберете какво предлагат те.
 39. 08/05/2012 - Съобщение за медиите
 40. 31/03/2012 - Послание от заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович
 41. 30/03/2012 - Минималният брой поддръжници от държава членка бе изменен, за да се вземе предвид промяната в базата на изчисляването (броя членове на Европейския парламент от държава членка). Вижте новия минимален брой поддръжници за всяка държава членка.
 42. 30/03/2012 - Поправките в Регламента относно гражданската инициатива, по-специално що се отнася до формулярите за изявления за подкрепа, скоро ще бъдат публикувани на 19 езика. Те ще бъдат включени и в софтуера на Комисията, който ще бъде актуализиран тази седмица. Организаторите на инициативи трябва да се уверят, че използват тази актуализирана версия в системите си.

Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение.

Този уебсайт ви предоставя информация за всички граждански инициативи, обяснява правилата и ви дава възможност да започнете своя инициатива.


За гражданската инициатива
Открийте инициатива
 • Отворени инициативи
  Инициативи, отворени за събиране на изявления за подкрепа
 • Затворени инициативи
  Инициативи, за които периодът на събиране на изявления за подкрепа е приключил, включително тези, които са получили отговор от Комисията
 • Неактуални инициативи
  Инициативи, които не са събрали достатъчно подкрепа или са били оттеглени
 • Търсене
  Търсене на инструмент, който ще ви помогне да откриете инициативи, представляващи интерес за вас
 • Отхвърлени заявки за регистрация
  Предложени инициативи, които не отговарят на условията за регистрация
Започване на инициатива